PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Zantac gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts of uw apotheker raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ZANTAC 150 EN ZANTAC 300?
Zantac 150 en 300 zijn geneesmiddelen in de vorm van tabletten. Tabletten Zantac 150 zijn rond of 5-kantig van vorm en wit van kleur, met aan een kant "GX EC2". Tabletten Zantac 300 zijn langwerpig van vorm en wit van kleur, met aan een kant "GX EC3".

Zantac tabletten behoren tot een groep van geneesmiddelen die histamine H2-antagonisten heten. H2-antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering (zie ook `Hoe werkt Zantac?').

De werkzame stof in Zantac tabletten is ranitidine. Iedere tablet Zantac 150 bevat 150 milligram (mg) ranitidinehydrochloride en iedere tablet Zantac 300 bevat 300 milligram ranitidinehydrochloride .

Verder bevatten de tabletten microkristallijn cellulose, natriumcroscarmellose (alleen Zantac 300), magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose (E464), glyceryltriacetaat en titaandioxide (E171) als hulpstoffen.

Een verpakking Zantac 150 bevat 6 doordrukstrips met 10 tabletten. Een verpakking Zantac 300 bevat 6 doordrukstrips met 5 tabletten. De originele verpakking van Zantac is te herkennen aan een sluitzegel met hologram. Zantac 150 en 300 zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Zantac 150 en Zantac 150 5-kantig zijn in het register van farmaceutische specialites ingeschreven onder RVG 09265 en RVG 19320 en Zantac 300 onder RVG 11161.

In Nederland wordt Zantac op de markt gebracht door
GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist.
Tel.: 030-6938100

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U ZANTAC VOOR?

Uw arts heeft u Zantac voorgeschreven om klachten die veroorzaakt worden door maagzuur, zoals zuurbranden, ontstekingen in de maag, twaalfvingerige darm of slokdarm, te genezen of om een herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen.

WANNEER MAG U ZANTAC NIET GEBRUIKEN?

Als gebleken is dat u overgevoelig bent voor ranitidine of een van de andere bestanddelen van Zantac, mag u Zantac niet gebruiken.
Ook wanneer u merkt dat u klachten krijgt die u nooit eerder heeft gehad, moet u direct stoppen met het gebruik van Zantac. Overleg dan eerst met u arts of u misschien overgevoelig bent voor Zantac.

Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na gebruik van Zantac plotseling last krijgt van: benauwdheid; gezwollen oogleden, lippen of gezicht; rode huid; galbulten en/of jeuk.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Als u aan een nierziekte lijdt kan uw arts u een andere hoeveelheid Zantac voorschrijven dan verderop in deze patienteninformatie wordt vermeld.
Als u tegelijkertijd met Zantac sterke pijnstillers (NSAIDs) gebruikt, kan het zijn dat uw arts u regelmatig wil controleren. Het is ook mogelijk dat indien er na 12 weken geen genezing is opgetreden, u alsnog met het gebruik van de sterke pijnstillers dient te stoppen.

Behandeling met Zantac kan de verschijnselen van maagkanker verbergen. Waarschuw daarom altijd uw arts wanneer uw klachten aanhouden, verergeren of als er plotselinge gewichtsverlies optreedt. Als u ook wel eens acute aanval van porfyrie heeft gehad, kunt u Zantac niet gebruiken. Porfyrie is een stofwisselingsziekte die zich uit in o.a. huidafwijkingen.

KUNT U ZANTAC SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

In het algemeen kunt u Zantac zonder problemen gebruiken samen met andere geneesmiddelen. Toch is het belangrijk aan uw arts te vertellen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept kunt kopen. Als u grote hoeveelheden sucralfaat (een middel tegen ontstekingen in de maag, twaalfvingerige darm of slokdarm) tegelijkertijd gebruikt met Zantac, kan de werking van Zantac verminderd worden. Dit effect treedt niet op wanneer Zantac en sucralfaat 2 uur na elkaar worden ingenomen.

ZANTAC EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u Zantac wilt gaan gebruiken terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen.
Hoewel er geen gegevens bekend zijn over nadelige invloeden van ranitidine wordt in het algemeen het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding ontraden.

