PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Zovirax suspensie gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline S.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ZOVIRAX SUSPENSIE
Zovirax suspensie is een witte drank en heeft de geur en smaak van bananen. Zij bevat geen suiker. Iedere suspensie bevat per 5 ml 200 mg (milligram) van het werkzame bestanddeel, aciclovir. Zovirax suspensie bevat per milliliter 1 mg (0,1%) mcthythydroxybenzoaat (E218) en 0,2 mg (0,02%) propylhydroxybenzoaat (E216) als conserveermiddelen. De suspensie bevat tevens de volgende hulpstoffcn: sorbitol, glycerol, microkristallijne cellulose, vanille, bananensmaakstof en gezuiverd water.

Zovirax suspensie 200 mg/5 ml is in een bruine flacon van 125 ml met maatlepel van 2,5 en 5 ml uitsluitend op recept verkrijgbaar. Het werkzame bestanddeel van Zovirax suspensie is aciclovir. Dit is een antiviraal middel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen tegen.

Zovirax suspensie 200 mg / 5 ml, is in het register ingeschreven onder RVG 12162.

In Nederland wordt Zovirax suspensie op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62.
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U ZOVIRAX SUSPENSIE VOOR?
Zovirax suspensie is bestemd voor de behandeling van herpes simplex infecties van de huid en de slijmvliezen, met name die van de geslachtsdelen (herpes genitalis). Deze aandoening wordt gekenmerkt door een branderig gevoel en pijnlijke blaasjes, die vaak overgaan in zweertjes. Zovirax remt de vermenigvuldigig van het herpesvirus dat verantwoordelijk is voor deze klachten.
Zovirax suspensie is tevens bestemd als onderhoudsbehandeling om het herhaald optreden van herpes genitalis infecties van de geslachtsdelen (recidiverende herpes genitalis) te voorkomen. Zovirax suspensie zorgt ervoor dat. zolang de suspensie wordt ingenomen, het actieve herpes simplex virus onderdrukt wordt, zodat er geen, of nauwelijks, nieuwe infecties optreden. Na het staken van de behandeling is het mogelijk dat het virus weer actief wordt.

Zovirax suspensie is eveneens bestemd om het uitbreken van een herpes simplex infectie te voorkomen bij patienten met een verminderde afweerreactie ten gevolge van een beenmerg- of orgaantransplantatie of bij een behandeling wegens acute leukemie.

WANNEER MAG U ZOVIRAX SUSPENSIE NIET GEBRUIKEN
Zovirax suspensie mag niet worden gebruikt bij een gebleken overgevoeligheid voor aciclovir of valaciciovir, of voor een van de andere bestanddelen van Zovirax suspensie.

WAAROP MOET U EXTRA OPLETTEN?
Herpes virussen worden via lichamelijk contact verspreid. In verband met de mogelijkheid van besmetting van andere delen van het eigen lichaam (bijv. ogen en vingers) of van de partner is het aan te raden af te zien van intiem contact tijdons een aanval (d.w.z. als er blaasjes aanwezig zijn of zich aankondigen). Vermijd het aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk. Het wordt aangeraden aan personen, die intensief met pasgeborenen omgaan, hygiënische maatregelen, zoals handen wassen, te nemen om de overdracht van het virus te voorkomen. Herpes infecties kunnen bij pasgeborenen weer heftig verlopen omdat hun afweermechanisme nog niet volledig is ontwikkeld.
Indien een hoge dosering Zovirax gebruikt wordt, dient men te zorgen voor een adequate vochtinname.

ZOVIRAX EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten van Zovirax. Indien u zwanger bent dient u over het gebruik van Zovirax uw arts om advies te vragen. Het werkzame bestanddeel van Zovirax komt in moedermelk voor. indien u borstvoeding geeft, mag u Zovirax slechts gebruiken na overleg met uw arts.

ZOVIRAX EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN.
Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen zal beinvloeden.

Zavirax suspensie bevat 0,31 g sorbitol per ml. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering voor volwassenen. levert elke dosis van een grote maatlepel Zovirax suspensie 1,55 g sorbitol. Zovirax suspensie is niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.
parahydroxybenzoaten (en hun esters, zoals methylhydroxybenzoaat (F218) en propyihydroxybenzoaat (F710) kunnen vertraagde allergische reactie, zoals contact dermatitis, veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen.

De eigenschappen van het werkzame bestanddeel maken een effect op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen niet waarschijnlijk.

Echter, in incidentele gevallen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en verschijnselen zoals duizeligheid, verwardheid en slaperigheid gemeld. Hiermee dient men rekening te houden bij het uitoefenen van deze functies.

t [ ®v ~ SA N MET DERE GFNEESN6WDELN GEBR N?
Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als u arts of apotheker precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt, kan hij/zij rekening hiermee houden.
De geneesmiddelen probencide (geneesmiddel ter voorkoming van jichtaanvallen), cimetidine (geneesmiddel bij maagzweren en zweren van de twaalfvingerige darm) en mycofenolafetil (geneesmiddel gebruikt bij transplantatie patienten) hebben een wisselwerking met Zovirax. Deze geneesmiddelen vertragen de uitscheiding van aciclovir uit het lichaam.

