BIJSLUITER - VIDISIC CARBOGEL E.D.O.
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Vidisic Carbogel E.D.O. en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vidisic Carbogel E.D.O. gebruikt
3. Hoe wordt Vidisic Carbogel E.D.O. gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vidisic Carbogel E.D.O.?

VIDISIC CARBOGEL E.D.O., OOGGEL 2 mg/g
* Het werkzame bestanddeel is carbomeer. Dit is aanwezig in een concentratie van 2 mg per gram.
De bestanddelen (hulpstoffen) van Vidisic Carbogel E.D.O. zijn natriumhydroxide (E524), sorbitol (E420) en water voor injectie.

Registratiehouder:
Tramedico B.V.,
Pampuslaan 186,
Weesp

Fabrikant:
Dr. Gerhard Mann GmbH, Berlijn

In het register ingeschreven onder RVG 29773
1. WAT IS VIDISIC CARBOGEL E.D.O. EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Vidisic Carbogel E.D.O. is een steriele ooggel voor oogheelkundig gebruik. Vidisic Carbogel E.D.O. is verpakt in een omverpakking met 60 Eén-Dosis-Ophtioles.
Vidisic Carbogel E.D.O. heeft bevochtigende eigenschappen en wordt door uw arts voorgeschreven om verschijnselen van de droge ogen te behandelen:
* bij verminderde traanproductie
bij het syndroom van Sjágren (ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken)
wanneer het oog niet gesloten kan worden door beschadiging van de oogleden of door zenuwverlammingen

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIDISIC CARBOGEL E.D.O. GEBRUIKT
Gebruik Vidisic Carbogel E.D.O. niet:
* als u overgevoelig (allergisch) bent voor carbomeer of voor één van de andere bestanddelen van Vidisic Carbogel E.D.O.
Wees extra voorzichtig met Vidisic Carbogel E.D.O.:
* wanneer u contactlenzen draagt. Overleg vóór gebruik met de arts of u contactlenzen mag dragen tijdens de behandeling met Vidisic Carbogel.
* wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert. In dat geval moet het gebruik van Vidisic Carbogel worden gestopt en moet contact worden opgenomen met de arts.

Zwangerschap
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Na inbrengen van de ooggel kan wazig zien vóórkomen waardoor het gezichtsvermogen gedurende korte tijd verminderd is. Als u last heeft van wazig zien, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien
geen machines die oplettendheid vereisen.

Gebruik van Vidisic Carbogel E.D.O. in combinatie met andere geneesmiddelen:
Als u ook andere oogdruppels gebruikt, is het aan te raden om na het indruppelen van de andere druppels, 15 minuten te wachten met het aanbrengen van Vidisic Carbogel.

3. HOE WORDT VIDISIC CARBOGEL E.D.O. GEBRUIKT?
Verwijder het afsluitende dopje van de één-dosis-ophtiole met een draaiende beweging.
Breng 1 druppel in het te behandelen oog aan al naar gelang de behoefte:
* Leun met het hoofd achterover en kijk naar het plafond.
Plaats een vinger op de wang juist onder het te behandelen oog en trek het ooglid voorzichtig omlaag totdat een 'V'-vormig zakje ontstaat tussen de oogbol en het onderste ooglid.
* Laat een druppel in dit zakje vallen door licht te drukken op de één-dosis-ophtiole.
Gooi de één-dosis-ophtiole na gebruik weg.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Vidisic Carbogel E.D.O. moet gebruiken.
In geval u bemerkt dat Vidisic Carbogel E.D.O. te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel Vidisic Carbogel E.D.O. heeft gebruikt:
Er zijn geen nadelige effecten bekend na toediening van teveel Vidisic Carbogel E.D.O. Als u teveel druppels Vidisic Carbogel E.D.O. heeft gebruikt en er treden toch bijwerkingen op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vidisic Carbogel E.D.O. te gebruiken: Neem nooit een dubbele dosis Vidisic Carbogel E.D.O. om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Vidisic Carbogel E.D.O. bijwerkingen hebben.
Informeer uw arts wanneer u één van de volgende bijwerkingen heeft:
* wazig zien
* branderigheid
Bovenstaande bijwerkingen zijn milde bijwerkingen van Vidisic Carbogel E.D.O., die meestal na korte tijd vanzelf verdwijnen.
Vaak (1-10%): Lokale overgevoeligheids reacties kunnen incidenteel optreden.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VIDISIC CARBOGEL E.D.O.?
Niet bewaren boven 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de originele buitenverpakking.
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Vidisic Carbogel E.D.O. niet meer na de datum op de verpakking achter "houdbaar tot".
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in december 2004.