Lees deze bijsluiter goed door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om VICKS Sinex zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is VICKS Sinez en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VICKS Sinez gebruikt*
3. Hoe wordt VICKS Sinex gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VICKS Sinex?

VICKS Sinex InPompfles
Neusspray 0,5 mg/ml

Samenstelling
Het werkzame bestanddeel per ml oplossing is: 0,5 mg oxymetazolinehydrochloride
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn levomenthol, kamfer, eucalyptol, benzalkoniumchloride (conserveermiddel), chloorhexidinedigluconaat (conserveermiddel), dinatriumedetaat, tyloxapol, natriumcitraat, citroenzuur, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Regisiratiehouder:
Nederland
Procter & Gamble Nederland B.V.,
Watermanweg 100,
N-3067 GG Rotterdam

Belgie:
Procter & Gamble Distribution Company Europ BVBA/SPRL
Temselaan 100, B-1853 Strombeek Bever
Info: 02/456.49.90

Fabrikant:
Procter & Gamble Manufacturing GmbH,
H.S. Richardson Strasse 1,
D-64521 Gross Gerau, Duitsland.

In het register ingeschreven onder
Nederland RVG 25847
Belgie: 968 IS 28 F 11

1. Wat is VICKS Sinex en waarvoor wordt het gebruikt?
Farmaceutische vorm en verpakking
VICKS Sanex is een heldere oplossing in de vorm van een neusspray in een glazen flesje van 15 met doseerpomp.
Een spray (50 microliter) bevat ongeveer 25 microgram oxymetazolinehydrochloride.

Farmacotherapeutische groep
VICKS Sinex behoort tot de groep van decongestiva Dit zijn middelen die sluimvlieszwelling tegengaan. VICKS Sinex heeft bij toepassing in de neus een vaatvernauwend effect en doet gezwollen neusslijmvliezen slinken

Waarvoor wordt VICKS Sinex gebruikt ?
VICKS Sinex bevrijdt de verstopte neus bijvoorbeeld bij ontsteking van neusslijmvlies rhinitis) en bij ontsteking van een of meer bijholten van de neus (sinusitis).

2. Wat u moet weten voordat u VICKS Sinex gebruikt
Gebruik Vicks Sinex niet:
* indien u geneesmiddelen van het MAO-type (monoamino-oxidase remmers) gebruikt. die bij neerslachtigheid (depressies) worden voorgeschreven of deze in de voorafgaande 2 weken hebt gebruikt.
* indien u een verhoogde oogboldruk hebt (nauwe kamerhoekglaucoom).
* indien uw hypofyse (bepaalde klier van de hersenen) is verwijderd
* indien u een aangetoonde overgevoeligheid hebt voor een van de bestanddelen van het product.
* bij kinderen jonger den 6 jaar. Dit houdt verband met o.a. het feit dat bij jonge kinderen stembandkrampen en flauwvallen kunnen optreden als gevolg van levomenthol.
*indien uw huid en slijmvliezen van de neus ontstoken of beschadigd zijn (rhinitis sicca).

Wees extra voorzichtig met Vicks Sinex:
* Gebruik het geneesmiddel met meer dan 7 dagen opeenvolgend
* Overschrijd de aanbevolen dosis niet
* Vraag raad aan uw arts of apotheker indien u een hoge bloeddruk heeft, ernstige hartproblemen, een verhoogde werkzaamheid van de schildklier, of indien u diabetes patient bent

Zwangerschap
Er zijn geen gegevens over het gebruik van oxymetazolinehydrochloride tijdens de zwangerschap beschikbaar. Voorzichtigheid is geboden tijdens de zwangerschap omdat een overdosering de bloedtoevoer naar de placenta kan verminderen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Borstvoeding
Het is onbekend of VICKS Sinex in moedermelk terechtkomt Let op met het gebruik tijdens de borstvoeding omdat een overdosering de melkproductie kan verlagen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Er zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Gebruik van VICKS Sinex in combinatie met andere geneesmiddelen
Vraag om advies alvorens verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken. Informeer uw arts of apotheker indien u bromocriptine krijgt toegediend
VICKS Sinex mag met gebruikt worden door personen die geneesmiddelen van het MAO-type (monoamino-oxidase remmers) gebruiken die bij neerslachtigheid (depressies) worden voorgeschreven of deze in de voorafgaande 2 weken hebben gebruikt.

3. Hoe wordt VICKS Sinex gebruikt?
Volwassenen en kinderen vanaf 1O jaar. Spray 1-2 maal in elk neusgat, maximaal 2 tot 3 keer per dag
Kinderen van 6 tot 10 jaar: Spray 1 maal in elk neusgat maximaal 2 tot 3 keer per dag. De werking treedt in na enkele minuten en houdt 6 - 8 uur aan.

Toedieningswijze
De flacon rechtop houden, het dopje afnemen, in het neusgat brengen en sprayen. Na het gebruik de verstuiver reinigen en afsluiten met het dopje. Inhaleer enkele keren diep om VICKS Sinex goed over het neusslijmvlies te verspreiden.

Het geneesmiddel mag niet meer dan 7 dagen opeenvolgend gebruikt worden.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven., Raadpleeg uw arts of apotheker indien de verschijnselen blijven aanhouden.
In geval u bemerkt dat VICKS Sinex te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg den uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van VICKS Sinex heeft gebruikt.
In geval van een middelmatige of ernstige overdosis kunnen volgende symptomen optreden bewustzijnsverlies en shock.

Wanneer u teveel van VICES Sinex heeft gebruikt, neem den onmiddellijk contact op met uw arts of apotheek, of bel het Antigifcentrum.
Antigifcmtrum Beigie: 070/245.245

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan VICES Sinex bijwerkingen veroorzaken.
Soms: niezen en een droog gevoel in neus mond en keel.
Zelden: onrust, sufheid, irritaties, slaapstoornissen bij kinderen, snelle hartwerking, hartkloppingen; verhoogde bloeddruk hoofdpijn, misselijkheid, verhoogde bloedtoevoer zoals bijvoorbeeld blozen , huiduitslag en tijdelijke gezichtsstoornissen zijn in zeldzame gevallen gerapporteerd
Het langer dan aanbevolen gebruik (zie 3. Hoe wordt Vicks Sinex gebruikt') van het geneesmiddel kan leiden tot een vermindert effect en/of een terugkeren van de oorspronkelijke verkoudheidsverschijnselen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer den uw arts. of apotheker.

5. Hoe bewaart u VICKS Sinex?
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen. Bewaar niet boven de 25°C.
VICES Sinex is bruikbaar tot de vervaldatum aangegeven op het flesje, door het symbool Exp. De 4 cijfers geven de maand en het jaar aan waarin het product vervalt.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2002.