Voltaren K Diclofenac-kalium

Leest u deze bijsluiter eerst zorgvuldig voordat u Voltaren K gebruikt. Als u vragen heeft, neemt dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat is Voltaren K?
Voltaren K zijn kleine, gemakkelijk in te nemen witte omhulde tabletten. Een Voltaren K tablet bevat 12,5 mg diclofenac-kalium. De hulpstoffen zijn : silica, lactose, mailzetmeel, natriumzetmeelglycollaat, polyvidon, magnesiumstearaat, microkristallijn cellulose, methylhydroxypropyl cellulose, titaandioxide (E171), macrogol, polysorbaat 80 en maltodextrine.

Voltaren K is verkrijgbaar in verpakkingen van 10, 20 of 40 tabletten.

Voltaren K is ingeschreven onder RVG 20982.
Registratiehouder is Novartis Consumer Health, Breda.

Hoe werkt Voltaren K?
Voltaren K is een pijnstiller die ook ontstekingen (zwellingen) vermindert en koortsverlagend werkt.

Waarvoor wordt Voltaren K gebruikt?
Voltaren K wordt gebruikt bij de behandeling van reumatische pijn, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn en menstruatiepijn, acute lage rugpijn, pijn en koorts bij griep, keelontsteking en verkoudheid.

Voordat u Voltaren K gebruikt.
Zoals bij andere pijnstillers, mag u Voltaren K niet gebruiken :
* Indien u lijdt aan een maag- of darmzweer, maagdarmbloedingen of andere bloedingen, zoals een hersenbloeding.
+ Wanner u in het verleden een allergische reactie of astma-aanval had na gebruik van diclofenac of een ander pijnstillend/koortsverlagend middel (zoals acetylsalicylzuir of ibuprofen) of wanneer u overgevoelig bent voor een van de hulpstoffen van Voltaren K. Ook als uw nieren onvoldoende werken, als u aanleg tot bloeden heeft, of antistollingsmiddelen gebruikt, mag u Voltaren K niet gebruiken.

Raadpleeg in de volgende gevallen eerst uw arts of apotheker voordat u Voltaren K gebruikt :
*Maagdarmbloedingen of-zweren of-perforaties kunnen voorkomen, met of zonder voorafgaande verschijnselen. In dit geval dient u te stoppen met het gebruik van Voltaren K.
*Wanneer u lijdt aan astma of problemen heeft met uw hart, lever of nieren.
*Wanneer u last heeft van hoge bloeddruk.
*Wanneer u lijdt aan een afwijking in de bloedstolling of andere bloedafwijkingen met inbegrip van een zeldzame aandoening hepatische porfyrie (een stofwisselingsstroornis van de lever);
*Wanneer u zwanger bent. Het is bijzonder belangrijk dat u Voltaren K niet gedurende de laatste 3 maanden van uw zwangerschap gebruikt vanwege de mogelijkheid van weeën remming, tenzij uw arts het voorschrijft.
*Wanneer u borstvoeding geeft.
Kinderen :
Geef Voltaren K niet aan kinderen die jonger dan 14 jaar zijn.
Ouderen :
Zoals bij alle pijnstillers kunnen oudere mensen gevoeliger zijn voor de effecten van Voltaren K dan jongere volwassenen. Volg de instructies nauwkeurig op en gebruik een zo laag mogelijk dosering. Het is bijzonder belangrijk voor ouderen om een ongewenste werking onmiddellijk aan hun arts of apotheker te melden.
Wanneer u bij gebruik van Voltaren K last van duizeligheid heeft of problemen krijgt bij het zien, rijdt u dan geen auto of bedien geen machines totdat deze effecten voorbij zijn.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen :
Gebruik u nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd zonder daarover met uw arts te overleggen; Het gelijktijdig gebruik van Voltaren K met waterafdrijvende middelen, pijnstillers, antistollingsmiddelen, middelen gebruikt bij suikerziekte, methotrexaat (kankerbehandeling) ciclosporines en chinolonen (antibiotica) en glucocorticoïden (ontstekingsremmers) kan namelijk de kans op bijwerkingen verhogen.

Hoe gebruikt u Voltaren K?
Wanneer de klachten zich voordoen, neemt u als begindosis 2 tabletten. Indien nodig, 1 of 2 tabletten iedere 4-6 uur. Echter niet meer dan 6 tabletten per 24 uur innemen. Neem de tabletten in hun geheel in met wat water, bij voorkeur voor de maaltijden. Overschrijd de aangegeven dosis niet.
Gebruik Voltaren K bij pijn niet langer dan 5 dagen en bij koorts niet langer dan 3 dagen. Neemt u contact op met uw arts wanneer de verschijnselen aanhouden. Het is mogelijk dat de verschijnselen aan een andere aandoening te wijten zijn.

Mocht u per ongeluk meer tabletten innemen dan aanbevolen, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Heeft Voltaren K bijwerkingen?
Soms kunnen er bij bepaalde personen ongewenste effecten optreden.
U kunt last krijgen van :
* Misselijkheid, braken en maagklachten
* Verandering in ontlasting of urine (bijv. kleur)
* Huiduitslag
* Astma
* Opgezwollen gezicht, voeten of benen
* Geel worden van huid of ogen
* Aanhoudend zere keel, hoge temperaturen of hevige hoofdpijn Pijn op de borst met hoesten

Houdt u dan op met het innemen van de tabletten en raadpleeg onmiddellijk uw arts:
Andere effecten die voor kunnen komen zijn : hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid of vermoeidheid; Heel zelden komen slapeloosheid en oorsen voor.

Indien u te maken krijgt met een andere bijwerking dan hierboven genoemd, neemt u dan contact op met uw arts of apotheker.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar Voltaren K in de verpakking waarin het afgeleverd is bij een temperatuur benenden 30°C en op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen. De uiterste gebruiksdatum staat op de buitenverpakking na "Niet te gebruiken na". Op de doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum na EXP (een afkorting van het Engelse woord "expire", dat "vervallen" betekend).

27 februari 2004