Lees deze bijsluiter goed door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om VICKS VapoSiroop Bij Droge Hoest zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wet is Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Picks VapoSiroap Bij Droge Hoest gebruikt
3. Hoe wordt Picks PapoSiroop Bij Droge Hoest gebruikt ?
4. Moge1ijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest?

Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest
Stroop
De werkzame bestanddelen per ml stroop zijn: 1,33 mg dextromethorfan hydrobromidemonohydraat
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: saccharose, natriumsaccharine, ethanol, menthol, natriumcarboxymethylcellulose, polyethyleenoxide, menthoxypropaandiol, polyoxyl-40-stearaat, natriumcatraat, citroenzuur, water, propyleenglycol, natriumbenzoaat, cochenillerood A (E124) en kersenaroma.

Registratiehouder:
Procter & Gamble Nederland B.V.,
Postbus 1345,
3000 BH Rotterdam.

In het register ingeschreven onder nummer RVG 15878.

1.Wat is Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest en waarvoor wordt het gebruikt ?
* Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest is een hoestprikkeldempend middel dat 3 tot 6 uur lang werkzaam is.
* VICKS VapoSiroop is verkrijgbaar in een fles a 120 en 180 ml (alternatief 15, 30, 100 en 250 ml). Een maatbeker met een afvullingsstreepje van 15 ml is bijgevoegd.
* Vicks VapoSiroop wordt gebruikt bij prikkelhoest en droge hoest.

2. Wat u moet weten voordat u Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest gebruikt
Gebruik Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest niet:
* Bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de stroop;
* Bij alle vormen van onvoldoende ademhaling en astmatische hoest omdat het behoud van het hoestreflex in dit geval noodzakelijk is om verstopping van de luchtwegen te voorkomen;
* Bij productieve hoest;
* Tijdens het gebruik van antidepressiva van het type M.A.O.-remmers (bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid)•
* Bij onvoldoende werking van de lever;
* Bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest:
* lndien na gebruik de klachten aanhouden of terugkeren, dient men een arts te raadplegen.
* Een produktieve hoest dient niet te worden onderdrukt.
* Terughoudendheid is geboden bij patiënten met onvoldoende ademhaling, astmatische hoest en onvoldoende werking van de lever en/of nier.
* Diabetici dienen er rekening mee te houden dat de stroop 5,55 g suiker per 15 ml bevat.
* Dit product bevat propyleenglycol. Langdurig gebruik hiervan geeft risico op bijwerkingen.
* Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger den 12 jaar.
* WAARSCHUWING Dit product bevat 5 vol% ethanol. Elke doses bevat 0,75 g alcohol. Waarschuwing! Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en bij leverziekten, epilepsie en alcoholisme hersenbeschadiging of hersenziekte. Vermindert uw reactievermogen bij deelname aan het verkeer of bij de bediening van machines. Alcohol kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.

Zwangerschap
Dextromethorfan kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt bij de zwangerschap. Bij gebruik vlak voor de bevalling bestaat de kans op onvoldoende ademhaling (ademdepressie) bij de pasgeborene.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Het is niet bekend of en in welke mate dextromethorfan over gaat in de moedermelk. Daarom moet dit middel niet gebruikt worden indien borstvoeding wordt gegeven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuurders van voertuigen en gebruikers van machines dienen er rekening mee te houden dat dit geneesmiddel slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken.

Gebruik van Vicks VapoSiroop Bij Droge boost in combinatie met andere geneesmiddelen Alcohol en kalmeringsmiddelen kunnen het versuffende effect van dextromethorfan versterken.

3. Hoe wordt Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest gebruikt ?
Voor volwassenen en kinderen onder den 12 jaar:
15 ml stroop elke 3 a 4 uur; maximaal 6 maal 15 ml per 24 uur.
1. Schudden voor gebruik.
2. Gebruik de bijgevoegde maatbeker met afvulstreepjes voor het toedienen van de juiste dosis.
3. Sluit de fles na gebruik goed af

* De voorgeschreven dosis dient niet overschreden te worden.
* Dextromethorfan dient niet langer dan een week te worden gebruikt. Zie waarschuwingen en voorzorgen.
* In geval u bemerkt dat Vicks VapoSiroop te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet u doen wanneer u te veel van Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest heeft gebruikt:
Na inname van een te hoge dosis dextromethorfan kan men symptomen als misselijkheid, braken, constipatie, duizeligheid en slaperigheid verwachten.

Wanneer u te veel van VapoSiroop heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Vicks VapoSiroop bijwerkingen veroorzaken.
Mogelijke bijwerkingen zijn maagdarmstoornissen (misselijkheid, braken, obstipatie), duizeligheid, en slaperigheid. Zelden kunnen mentale verwardheid, opgewondenheid en allergische huidreacties voorkomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Vicks VapoSiroop Bij Droge Hoest?
Vicks VapoSiroop bereiken zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C). Gebruik Vicks VapoSiroop niet meer na de datum op de verpakking achter `niet te gebruiken na".
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2001.

Procter & Gamble Nederland B.V.
Consumenten Service
Postbas 1345,
3000 BH Rotterdam