ZANTAC EN AUTORIJDEN OF GEVAARLUKE MACHINES BEDIENEN

Er zijn geen gegevens over de invloed van Zantac op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Indien de bijwerkingen verwardheid, gezichtsstoornissen, hallucinaties of bewegingsstoornissen mochten optreden, kunnen deze vaardigheden negatief worden beinvloed.

HOEVEEL ZANTAC MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het hangt van uw klachten af hoeveel tabletten Zantac u moet innemen en wanneer u dat het beste kunt doen. Uw arts heeft u dat verteld.

U kunt de tabletten Zantac met wat vloeistof doorslikken. Het is niet noodzakelijk de tabletten in te nemen bij de maaltijden.

Als u eenmaal per dag een dosering Zantac in moet nemen, kunt u dit het beste 's avonds voor het slapen gaan doen. Bij een tweemaal daagse dosering moet u 's ochtends en 's avonds Zantac innemen.

Volwassenen
Normaal gesproken moet u 1 tablet Zantac 300 of 2 tabletten Zantac 150 per dag innemen. Dat is 300 mg per dag. Wanneer bij een ontsteking van de slokdarm de klachten niet verdwijnen, kan uw arts voorschrijven dat u tot vier tabletten Zantac 300 of tot acht tabletten Zantac 150 per dag moet innemen. Dat is 1200 mg per dag.

Bij sommige patienten (o.a. bij patienten met het Zollinger-Ellison-Syndroom, dit is een aandoening die gepaard gaat met een zeer hoge maagzuurproductie) is de normale dosering 3 tabletten Zantac 150 per dag (450mg per dag). Dit kan eventueel verhoogd worden tot 600-900 mg per dag.

Kinderen
Het hangt af van het lichaamsgewicht hoeveel Zantac een kind moet innemen. Houd u daarom altijd nauwkeurig aan het voorschrift van uw arts. De aanbevolen dosering bij kinderen is 4-8 mg/kg/dag te verdelen over 1 a 2 giften.
Bedenk wel dat de klachten sneller verdwijnen dan de ontstekingen genezen. Vooral als u Zantac samen met pijnstillers gebruikt, zult u al snel weinig
klachten meer hebben. Juist omdat u niets meer merkt is het van groot belang dat u doorgaat met het slikken van Zantac en de voorgeschreven kuur afmaakt. Wanneer u zich niet aan het advies van uw arts houdt is de kans groot, dat de klachten vrij snel weer terugkomen.

Na genezing van de ontsteking kan uw arts u nog lange tijd, bijvoorbeeld een jaar, Zantac blijven voorschrijven. Dat is bedoeld om eventueel nieuwe klachten te voorkomen.

Wat u moet doen wanner u te veel Zantac 150 of 300 heeft ingenomen:
Wanneer u meer Zantac 150 en 300 heeft ingenomen dan is aanbevolen, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

Wat u moet doen indien u vergeten bent Zantac in te nemen:
Als u hebt vergeten uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt. De volgende tablet neemt u op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
De volgende bijwerkingen, die gerelateerd kunnen zijn aan Zantac, zijn in zeldzame gevallen gemeld:
* verwardheid
* geelzucht (hepatitis). Dit is een ontsteking van de lever waarbij de huid en het oogwit geel kleurt. Hierbij zijn misselijkheid en verlies van eetlust die erger zijn dan normaal mogelijk
* bepaalde afwijkingen in het bloed zoals leukopenie (tekort aan witte bloedlichaampjes die gepaard gaat met een verhoogde gevoeligheid voor infecties), trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes die gepaard kan gaan met een verhoogde kans op blauwe plekken en bloedingsneigingen) en pancytopenie (algemeen tekort aan bloedcellen dat eventueel gepaard kan gaan met een agranulocytose, dit is een ernstige tekort aan witte bloedlichaampjes die gepaard gaat met koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond). Al deze afwijkingen in het bloed gaan vanzelf weer over als gestopt wordt met het gebruik van Zantac.
* langzame of onregelmatige hartslag
* gezichtsstoomissen, zoals bijv. wazig zien
* neerslachtig gevoel
* hallucinaties
* bewegingsstoomissen
* huiduitslag
* haaruitval
* vasculitis (ontsteking van een bloedvat) - bij mannen: borstklierontwikkeling
* overgevoeligheidsreacties (netelroos, koorts, ernstige shock).

