GlaxoSmithKline

ZOFRAN ® 4 INJECTIE ZOFRAN ® 8 INJECTIE
oplossing voor injectie
PATIENTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Zofran Injectie gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs as de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ZOFRAN INJECTIE?
Zofran Injectie is een geneesmiddel in injectievorm.
Zofran Injectie behoort tot de groep van geneesmiddelen die anti-emetica heten. Anti-emetica zorgen er voor dat misselijkheid en braken wordt tegen gegaan. De werkzame stof in Zofran Injectie is ondansetron. Zofran Injectie is een injectievloeistof die zich in een glasampul bevindt. Een ampul Zofran 4 Injectie bevat 4 mg ondansetron in 2 ml waterige oplossing. Een ampul Zofran 8 Injectie bevat 8 mg ondansetron in 4 ml waterige oplossing.
De injectievloeistof is steriel en bevat verder de hulpstoffen citroenzuur, natriumcitraat, natriumchloride en water voor injectie.
Zofran Injectie 4 en 8 zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar in verpakkingen van 5 ampullen van 2 ml of 5 ampullen van 4 ml (Zofran 8 Injectie) .

Zofran 4 Injectie is in het register van farmaceutische speciesgeschreven onder RVG 14292. En Zofran 8 Injectie onder RVG 14293.

In Nederland wordt Zofran Injectie op de markt gebracht door GlaxoSmithKline By, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist tel.: 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U ZOFRAN INJECTIE VOOR?
Uw arts heeft Zofran Injectie voorgeschreven om misselijkheid en braken tegen te gaan, die kunnen optreden :
* bij de behandeling van kanker met chemotherapie (een chemokuur) of bestraling.
* na een operatie (met uitzondering van buikoperaties bij kinderen).

WANNEER MAG U ZOFRAN INJECTIE NIET GEBRUIKEN?
Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van de Zofran Injectie mag u deze Zofran Injectie niet (meer) gebruiken.
Van overgevoeligheid kan spraken zijn als u na het innemen van Zofran plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen,gezwollen oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Zofran niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.

WANNEER MOET U EXTRA OPGELETTEN?
Als de lever niet goed werkt zal de arts minder Zofran voorschrijven dan in deze patienteninformatie staat aangegeven.

ZOFRAN INJECTIE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Als u zwanger bent en u wilt Zofran gebruiken is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen. Het wordt afgeraden borstvoeding te geven tijdens het gebruik van Zofran.

ZOFRAN INJECTIE EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN Voor zover bekend heeft Zofran geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

KUNT U ZOFRAN INJECTIE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden. Indien u een van onderstaande middelen gebruikt is het raadzaam uw arts hiervan op de hoogte te stellen voordat u Zofran gaat gebruiken.
* Fenytoine en carbamazepine (geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij epilepsie) kunnen de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief bdnvloeden.
* Rifampicine (geneesmiddel dat voor wordt geschreven bij jeuk, tuberculose en lepra) kan de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beinvloeden.
* Tramadol (geneesmiddel dat voor wordt geschreven bij pijn bestrijding) effect kan negatief beïnvloed worden door het gelijktijdig gebruik van ondansetron.
* Er is geen interactie gevonden bij gelijktijdig gebruik van ondansetron met alcohol, furosemide (geneesmiddel dat bij astma cardiale (ademnood) en oedeem (vochtophoping) wordt voor geschreven), propofol (geneesmiddel gebruikt bij anesthesie), temazepam (geneesmiddel dat bij ernstige slaapstoomissen wordt voor geschreven)

