Weleda Sleedoorn Tinctuur

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit antroposofisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Weleda Sleedoorn Tinctuur zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Weleda Sleedoorn Tinctuur en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Weleda Sleedoorn Tinctuur inneemt?
3. Hoe wordt Weleda Sleedoorn Tinctuur gebruikt?
4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
5. Hoe bewaart u Weleda Sleedoorn Tinctuur?

Weleda Sleedoorn Tinctuur
Per 100 g bevat Weleda Sleedoorn Tinctuur het volgende werkzame bestanddeel: Prunus spinosa, summitates ø 100 g.

Alcoholgehalte ca. 36% (v/v) alcohol.

Registratiehouder:
Weleda Nederland NV
Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
tel: 079-3631313

In het register voor homeopathisch farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 94011

Niet-receptplichtig
1.
Wat is Weleda Sleedoorn Tinctuur en waarvoor wordt het gebruikt?

Antroposofisch geneesmiddel dat helpt de normale bloeddruk te handhaven en ter verhoging van de vitaliteit. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de antroposofie.

Informatie over de wettelijke achtergronden van de registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: http://www.cbgmeb.nl

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 50 ml.

2. Wat moet u weten voordat u Weleda Sleedoorn Tinctuur inneemt?

Wanneer mag u Weleda Sleedoorn Tinctuur niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u dit antroposofisch geneesmiddel niet mag gebruiken.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Sleedoorn Tinctuur?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Weleda Sleedoorn Tinctuur moet zijn.

Gebruik van Weleda Sleedoorn Tinctuur in combinatie met voedsel en drank

Weleda Sleedoorn Tinctuur kan zonder bezwaar in combinatie met voedsel en drank ingenomen worden.

Gebruik van Weleda Sleedoorn Tinctuur tijdens zwangerschap

Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Weleda Sleedoorn Tinctuur tijdens borstvoeding
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit antroposofisch geneesmiddel bij de aanbevolen dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Weleda Sleedoorn Tinctuur
Dit product bevat kleine hoeveelheden ethanol(alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

Gebruik van Weleda Sleedoorn Tinctuur in combinatie met andere geneesmiddelen
Voor zover bekend kan dit antroposofisch geneesmiddel zonder bezwaar met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Indien u toch een interactie vermoedt, informeer dan uw arts of apotheker.

De druppels in wat water innemen.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Omdat er tijdens bewaring enig bezinksel kan ontstaan moet er geschud worden voor gebruik.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Weleda Sleedoorn Tinctuur heeft ingenomen:

Wanneer u een dubbele dosis van Weleda Sleedoorn Tinctuur heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Weleda Sleedoorn Tinctuur in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Weleda Sleedoorn Tinctuur om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Weleda Sleedoorn Tinctuur wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit antroposofisch geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Weleda Sleedoorn Tinctuur?

Weleda Sleedoorn Tinctuur buiten bereik ven zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25° C

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Weleda Sleedoorn Tinctuur niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te bebruiken na”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien mei 2006