Bijsluiter Viarin neusspray

Leest u deze informatie regelmatig door ook wanner u Viarin al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Viarin® bevat als werkzame stof beclomethason dipropionaat. Per verstuiving wordt 50 ug beclomethason vrijgemaakt. De hulpstoffen zijn oleinezuur, trichloorfluoromethaan en dichloordifluoromethaan.

Farmaceutische vorm en verpakkingen
Viarin®, neusspray wordt geleverd in een verpakking met een neusstuk en een verstuiver, die 200 afgemeten doses bevat, meestal voldoende voor 30 dagen.

Hoe werkt Viarin?
Beclomethason behoort tot de corticosteroiden, een groep stoffen die ontstekingsreacties onderdrukken. Hierdoor onderdrukt Viarin® de symptomen van irritatie en ongemak door hooikoorts, andere allergieen of andere neusproblemen.

Registratiehouder
Schering-Plough B.V. Maarssenbroeksedijk 4 3606 AN Maarssen

Viarin® is ingeschreven in het register onder RVG 09411.

Waarvoor wordt Viarin gebruikt?
Viarin® wordt door uw arts voorgeschreven voor de verlichting van de symptomen van neusallergieen of andere neusaandoeningen.

Wanneer mag u Viarin niet gebruiken?
U mag Viarin® niet gebruiken, als u infecties heeft van de bovenste luchtwegen. U mag Viarin® ook niet gebruiken, als u een ongebruikelijke of allergische reactie heeft gehad (zoals galbulten, kortademigheid of andere ademhalingsmoeilijkheden) voor beclomethason dipropionaat (of andere corticosteroiden) of een van de overige bestanddelen van het product.

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Viarin?
Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Geef Viarin®, neusspray niet aan anderen en gebruik het niet voor andere aandoeningen. Uw arts heeft dit geneesmiddel specifiek voor u en uw huidige toestand voorgeschreven.

Viarin® mag niet door kinderen beneden de 6 jaar worden gebruikt, tenzij zij onder nauwkeurige medische controle staan.

Vertelt u uw arts, voordat u Viarin® gebruikt indien u:
- andere medische aandoeningen heeft, vooral bij infecties van de mond, keel, longen of de ogen
- tuberculose heeft gehad
- ademhalingsproblemen heeft
- pijn in de neus heeft gehad, recente verwondingen aan de neus of neusoperaties heeft gehad
Vermijd gedurende het gebruik van dit geneesmiddel contact met iemand die de mazelen of waterpokken heeft. Indien dit mocht gebeuren, vertelt u dit dan aan uw arts. Voordat u enige vorm van operatie ondergaat, vertelt u uw arts of tandarts, dat u dit geneesmiddel .gebruikt.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen,
Stel uw arts altijd op de hoogte welke andere voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen u gebruikt.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Viarin®, neusspray kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap. Beclomethason gaat over in de moedermelk, maar het is onbekend in welke hoeveelheden. Daarom dient voorzichtigheid te worden betracht indien Viarin®, neusspray wordt toegediend aan zogende moeders.
Overleg zeker met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Invloed op de rijvaardigheid_en de bekwaamheid om machines te besturen
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Viarin® op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt U Viarin en hoeveel?
Indien uw arts luchtwegverwijders (bronchodilatoren) per inhalatie heeft voorgeschreven, zorg er dan voor dat u eerst de bronchodilator gebruikt. Wacht vervolgens enkele minuten voordat u Viarin®, neusspray gebruikt. Gebruik Viarin®, neusspray precies zoals u arts heeft voorgeschreven. Gebruik niet meer van dit geneesmiddel of langer dan u is voorgeschreven. De gangbare dosis voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar is een verstuiving (50 Ng) in ieder neusgat twee tot vier keer per dag. Uw arts kan soms de hoeveelheid die u krijgt veranderen.
Het is belangrijk dat u zacht de neus snuit voordat u dit geneesmiddel gebruikt om uw neusgaten open te maken. Schud de houder goed voor gebruik. Verwijder de dop om het plastic neusstuk vrij te maken. Buig uw hoofd achterover en plaats voorzichtig de opening van het plastic neusstuk in een neusgat en druk het andere neusgat met een vinger dicht. Terwijl u zacht inademt door het neusgat, drukt u de houder krachtig naar beneden om het middel vrij te maken. Adem uit door de mond. Schud de houder opnieuw en herhaal de stappen in het andere neusgat. Plaats de dop op de houder. Om het schoon te maken, verwijdert u het plastic neusstuk van de metalen houder en spoelt u het neusstuk en de dop met warm water eenmaal per dag. Droog het neusstuk goed en plaats het met de dop op de houder.

Behandeling van een overdosis
Zoek onmiddellijk medische hulp in geval van een overdosis.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Samen met zijn gewenste effecten kan een geneesmiddel ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle bijwerkingen hoeven op te treden, kunnen ze medische aandacht vereisen indien ze optreden.
U kunt irritatie en branden in de neus of hoesten waarnemen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Niezen of neusbloeden kan optreden, maar mag slechts even aanhouden. Andere bijwerkingen die kunnen optreden omvatten neus of keelinfecties, perforatie van het neustussenschot, verhoogde druk in het oog, staar, galbulten, huiduitslag, zwellen van het gezicht, de handen, voeten, lippen, tong of geslachtsdelen, of schimmelinfectie van de neus of keel.
Waarschuw uw arts indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter, indien de bijwerking aanhoudt of u zorgen baart, of indien u andere effecten merkt.

Als u een dosis heeft gemist
Als u vergeten bent Viarin® te gebruiken zoals is voorgeschreven, gebruik dan het middel zo snel mogelijk en vervolg het normale doseringsschema. Verdubbel de dosis niet.

Hoe de behandeling te stoppen
Uw arts zal u adviseren wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Viarin®.

Wijze van bewaring en houdbaarheid
Viarin®, neusspray niet bewaren boven 30 °C.
Viarin® is houdbaar tot aan de datum, die op de verpakking staat vermeld. Viarin® buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaren.

Datum
Augustus 2000.

Voor nadere informatie over Viarin® kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gaarne bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer opgeven.