Zaditen

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
*Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
*Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
*Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Zaditen en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Zaditen inneemt
3. Hoe wordt Zaditen ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zaditen?

Zaditen 1 mg, tabletten
Zaditen 0,2 mg/ml, stroop (suikervrij)
Zaditen 1 mg/ml, druppelvloeistof

*De werkzame stof is ketotifen fumaraat.
Zaditen bevat een hoeveelheid ketotifenfumaraat, die overeenkomt met:
1 mg ketotifen per tablet Zaditen
0,2 mg ketotifen per ml Zaditen stroop
1 mg ketotifen per ml Zaditen druppelvloeistof

*Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Tabletten: magnesiumstearaat, maïszetmeel, lactose (melksuiker).
Stroop: bananenaroma, propylparahydroxybenzoaat natriumzout (E217),
methylparahydroxybenzoaat natriumzout (E219), citroenzuur, natriummonowaterstoffosfaat,gehydrogeneerde glucosesiroop en water.
Druppelvloeistof: propylparahydroxybenzoaat natriumzout (E217),
methylparahydroxybenzoaat natriumzout (E219), citroenzuur, natriummonowaterstoffosfaat, gehydrogeneerde glucosesiroop en water

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM
Telefoon: 026 - 37 82 111
E-mail: mid.phnlar@pharma.novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Zaditen 1 mg, tabletten RVG 08319
Zaditen 0,2 mg/ml, stroop (suikervrij) RVG 09520
Zaditen 1 mg/ml, druppelvloeistof RVG 14490

1. Wat is Zaditen en waarvoor wordt het gebruikt?

De tabletten zijn wit en rond en hebben aan één kant een deelstreep en de letters “HI” in diepdruk. De tabletten hebben een diameter van 7 mm. Elk doosje bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).
De stroop is helder en kleurloos of lichtgeel. De stroop bevat geen suiker en heeft de geur van bananen. Elke verpakking bevat een fles van 200 ml en een maatbeker.
De druppelvloeistof is helder en kleurloos of lichtgeel. Elke verpakking bevat een fles van 25 ml.

Zaditen behoort tot een groep van geneesmiddelen die antihistaminica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen gaan de werking van histamine, een lichaamseigen stof die allergische verschijnselen veroorzaakt, tegen.

Zaditen wordt toegepast bij:
*het voorkómen van astma-aanvallen die door allergie worden veroorzaakt;
Zaditen wordt gebruikt om het aantal, de ernst en de duur van astma-aanvallen te verminderen. Wanneer u eenmaal een aanval heeft, is Zaditen niet in staat om deze op te heffen.
*het voorkómen van door allergie veroorzaakte bronchitis.
*het voorkómen van astmatische verschijnselen ten gevolge van hooikoorts.
*het voorkómen en behandelen van door allergie veroorzaakte ontstekingen van het
neusslijmvlies (rhinitis).
*?het voorkómen en behandelen van door allergie veroorzaakte huidaandoeningen.

2. Wat u moet weten voordat u Zaditen inneemt

Gebruik Zaditen niet ...
Wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor ketotifen of een van de overige bestanddelen van Zaditen. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid, jeuk of koorts.

Wees extra voorzichtig met Zaditen ...
*Bij het begin van een langdurige behandeling met Zaditen mag de behandeling met tot dan toe gebruikte middelen tegen astma (anti-astmatica) niet plotseling worden gestopt. Dit geldt vooral voor de zogenaamde bijnierschorshormonen (corticosteroïden).
*Als u ooit last heeft gehad, of nog steeds heeft van vallende ziekte (epilepsie), omdat Zaditen de drempel voor toevallen/stuipen (convulsies) kan verlagen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Zaditen in combinatie met voedsel en drank

Het effect van alcohol wordt versterkt als u met Zaditen wordt behandeld.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Over het gebruik van Zaditen tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in ieder geval aan uw arts zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden, zodat deze kan beoordelen of het noodzakelijk is dat u Zaditen blijft gebruiken.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u Zaditen gebruikt, mag u geen borstvoeding geven. Informeer bij uw arts of apotheker naar de mogelijkheid voor het overstappen op een ander medicijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gedurende de eerste paar dagen van de behandeling met Zaditen kan uw reactievermogen verminderd zijn. U dient hiermee rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke. Zo nodig moet u met dit soort bezigheden stoppen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zaditen.

Lactose
Zaditen tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Zaditen tabletten gebruikt.