Zeer zelden zijn de volgende bijwerkingen genoemd:
acute pancreatitis (plotselinge ontsteking van de alvleesklier die gepaard gaat met heftige pijn in de bovenbuik)
hoofdpijn
duizeligheid
spier- of gewrichtspijn
- tijdelijke impotentie

Als u na gebruik van Zantac klachten heeft die voor u ongewoon zijn, is het raadzaam uw arts om advies te vragen.
Meld deze eventuele andere ongewone verschijnselen aan uw arts of apotheker.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

HOE KUNT U TABLETTEN ZANTAC HET BEST BEWAREN?
Tabletten Zantac bewaart u het beste in de originele verpakking, beneden 30°C. De uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de doordrukstrip lezen na de tekst "Niet te gebruiken na" of "Exp.".
Gebruik de tabletten na die datum niet meer, maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek.
Bewaar uw geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2002.

HOE WERKT ZANTAC?
Maagzuur is nodig voor het verteren van het voedsel in de maag. De maag is een opslagplaats van het voedsel. Uit kleine kliertjes in de maagwand komt maagzuur, dat een begin maakt met het verteren van het voedsel. Sterke spieren in de maagwand kneden de voedselbrij en mengen het maagzuur er goed doorheen. Het voedsel gaat met kleine beetjes tegelijk via de twaalfvingerige darm verder naar de darmen, waar alle voedingsstoffen eruit worden gehaald.
Dag en nacht wordt maagzuur geproduceerd, in totaal wel 2 tot 3 liter, ook als er geen voedsel in de maag is.

Ontsteking en maagzweer
Onder normale omstandigheden beschermt een dik slijmvlies de wand van de maag en de twaalfvingerige darm tegen het bijtende zuur. Soms raakt, bijvoorbeeld door het gebruik van sterke pijnstillers, het evenwicht tussen het bijtende zuur en het beschermende slijmvlies verstoord. Er ontstaat dan een zwakke plek in het maagslijmvlies, waar het maagzuur de maagwand kan aantasten. Dit geeft een pijnlijk gevoel. Wanneer zo'n ontsteking van het maagslijmvlies niet wordt behandeld, kan een maagzweer ontstaan (ulcus ventriculi). Zo'n zweer kan ook voorkomen in de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni).

Uw arts kan Zantac ook voorschrijven tezamen met antibiotica (amoxicilline en metronidazol).

Ontstoken slokdarm
Een kringspier sluit de ingang van de maag af. Bij oprispingen kan er echter wat maagzuur in de slokdarm komen. Dit kan een pijnlijk gevoel in de hartstreek geven, ook wel 'zuurbranden' genoemd. Wanneer dit regelmatig voorkomt, kan het slijmvlies van de slokdarm worden aangetast en ontstoken raken. Een ontstoken slokdarm (reflux oesofagitis) komt dus voor wanneer de afsluiting tussen de maag en slokdarm niet goed is. Dit kan zo zijn bij mensen met overgewicht, bij zwangere vrouwen, bij rokers of door een breuk in het middenrif.

Zantac zorgt ervoor, dat in de maag tijdelijk minder zuur wordt gemaakt doordat de kliertjes in de maagwand worden geremd in de productie van maagzuur. Er blijft nog wel genoeg zuur over voor de spijsvertering, maar er is zo weinig dat het slijmvlies en de maagwand niet verder worden beschadigd. De beschadiging krijgt zo de kans om te herstellen en de pijn zal snel verdwijnen. Meestal duurt het 4 tot 8 weken voordat van volledige genezing sprake is. U moet dus niet stoppen met het geneesmiddel als de klachten verdwijnen, maar Zantac blijven gebruiken zolang als is voorgeschreven.