Volcolon® , granulaat

December 2002
Bijsluitertekst

Informatie voor de patiënt
Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt. De tekst kan in de loop der tijd namelijk zijn aangepast. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Volcolon en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Volcolon inneemt?
3. Hoe wordt Volcolon ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Volcolon?

Volcolon ® , granulaat
* De werkzame bestanddelen zijn gedroogde vezels van de plant plantago ovata.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn saccharose (37,6 g/100 g) en natriumchloride.

Registratiehouder
Pfizer BV
Postbus 37
2900 AA, Capelle aan den IJssel.

In het register ingeschreven onder RVG 07716.
naar boven

1. Wat is Volcolon en waarvoor wordt het gebruikt?
Volcolon bevat per 100 gram granulaat 61 gram gedroogde vezels van de plant plantago ovata (overeenkomend met 66 gram niet-gedroogde vezels).
Volcolon is een preparaat op basis van natuurlijke vezels. Volcolon vermengt zich met de darminhoud en heeft het vermogen om water op te nemen. Volcolon zorgt voor een zachte, niet irriterende vulling (bulk) van de darm, waardoor de werking van de darm herstelt. Op deze wijze wordt de stoelgang bevorderd.
Volcolon wordt geleverd in dozen met 30 sachets à 6 gram granulaat en een doos met een sachet à 250 gram granulaat.
Volcolon wordt gebruikt bij langdurige verstopping (obstipatie).
naar boven

2. Wat u moet weten voordat u Volcolon inneemt?

Wanneer niet gebruiken?
Niet gebruiken bij plotseling optredende buikpijn.

Wees extra voorzichtig met Volcolo
Tijdens het gebruik van Volcolon dient men tenminste 1 liter vocht extra per dag in te nemen, daar er anders een verstopping in de darm kan ontstaan. Niet langdurig gebruiken zonder uw arts te raadplegen. Indien uw klachten niet overgaan of terugkeren, uw arts raadplegen.

Zwangerschap en borstvoeding
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of het kind, overeenkomstig het voorschrift worden toegepast in de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Borstvoeding
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het kind, overeenkomstig het voorschrift worden toegepast tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er valt geen beïnvloeding van deze vaardigheden te verwachten.
Gebruik van Volcolon in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Bij gelijktijdig gebruik van Volcolon, middelen bij hart- en vaatproblemen zoals hartglycosiden, salicylaten, cumarinederivaten en het urineweg antibioticum nitrofurantoïne moeten Volcolon en deze geneesmiddelen minimaal 2 uur na elkaar worden ingenomen.

3. Hoe wordt Volcolon ingenomen?
De benodigde hoeveelheid bij voorkeur vermengen met voedsel bijv. vla of yoghurt. Er wordt aanbevolen om hierbij gelijktijdig een glas vocht in te nemen. Volcolon mag ook worden vermengd met melk of vruchtesap. Dit mengsel dient onmiddellijk te worden opgedronken. Er wordt aanbevolen hierbij een extra glas vocht in te nemen.
Dosering bij volwassenen en kinderen boven de 12 jaar.
Eén tot drie keer per dag 1 sachet of 1 afgestreken maatlepel (± 6 gram).
Dosering bij kinderen van 6 - 12 jaar
Twee keer per dag 1 sachet of 1 afgestreken maatlepel (± 6 gram).
Dosering bij kinderen van 2 - 6 jaar
Op voorschrift van de arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel Volcolon heeft ingenomen?
Wanneer u te veel Volcolon heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Drink veel water. Tekenen van een overdosering kunnen zijn een vol gevoel in de bovenbuik.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Volcolon in te nemen?
Als u een dosering bent vergeten in te nemen doe dit dan zo spoedig mogelijk behalve als het inmiddels weer tijd is voor de volgende dosis.
Neem nooit een dubbele dosis van Volcolon om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Volcolon bijwerkingen veroorzaken.

Soms treden op
* een onaangenaam vol gevoel in de bovenbuik;
* overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, loopneus en rode, tranende ogen.
Informeer uw arts of apotheker wanneer
* bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart .

5. Hoe bewaart u Volcolon-Suikervrij?
Bewaren beneden 25°C in een droge omgeving. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Volcolon niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na”.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2000.