INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER XYLOCAINE® 2% Gel

Lees deze informatie goed door, ook als u Xylocaine 2% Gel al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, ga dan naar uw arts of apotheker.

Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Xylocaine® 2% Gel.

Samenstellinq: Xylocaine 2% Gel bevat als werkzame stof Iidocatnehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met Iidocatnehydrochloride-anhydraat 20 mg/mi. Hulpstoffen zijn: hydroxypropylmethylcellulose, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, HCI, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Kenmerken : geen.

Farmaceutische vorm en inhoud: Xylocaine 2% Gel: tube van 30 gram, met canule en sleutel.

Toedieningsvorm: Gel.

Werkinq: Xylocaine 2% Gel werkt verdovend op slijmvliezen.

Registratiehouder: Astra Pharmaceutica B.V., Postbus 599, 2700 AN ZOETERMEER, tel.: 079-3632222.

Inschriiving: Xylocaine 2% Gel is ingeschreven in het register onder RVG 07830.

NB: Xylocaine 2% Gel mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Xylocaine 2% Gel voorgeschreven?
Xylocaine 2% Gel wordt gebruikt om het inbrengen van bijvoorbeeld blaascatheters en maagsondes to vergemakkelijken. Xylocaine 2% Gel werkt hierbij als verdoving en als glijmiddel.
Xylocaine 2% Gel kan ook worden voorgeschreven bij pijn bij blaasontsteking en bij het uitvoeren van een besnijdenis bij kinderen.

Belangrijke informatie vooraf
Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel niet gebruiken?
U mag Xylocaine 2% Gel niet gebruiken als u overgevoelig bent voor dit middel of voor soortgelijke middelen.

Waar moet u verder aan denken bii het gebruik van Xylocaine 2% Gel?
• Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
• Indien het slijmvlies dat door Xylocaine 2% Gel moet worden verdoofd ernstig beschadigd is of het omliggende weefsel ontstoken is, dient eerst met de arts te worden overlegd of Xylocaine 2% Gel mag worden gebruikt.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Er zijn geen gevaarlijke combinaties van Xylocaine 2% Gel en andere medicijnen bekend.
Vertel toch uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!
Bij behandeling met Xylocaine 2% Gel is matig gebruik van alcohol toegestaan.

Kunt u Xvlocaine 2% Gel gebruiken als u zwanger bent of borstvoedinq geeft?
U mag Xylocaine 2% Gel tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft in overleg met de arts gebruiken.

Beinvloedt Xylocaine 2% Gel het reactievermogen? Xylocaine 2% Gel beïnvloedt het reactievermogen niet.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering
Uw arts heeft u verteld hoe, hoe vaak en hoeveel Xylocaine 2% Gel u per dag moet gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.
In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN: bij blaascatheterisatie bij vrouwen 5-10 gram en bij mannen 10-20 gram per keer; bij endoscopie 10-20 gram; bij intubatie ongeveer 5 gram aanbrengen op het oppervlak van de tube.
Xylocaine 2% Gel mag ten hoogste 4 x per etmaal gebruikt worden.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Xylocaine 2% Gel heeft gebruikt?
Verschijnselen
Verschijnselen zullen als regel alleen optreden na gebruik van zeer grote hoeveelheden Xylocaine 2% Gel. Dit zijn verschijnselen als misselijkheid en braken of onrust.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Xylocaine 2% Gel is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Xylocaine 2% Gel bij de hand.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen kan Xylocaine 2% Gel hebben?
Keelpijn kan voorkomen na een operatie wanneer Xylocaine 2% Gel wordt gebruikt bij het inbrengen van een beademingsbuis in de keel. Gebruik van Xylocaine 2% Gel beinvloedt voorbijgaand de slikreflex. Overgevoeligheidsreacties komen slechts zelden voor.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?
Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook in alle andere gevallen van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts.

Aanwijzingen voor het bewaren van Xylocaine 2% Gel
Xylocaine 2% Gel wordt bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard. De uiterste gebruiksdatum ('niet te gebruiken na maand/jaar') staat op de doos en op de tube. Daarna mag u de eventueel overgebleven gel niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Xylocaine 2% Gel, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter April 1998