BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
*Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
*Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
*Dit geneesmiddel is alleen aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels? gebruikt
3. Hoe wordt Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels?

Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels
*Het werkzame bestanddeel is ketotifen. Dit is aanwezig in de vorm van 0,345 mg ketotifen waterstof fumaraat per ml oplossing, hetgeen overeenkomt met 0,25 mg ketotifen per ml oplossing
*Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: glycerol (E422), natriumhydroxide (E524), water voor injecties

Verantwoordelijk voor het Fabrikant
in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma
Postbus 241
6800 LZ Arnhem
Telefoon: 026 – 3782111

In het register ingeschreven onder
RVG 25727

1. Wat is Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt?
Zaditen Unidose 0,25 mg/ml is een oogdruppeloplossing verpakt in blokken van 5 plastic unidoses. Er zijn dozen met 5, 20, 30, 50 en 60 unidoses beschikbaar.
Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels bevatten een anti-allergische stof. Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels worden voorgeschreven voor de behandeling van seizoengebonden allergische conjunctivitis (jeukende, tranende, rode of gezwollen ogen en/of oogleden).

Het product bevat geen conserveermiddelen.
2. Wat moet u weten voordat u Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
Gebruik Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels niet:
*als u allergisch bent voor ketotifen of voor één van de andere bestanddelen.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er is geen ervaring met het gebruik van Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels gedurende de zwangerschap. Als u zwanger bent of zwanger wenst te worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Ketotifen wordt uitgescheiden via de moedermelk. Echter ieder risico voor het kind lijkt onwaarschijnlijk, gezien de hoogte van de doses die voor behandeling gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Als u wazig ziet of slaperig bent na gebruik van Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels, moet u wachten met autorijden of het bedienen van machines tot deze symptomen verdwenen zijn.

Gebruik van Zaditen Unidose 25 mg/ml, oogdruppels samen met andere geneesmiddelen:
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Met name wanneer u één (of meer) van de volgende (genees)middelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker informeren:
- andere oogdruppels: u moet een wachttijd van 5 minuten in acht nemen tussen het gebruik van de twee geneesmiddelen;
- antihistaminica (ter behandeling van overgevoeligheidsreacties). De werking van het middel kan versterkt worden.
- alcohol. De werking van alcohol kan versterkt worden.
- CZS-remmers (ter behandeling van aandoeningen van de hersenen). De werking van het middel kan versterkt worden.

3. Hoe wordt Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
Tweemaal per dag (‘s ochtends en ‘s avonds) één druppel in het aangetaste oog of in beide aangedane ogen aanbrengen. De inhoud van een unidose volstaat voor één toediening in beide ogen.
Was eerst uw handen, trek uw ooglid voorzichtig naar beneden met één hand en houd het zo. Buig uw hoofd achterover. Met de andere hand houdt u de unidose omgekeerd boven het te behandelen oog. Druk zachtjes op de unidose tot er 1 druppel in uw oog valt. Let erop dat het uiteinde van de druppellaar niet in aanraking komt met uw oog, oogleden of oogharen. Op deze manier blijft de inhoud van de unidose steriel. In geval u bemerkt dat Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u te veel Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels heeft
gebruikt?
Er is geen gevaar als u per ongeluk Zaditen Unidose oogdruppels ingeslikt heeft. Wees ook niet ongerust als er toevallig meer dan één druppel in uw oog terechtgekomen is. Raadpleeg uw arts bij twijfel.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels
te gebruiken?
Neem nooit een dubbele dosis Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels om zo de vergeten dosis in te halen. Als u een keer een dosis van het geneesmiddel heeft overgeslagen, doe dan zo snel mogelijk een druppel in uw oog. Doe de volgende druppel op het gewone tijdstip in uw oog.
Verzeker u ervan dat er een druppel in uw oog terecht gekomen is.
Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels mogen worden gebruikt door volwassenen, oudere personen en kinderen van 3 jaar en ouder.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels bijwerkingen
veroorzaken.
Ogen:
Soms (tussen 1% en 2%): branderig/prikkelend gevoel, hele kleine scheurtjes in de huid die het oog bedekt.
Zeldzame reacties (minder dan 1%) zijn: wazig zien na het indruppelen, droge ogen, ooglidaandoeningen, ontsteking van het oogoppervlak, pijnlijke ogen, pijn bij het kijken naar helder licht, zichtbare bloeding onder het oogoppervlak.
Algemeen (minder dan 1%): hoofdpijn, slaperigheid, droge mond.
Huid (minder dan 1%): huiduitslag al dan niet met hevige jeuk en vorming van bultjes, overgevoeligheidsreacties, eczeem.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels?
Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels, buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaar de unidoses in de ongeopende aluminium blisterverpakking.
Na opening van de aluminium blisterverpakking, kunnen de unidoses gedurende 3 maanden in de buitenverpakking of gedurende 1 maand zonder buitenverpakking bewaard worden. U moet Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels onmiddellijk na het openen van een unidose gebruiken. Na gebruik moet u de unidose weggooien. Dit om het risico op bacteriële besmetting van het product te vermijden.

Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum: Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels niet gebruiken na de uiterste op verpakking en unidose vermelde gebruiksdatum.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2004