Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit antroposofisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is, Toch blijft het belangrijk om Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken,

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 inneemt?
3. Hoe wordt Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 gebruikt?
4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
5. Hoe bewaart u Weteda Quercus, cortex, decoctum 0= Dl?


WELEDA QUERCUS CORTEX,DECOCTUM 0=D1
Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl
Per 100 g bevat Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 het volgende werkzame bestanddeel: Quercus robur, cortex, decoctum 0 100 g.
Alcoholgehalte ca. 36% (v/v) alcohol.


Registratiehouder:
Weleda Nederland NV
Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
tel: 079-3631313


In bet register voor homeopathisch farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84341

Niet-receptplichtig


1. Wat is Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = DI en waarvoor wordt het gebruikt?
Antroposofisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de antroposofische geneeskunde.
Informatie over de wettelijke achtergronden van de registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: http://www.cbg-meb.nl
De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.


2. Wat moet u weten voordat u Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 inneemt?

Wanneer mag u Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 niet gebruiken?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit antroposofisch geneesmiddel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Weleda Quercus, cortex, decoctum 0=D1 moet zijn.

Gebruik van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 in combinatie met voedsel en drank
Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 kan zonder bezwaar in combinatie met voedsel en drank ingenomen worden.
Gebruik van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl tijdens zwangerschap
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl tijdens borstvoeding
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en bet gebruik van machines
Voor zover bekend beinvloedt dit antroposofisch geneesmiddel bij de aanbevolen dosering de rijvaardigheid en het vermogen urn machines te gebruiken niet.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl
Dit product bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

Gebruik van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl in combinatie met andere geneesmiddelen
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Indien u toch een interactie vermoedt, informeer dan uw arts of apotheker.


3. Hoe wordt Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl gebruikt?
Tenzij anders is voorgeschreven voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:
1 tot 3 maal daags 5-10 druppels.
Kinderen van 2 tot 6 jaar: 1 tot 3 maal daags 5 druppels.
De druppels in wat water innemen.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.


Wat u moet doen wanneer u te veel van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 heeft ingenomen:
Wanneer u een dubbele dosis van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl heeft ingenomen zijn in bet algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 in te nemen:
Neem nooit een dubbele dosis van Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = Dl wordt gestopt:
Er zijn geen effecten te verwachten na bet stoppen met de behandeling.


4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Er zijn van dit antroposofisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1?
Weleda Quercus, cortex, decoctum 0 = D1 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven 250C.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Weleda Quercus, cortex, decoctum 0= D1 niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien mei 2006.