X-Praep
SAMENSTELLING

2 mg Sennosiden A + B per ml

EIGENSCHAPPEN
X-Praep is een gezuiverd en op sennosidengehalte gestandaardiseerd concentraat, waarvan de werking berust op die van antrachinonglucosi X-Praep veroorzaakt ontlediging van colon en rectum gemiddeld 4 a 8 uur na toediening. De werking wordt toegeschreven aan prikkeling van de plexus van Auerbach door omzettings produkten. De intestinale doorgangstijd van X-Praep met barium is bij mens en dier zeer constant en niet dosis-afhankelijk.

X-Praep wordt verstrekt in vloeibare vorm met chocoladesmaak, waardoor het innemen voor de patient gemakkelijk en snel plaatsvindt. De colonreinigende werking van X-Praep is adequaat: clysma's, suppositoria of een tijdrovende coloninloop is op de dag van het onderzoek niet meer nodig. De met X-Praep lege artis verkregen rontgenbeelden vertonen weinig of geen storend darmgas en zijn van goede kwaliteit. Colonirritatie treedt niet op.

INDICATIES
- Ontlediging van colon en rectum ter voorbereiding van het rontgendiagnostisch onderzoek van het maagdarmkanaal inclusief cholecystografisch onderzoek en de dubbelcontrastmethode, alsmede ter voorbereiding van urografisch en scintigrafisch onderzoek, colonoperaties, rectoscopie en cytologisch colononderzoek.

Obstipatie.
CONTRA-INDICATIES
Acute buikaandoeningen en obstruerende darmziekten. Verhoogde kans op gastro-intestinale perforatie. Hoge ouderdom.
Sterke lichamelijke verzwakking.

BIJWERKINGEN
De tolerantie van X-Praep is in het algemeen goed. Meteorismus, buikkramp, misselijkheid, braken, collaps en (zeldzaam) allergische of anafylactische reacties kunnen als bijwerking(en) voorkomen.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
Indien toegepast bij patienten met diabetes mellitus dient rekening te worden gehouden met verandering van het dieet op de dagen voor en van het rontgenologisch onderzoek, alsmede met een suikergehalte van 50 g per 75 ml flacon X-Praep. De stroop bevat 0,66 g suiker per ml!

Aangezien de werkzame bestanddelen kunnen overgaan in de moedermelk kunnen ook bij zuigelingen defecaties veroorzaakt worden. Na toepassing van X-Praep kan een, overigens onschuldige, rode verkleuring van de urine optreden.

DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZING
- Ter voorbereiding van het rontgendiagnostisch onderzoek van het maagdarmkanaal:

De dosering bedraagt maximaal 1 ml per kg lichaamsgewicht.
Patienten die minder dan 75 kg wegen mogen niet de gehele flacon leegdrinken, maar zoveel ml als hun lichaamsgewicht bedraagt (bv. maximaal 50 ml bij 50 kg). Op de dag voor het onderzoek dient de lunch uitsluitend uit vloeibaar voedsel te bestaan, zoals heldere bouillon zonder vermicelli, groenten, gelatinepudding (Jelly pudding), frisdrank, koffie of thee met weinig suiker.
Niet toegestaan zijn geconcentreerde vruchtensappen en melk(producten) in verband met de kans op gasvorming. Twee uur 's middags moet een groot glas water worden gedronken, een uur later gevolgd door inname van de voorgeschreven hoeveelheid X-Praep en een groot glas water, om 5 uur 's middags wordt dezelfde maaltijd als van de lunch genuttigd.
Vervolgens wordt om 6 uur, 7 uur en 10 uur uitsluitend een groot glas water gedronken waarna het niet toegestaan is nog iets te eten of te drinken.

Op de dag van het onderzoek is gebruik van een ontbijt niet toegestaan, doch dient weer een groot glas water te worden leeggedronken.
- Te gebruiken als laxans:

Volwassenen: gemiddeld 10 ml per dag; in hardnekkige gevallen deze dosering de volgende dag verdubbelen (20 ml).

Kinderen, ouder dan 6 jaar: 5 ml per dag; in hardnekkige gevallen deze dosering de volgende dag verdubbelen (10 ml).
Tijdstip van inname: 4 a 8 uur voor de defecatie (ontlasting).

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Koel bewaren.

VERPAKKINGEN
Flacons a 75 ml of 250 ml

RVG-NUMMER
In het register ingeschreven onder RVG 07207.
28 augustus 1987