INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER

Xylocaine® 10% Spray

Uw arts heeft voor plaatselijke verdoving gekozen voor verdoving met Xylocaine 10% Spray. In deze bijsluiter treft u informatie over Xylocaine 10% Spray aan. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, richt u dan tot uw arts of apotheker.

Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Xylocaine 10% Spray.

Samenstellinq: Xylocaine 10% Spray bevat als werkzame stof Iidocainebase 100 mg per ml. Een verstuiving bevat 10 mg lidocanebase.

Hulpstoffen zijn: ethanol, polyethyleenglycol, bananen-essence, menthol, saccharine en gezuiverd water.

Kenmerken: heldere Iicht-gekleurde vloeistof met een geur van alcohol, menthol en banaan.
Farmaceutische vorm en inhoud: spray. Iedere verpakking bevat een glazen flacon met 50 ml vloeistof voor verstuiving (voldoende voor ongeveer 500 verstuivingen) inclusief een polypropyleen doseringsventiel (mondstuk).

Toedieningsvorm: verstuiving.
Werking: Xylocaine 10% Spray is een middel dat lokale verdoving veroorzaakt. Het bevat lidocaine, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking.

Registratiehouder: Astra Pharmaceutica B.V. Postbus 599, 2700 AN ZOETERMEER. Telefoonnummer: 079 363.22.22.

lnschriiving: Xylocaine 10% Spray is ingeschreven in het register onder RVG 07831. NB: Xylocaine 10% Spray mag alleen op recept door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Xylocaine 10% Spray voorgeschreven?
Xylocaine 10% Spray wordt gebruikt in alle gevallen waarin een snelle verdoving van het slijmvlies is vereist, vooral bij ingrepen in de keel-, neus- en oorheelkunde, in de verloskunde, in de mondchirurgie en in de traumatologie. De Xylocaine 10% Spray kan eveneens worden toegepast bij met pijn, branderigheid, jeuk en andere onaangename sensaties gepaard gaande aandoeningen van huid en slijmvliezen.

Wanneer mag u Xylocaine 10% Spray niet gebruiken?
U mag Xylocaine 10% Spray niet gebruiken als u overgevoelig bent voor lokale anesthetica van het amide-type of voor een van de andere bestanddelen van dit middel.
Waar moet u verder aan denken bii het gebruik van Xylocaine 10% Spray?
* Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
* Xylocaine 10% Spray mag niet in het oog worden verstoven. Indien de vloeistof per ongeluk in een oog komt moet men onmiddellijk zuivere paraffinum liquidum indruppelen en daarna het oog spoelen met 2 tot 3% boorzuuroplossing.
* Als de keel verdoofd is met Xylocaine 10% Spray kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op tong of wang bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.
* Xylocaine 10% Spray moet met voorzichtigheid worden gebruikt als de slijmvliezen in het gebied waar de spray gebruikt wordt beschadigd zijn, of als er ontstekingen zijn in dat gebied.
* Xylocaine 10% Spray moet ook met voorzichtigheid worden toegepast bij oudere patienten, patienten in een slechte algemene conditie, in ernstige shocktoestand, met epilepsie, met hartritmestoornissen of met stoornissen in lever- of nierfunctie. Dit geldt vooral als hoge doseringen nodig zijn.

Wisselwerking met andere qeneesmiddelen
Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

Xylocaine 10% Spray moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast bij patienten die ook worden behandeld met een soortgelijk geneesmiddel, bijvoorbeeld tocamide.

Kunt u Xylocaine 10% Spray gebruiken als u zwanger bent of borstvoedinq qeeft?
U kunt tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding met Xylocaine 10% Spray worden behandeld. In de gebruikelijke doseringen is er in het algemeen geen risico aanwezig voor het kind.

Gebruik van Xylocaine 10% Spray kan in sommige gevallen tijdelijk het reactievermogen betnvloeden.

Aanwijzingen voor het gebruik
Doserinq
De arts zal Xylocaine 10% Spray bij u toedienen. Hij zal de dosering aanpassen aan de aard van de ingreep, uw leeftijd en lichamelijke conditie.
In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN 1-20 verstuivingen Xylocaine 10% Spray. De maximale dosering voor volwassenen bedraagt 20 verstuivingen, voor kinderen is de maximale dosering lager.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Xylocaine 10% Spray heeft gebruikt?
Verschijnselen
Xylocaine 10% Spray wordt in de regel op de operatiekamer of op de behandelkamer in de polikliniek toegediend. U wordt dan goed bewaakt. Overdosering valt niet te verwachten. De eerste verschijnselen van overdosering zijn gapen, rusteloosheid, licht gevoel in het hoofd, tintelingen en oorsuizen. Ook misselijkheid, braken, gezichts- en spraakstoornissen, spiertrekkingen en toevallen kunnen symptomen zijn van een (ernstigere) overdosering.
Wat moet u dan doen? Waarschuw direct de arts.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen kan Xylocaine 10% Spray hebben?
Echte bijwerkingen ten gevolge van plaatselijk verdovende middelen komen zelden voor. Allergische reacties zijn zeer zeldzaam.

Eventueel optredende bijwerkingen zijn het gevolg van een te hoge dosering. Deze bijwerkingen staan vermeld in de rubriek "Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Xylocaine 10% Spray heeft gebruikt?".

Plaatselijke bijwerkingen kunnen optreden. Als Xylocaine 10% Spray in de keel wordt toegepast bij het toedienen van narcose zijn voorbijgaande klachten van keelpijn, heesheid en stemverlies gemeld.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?
Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook in alle andere gevallen van het optreden van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen.

Aanwijzingen voor het bewaren van Xylocaine 10% Spray
Xylocaine 10% Spray wordt bij kamertemperatuur (15-25┬░C) bewaard. De uiterste gebruiksdatum (niet te gebruiken na maand/jaar) staat op het etiket en de doos. Daarna mag u de eventueel overgebleven spray niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Xylocaine 10% Spray, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter: mei 1996