Vitintra Adult en Infant (Patiëntenbijsluiter)

Concentraat voor infusievloeistof

Samenstelling
Vitintrá Adult wordt geleverd in ampullen van 10 ml. Vitintra® Infant wordt geleverd in ampullen van 10 ml.

Vitintra Adult bevat per ml:
Vitamine E (dl-a-tocoferol)
1
IE
Vitamine D (ergocalciferol)
20
IE
Vitamine K (fytomenadion)
15
microgram
Retinolpalmitaat overeenkomend met 330 IE retinol Vitamine A).
Vitintra Infant bevat per ml:
Vitamine E (dl-a-tocoferol) 0,7 IE
Vitamine D (ergocalciferol) 40 IE
Vitamine K (fytomenadion) 20 microgram Retinolpalmitaat overeenkomend met 230 IE retinol (Vitamine A).

Waarvoor kan het geneesmiddel gebruikt worden?
Vitintra wordt als toevoeging gebruikt bij voeding gegeven in een infuus om een tekort aan vetoplosbare vitamines te voorkomen.
Vitintra Adult is bestemd voor volwassenen en kinderen ouder dan 11 jaar.
Vitintra Infant is bestemd voor zuigelingen en kinderen tot 11 jaar.

Wanneer mag Vitintra niet gebruikt worden?
Er zijn geen situaties bekend waarin onderhavige producten niet mogen worden gebruikt.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend voor onderhavige producten.

Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt
Langdurige toediening van vitamine D door middel van een infuus is mogelijk één van de oorzaken van een aandoening waarbij botpijnen een belangrijk symptoom zijn. Deze botpijnen verdwijnen binnen 1-2 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Als u bloedverdunners gebruikt dient u uw arts voor de start van de behandeling hiervan op de hoogte te stellen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met sarcoïdosis (chronische systeemziekte met onbekende oorzaak).

Wat te doen tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding?
Vitintra mag tijdens de zwangerschap worden gebruikt. De aanbevolen dosering mag dan niet overschreden worden. De vitamines in Vitintra gaan over naar de moedermelk. Bij gebruik volgens de rubriek "Aanwijzingen voor het gebruik" zijn geen negatieve effecten voor de zuigeling te verwachten.

Aanwijzingen voor het gebruik
Normaal gesproken zal Vitintra in het ziekenhuis of in de apotheek in de juiste hoeveelheid aan het infuus worden toegevoegd. Normaal gesproken bedraagt de dosis voor volwassenen en kinderen ouder dan 11 jaar 10 ml Vitintra Adult per dag. Voor zuigelingen en kinderen tot 11 jaar geldt een dagdosis van 1 ml per kilogram lichaamsgewicht per dag; maximaal 10 ml per dag.
Eventuele problemen die op kunnen treden bij een overdosering
Als gevolg van te hoge doseringen kan bij kinderen een overdosering met vitamine A optreden.
Mogelijke verschijnselen hiervan zijn hoofdpijn, duizeligheid en braken.

Wijze van bewaren
Vitintra moet in de koelkast (2-8°C) bewaard worden en buiten de invloed van licht. Het is dan houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum. Voor het bewaren van kant en klare infusen moet u de aanwijzingen van het ziekenhuis of de apotheek volgen.

RVG-nummer
Vitintra Adult is geregistreerd onder RVG 16386 Vitintra Infant is geregistreerd onder RVG 16387

Datum
23 september 1994

Fresenius Kabi Nederland BV
Postbus 2397
5202 CJ `s-Hertogenbosch