HOEVEEL ZOFRAN INJECTIE MOET WORDEN GEBRUIKT EN WANNEER?
Volwassenen:
Uw arts heeft u verteld hoeveel Zofran Injectie bij wordt u ingebracht en wanneer. De gebruikelijke dosering is als volgt:
Er wordt een verschil gemaakt tussen chemokuren waarbij de kans "groter" is dat misselijkheid optreedt (sterk-emetogene therapie) en chemokuren waarbij die kans minder groot is. Meestal wordt een startdosis Zofran Injectie gegeven ca. 15 minuten voordat met de chemotherapie wordt begonnen.
* Bij sterk-emetogene chemokuren wordt 8-32 mg intraveneus (in een ader) toegediend via een injectie of een infuus op de dag van de chemokuur.
Bij minder sterk emetogene chemokuren wordt 8 mg intraveneus (in een ader) toegediend via een injectie of een infuus op de dag van de chemokuur.
Op de dagen na de chemokuur kan de misselijkheid verder worden behandeld met Zofran tabletten, Zofran Zydis of Zofran Zetpillen, gedurende maximaal 5 dagen na de chemokuur.
* Ter voorkoming van misselijkheid en braken na een operatie wordt met de narcose 4 mg Zofran Injectie toegediend.

Voor de behandeling van misselijkheid en braken na de operatie kan 4 mg intraveneus worden toegediend.

Kinderen:
Bij kinderen onder de 12 jaar wordt de hoeveelheid Zofran die het kind krijgt bepaald door het lichaamsgewicht/ lichaamsoppervlak van het kind.
Voorafgaand aan de chemokuur krijgt het kind 5 mg/m2 intraveneus (in een ader) toegediend. Op de dagen na de chemokuur kan de misselijkheid verder worden behandeld met Zofran tabletten, Zofran Zydis of Zofran stroop, gedurende maximaal 5 dagen na de chemokuur.
Bij kinderen ouder dan 2 jaar kan Zofran Injectie voor, tijdens of na de narcose worden toegediend via een intraveneuze injectie. De hoeveelheid is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind: 0,1 mg/kg tot maximaal 4 mg.

Als de misselijkheid en/of het braken niet vermindert na het gebruik van Zofran is het raadzaam contact op te nemen met de arts.

Wat u moet U doen wanner u teveel Zofran injectie heeft gekregen:
Wanner u meer Zofran heeft gekregen dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. In de meeste gevallen zullen de verschijnselen dezelfde zijn als wanner u de aanbevolen dosering heeft ontvangen. In alle gevallen verdwijnen de verschijnselen volledig.

WEIKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
Zoals alle geneesmiddelen kan Zofran bijwerkingen veroorzaken. Zofran Injectie wordt doorgaans goed verdragen. Af en toe ontstaan er lokale reacties op de plaats van de injectie en toxische afsterving van de opperhuid (epidermale necrose). Verder zijn gemeld: hoofdpijn, een warmtegevoel, opvliegingen, de hik, lichte buikkrampen, buikpijn, diarree of verstopping (opstipatie). Heel zelden is ook gemeld: overgevoeligheid reacties inclusief overgevoeligheid door een bepaalde vorm van allergie (anafylaxie), oogbewegingen (oculogyrische crisis), bewegingsstoornissen (dystonie) en onwillekeurige bewegingen, pijn op de borst, stoornis in het hartritme (aritmieen), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en vertraagde hartslag (brachycardie). Enkele gevallen van voorbijgaand wazig of dubbel zien (visusstoornissen)en duizeligheid na snelle intraveneuze (in een ader) toediening.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als lastig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KAN ZOFRAN INJECTIE HET BEST BEWAARD WORDEN?
Zofran injecties moeten donker worden bewaard beneden 30°C. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de ampul lezen na de tekst "Niet te gebruiken na" of "Exp.". Zofran Injectie mag na die datum niet meer worden gebruikt. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er zelf niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op Juli 2004

HOE WERKT ZOFRAN?
Tijdens een chemokuur, bestraling of operatic komt in het lichaam een stof vrij die misselijkheid en braken kan veroorzaken. Zofran blokkeert de werking van deze stof en voorkomt op deze wijze misselijkheid en braken.