Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Zineryt al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Zineryt en hoe werkt het?

Samenstelling
Zineryt bevat als werkzame stof 40 mg per ml erytromycine in de vorm van een zink complex. Deze verbinding is opgelost in ethanol waaraan een stof
met een verzachtende werking op de huid is toegevoegd. De hulpstoffen zijn: acetaat, diisopropylsebacaat en ethanol.

Hoe ziet Zineryt eruit en hoe is het verpakt?
Zineryt is een heldere, kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof. Deze vloeistof zit in een flacon waar een depper op zit. Met deze depper kan Zineryt op de huid worden aangebracht. De depper is afgeschermd door een draaidop. De flacon zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Zineryt. Zineryt wordt in het algemeen kant en klaar door de apotheker afgeleverd.

Hoe werkt Zineryt?
Zineryt bevat het antibioticum erytromycine en zink. Erytromycine kan de groei van bacterien remmen, die een rol spelen bij het ontstaan van puistjes. Zink versterkt het effect van erytromycine bij de behandeling van acne.

Registratiehouder en fabrikant
Zineryt is in het register ingeschreven ten name van Yamanouchi Pharma B.V. en wordt gemaakt door Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp.

Zineryt is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 09897.

Waarvoor kan Zineryt gebruikt worden?
Zineryt kan gebruikt worden bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne (jeugdpuistjes), waarbij plaatselijke behandeling zonder antibiotica geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of niet verdragen wordt.

Wat u moet weten v66r u Zineryt gaat gebruiken

Wanneer mag u Zineryt niet gebruiken?
U mag Zineryt niet gebruiken wanneer U overgevoelig bent voor erytromycine of andere antibiotica uit dezelfde groep, zink of voor een van de hulpstoffen in Zineryt. U dient uw arts te waarschuwen als U voor een van deze stoffen overgevoelig bent.

Voorzorgen bij het gebruik van Zineryt
Zineryt mag niet in aanraking komen met de ogen, het slijmvlies van de neus of van de mond. Het zal op deze plaatsen namelijk een brandend en prikkelend gevoel geven. Als dit toch gebeurt dan dient U direct te spoelen met koud of lauw water en uw arts te waarschuwen.
De inhoud van de flacon kan bij morsen vlekken geven op textiel en dergelijke.

Wisselwerking
Er zijn tot dusver geen wisselwerkingen bekend. Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding
Voor zover bekend kunt U Zineryt zonder gevaar volgens de voorschriften gebruiken tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Het is niet te verwachten dat Zineryt invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen
Geen.

Aanwijzingen voor het gebruik van Zineryt
Hoe dient Zineryt gebruikt te worden?
U dient 2 maal per dag een laagje Zineryt met de depper aan te brengen op de te behandelen huid met puistjes. Zineryt bij voorkeur 's morgens (voor het eventueel aanbrengen van make-up) en 's avonds (na het verwijderen van eventuele make-up) na het wassen van de huid aanbrengen. Als u het laagje even laat opdrogen wordt dit onzichtbaar. Zineryt leidt in de meeste gevallen na 10-12 weken tot een verbetering van de aandoening. Ziet U een verslechtering neem dan contact op met uw arts.

Zineryt vergeten aan te brengen?
Wanneer u Zineryt een keer vergeet aan te brengen kunt u gewoon verder gaan met Zineryt zoals u gewend was. U hoeft dus niet de keer die U vergeten bent extra aan te brengen.

Bijwerkingen
Na toediening van Zineryt op de huid kunt U last hebben van een brandend of prikkelend gevoel of een lichte roodheid van de huid. Dit is meestal niet ernstig en trekt vanzelf weg.
Indien andere dan bovengenoemde bijwerkingen optreden, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Zineryt bewaard worden?
Zineryt mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaar Zineryt bij een temperatuur beneden de 25°C in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd. De kant en klare oplossing kan 5 weken bewaard worden. Als verdere behandeling met Zineryt nodig is, dan dient uw arts een nieuwe flacon voor te schrijven. Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie
Door wie wordt Zineryt op de markt gebracht?
Zineryt wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Algemene wenken
* Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u lets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
* Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
* Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Instructies voor de bereiding van de kant en klare oplossing Zineryt door de apotheker
1. In de geel/grijs/witte doos zitten twee flacons en een depper. Verwijder de doppen van beide flacons. Bewaar de dop van de flacon met poeder.
2. Giet de vloeistof uit de ene flacon over in de flacon met poeder. De lege flacon kunt u weggooien.
3. Schroef de overgebleven dop op de flacon, waarin de poeder met de vloeistof zit.
4. Schudt deze flacon onmiddellijk gedurende 1 minuut.
5. Draai de dop van de flacon en breng de depper over in de dop.
6. Druk nu de dop, met daarin de depper, op de voile flacon en draai deze vast.
7. U kunt nu de dop van de flacon afdraaien en controleren of de depper stevig op de flacon zit. Druk zonodig de depper nog stevig aan.
8. De oplossing is tot 5 weken na de bereiding houdbaar. Plak deze datum op de flacon.

Datum Iaatste wijziging augustus 1999