Gehydrogeneerde glucosesiroop
Zaditen stroop en Zaditen druppelvloeistof bevatten gehydrogeneerde glucosesiroop. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Zaditen stroop of Zaditen druppelvloeistof gebruikt. Zaditen stroop kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde van is 0,92 kcal per ml stroop.

Natriumpropylparahydroxybenzoaat en natriummethylparahydroxybenzoaat
Deze stoffen zitten in de Zaditen stroop en Zaditen druppelvloeistof. Zij kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Gebruik van Zaditen in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.
Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Als Zaditen met de volgende middelen wordt gebruikt, kan het effect van deze middelen worden versterkt:
- kalmerende middelen
- slaapmiddelen
- zogenaamde antihistaminica (geneesmiddelen die gebruikt worden bij
overgevoeligheidsziekten en bij reisziekte).
Suikerpatiënten die bloedsuikerverlagende middelen slikken mogen geen Zaditen gebruiken zonder regelmatige controle van de bloedplaatjes door hun arts. Een combinatie van bloedsuikerverlagende middelen en Zaditen kan namelijk een verlaging in het aantal bloedplaatjes veroorzaken. Dit aantal wordt weer normaal als u met Zaditen stopt.

3. Hoe wordt Zaditen ingenomen?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik
Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel tabletten of hoeveel ml stroop of hoeveel druppels druppelvloeistof u per dag in moet nemen. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt.

Volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder:
Als standaarddosering geldt tweemaal daags 1 tablet van 1 mg.

Kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar:
De gebruikelijke begindosering is tweemaal daags 2,5 ml stroop, 10 druppels druppelvloeistof of ½ tablet van 1 mg.

Aan kinderen tussen 6 maanden en 3 jaar mag per dag niet meer dan
deze hoeveelheid (= 1 mg) worden gegeven en aan kinderen van 3 tot 6 jaar niet meer dan het dubbele (d.w.z. maximaal 2 mg per dag).

De tabletten kunnen het beste bij het ontbijt en bij het avondeten met wat water of een andere drank worden doorgeslikt. U kunt de tabletten eventueel ook vooraf hierin oplossen.
De juiste hoeveelheid stroop kan worden afgemeten met de bijgeleverde maatbeker.
Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
In geval u bemerkt dat Zaditen te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Wat u moet doen als u te veel van Zaditen heeft ingenomen

Bij gebruik van meer dan de voorgeschreven hoeveelheid kan overdosering plaatsvinden. Als één of meer bijwerkingen in ernstige mate optreden, kan dit wijzen op overdosering.
Wanneer u te veel van Zaditen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel capsules/tabletten e.d. werden ingenomen en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.

Wat u moet doen als u vergeten bent Zaditen in te nemen

Wordt per ongeluk een dosis Zaditen vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende dosis op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende dosis, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee innames over is, moet u de vergeten dosis niet meer innemen. U neemt dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem nooit een dubbele dosis van Zaditen om zo de vergeten dosis in te halen. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw
arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Zaditen wordt
gestopt:
Indien de behandeling met Zaditen moet worden gestopt, dient dit geleidelijk te gebeuren over een periode van 2 tot 4 weken. De klachten waarvoor u behandeld wordt, kunnen terugkeren.
Daarom is het altijd verstandig om eerst met uw arts te overleggen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Zaditen bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.
Bijwerkingen kunnen:
- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100
patiënten);
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
- zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Infecties en parasitaire aandoeningen

Zelden: blaasontsteking (cystitis).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Incidenteel: gewichtstoename.

Zenuwstelselaandoeningen

Soms: slaperigheid, droge mond en lichte duizeligheid kunnen in het begin van
de behandeling optreden en verdwijnen meestal spontaan na enkele
dagen; opgewondenheid; prikkelbaarheid; slapeloosheid; nervositeit (met
name bij kinderen).

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: misselijkheid.

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden: verhoging van de leverenzymen; leverontsteking (hepatitis).

Huidaandoeningen

Zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema
(exsudativum) multiforme); ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking
(Stevens-Johnson syndroom).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Zaditen?

Zaditen buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de originele verpakking.
Niet bewaren boven 25°C.
Zaditen stroop en Zaditen druppelvloeistof niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gebruik Zaditen niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp” op de buitenverpakking, doordrukstrips of het etiket op de fles. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.
De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in december 2004.