HOEVEEL ZOV1RAX MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
De flacon met Zovirax suspensie dient voor elke toediening enige malen goed geschud te worden. De bijgevoegde maatlepel is verdeeld in een kleine en een grote maatlepel. De kleine maatlepel is voor 2,5 ml suspensie en de grote is voor 5 ml suspensie. Uw arts heeft u verteld hoe veel Zovirax suspensie u moet innemen en hoe vaak per dag. De gebruikelijke dosering is als volgt:
Behandeling van herpes simplex infecties
Voor volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar wordt een. dosering van 5 maal per dag 5 m1 Zovirax suspensie (=I grove maatlepel), met tussenpozen van ongeveer 4 uur. aanbevolen,. Voor kinderen jonger dan 2 jaar wordt een dosering van 5 maal per dag 2,5 ml Zovirax suspensie (is een kleine maatlepel), met
tussenpozen van ongeveer 4 uur, aanbevolen. 's Nachts hoeft Zovirax suspensie niet te worden ingenomen. Zovirax suspensie moet 5 dagen achtereen worden ingenomen. Voorstel voor tijdstippen om de Zovirax suspensie in te nemen: 7:00 uur, 11:40 uur, 15:00 uur, 19:00 uur en 23:00 uur. In sommige gevallen kan een langduriger behandeling nodig zijn. De behandeling is een kuur die geheel afgemaakt dient te worden. Het is van belang de eerste dosis zo spoedig mogelijk na het optreden van de eerste verschijnselen in te nemen. Het optreden van blaasjes wordt vaak voorafgegaan door een korte periode waarin de aangedane plaatsen pijnlijk of verdoofd zijn en gloeien of jeuken. Vrijwel iedereen, die regelmatig last heeft van herpesinfecties, herkent deze tekenen en kan daardoor de aanval nauwkeurig voorspellen. De behandeling dient bij voorkeur reeds in dit stadium te beginnen of anders direct na het verschijnen van de eerste blaasjes.

Dosering om het herhaald optreden van herpes genitalis infecties van de geslachtsdelen te voorkomen Een dosering van 2 maal per dag 10 ml (= 2 grote maatlepels) Zovirax suspensie, om de 12 uur (bijv. 's morgens en 's avonds) wordt aanbevolen. De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald.
Dosering bij patienten met een verminderde afweerreactie ten gevolge van een beenmerg- of orgaantransplantatie of bij een behandeling wegens acute leukemie
door volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar wordt een dosering van 4 maal daags 5 ml (=1 grote maatlepel) met tussenpozen van ongeveer 6 uur aanbevolen. Voor kinderen jonger dan 2 jaar wordt een dosering van 4 maal daags 2,5 ml Zovirax suspensie (= 1 kleine maatlepel) met tussenpozen van ongeveer 6 uur aanbevolen. De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald.

Dosering bij oudere patienten
Oudere patienten dienen voldoende te drinken. Eventueel kiest de arts voor een lagere dosering in het geval hun nieren minder goed werken.

Dosering bij verminderde werking van de nieren bij patienten met een verminderde werking van de nieren verloopt de uitscheiding van het geneesmiddel uit het lichaam vertraagd. Er wordt dan een lagere dosering dan gewoonlijk aanbevolen.

In het geval u een dosis vergeten bent in te nemen :
Neem de vergeten suspensie in, zodra u zich dit herinnert, De volgende dosis wordt vervolgens weer op het voorgeschreven tijdstip ingenomen.

In het geval van overdosering:
Wanneer u meer Zovirax heeft gebruikt dan uw arts heeft voorgeschreven, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
Vaak bij meer dan (1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 personen) zijn missellijkheid. braken, diarees. pijn in de onderbuik, jeuk. huiduitslag (incl. gevoeligheid voor licht), vermoeidheid en koorts gemeld. Ook is vaak maar van voorbijgaande aard hoofdpijn en duizeligheid gemeld. Soms (bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 1.000 personen) kwam netelroos en een toename van haaruitval voor. Zelden (bij meer dan 1 op de 1.000 en minder dan 1 op de 10.000 personen) kwamen voor plotselinge vochtophoping (angio-oedeem), bemoeilijkte ademhaling (dyspneu) en een vorm van allergie (anafylaxie). Zeer zelden (bij minder dan 10.000 personen) werd gemeld; acuut nierfalen, leverontsteking, geelzucht, bioedarmoede (anemie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie). De volgende, vaak reversibele bijwerkingen zijn gemeld bij patieten met een nierbeschadiging of bij overschrijding van de doseringsadviezen of door bepaalde aanlegfactoren. Deze bijwerkingen kunnen hier echter niet geheel aan toegeschreven worden. Het gaat om de volgende, zeer zelden gemelde bijwerkingen: onrust, verwardheid, trilling, coordinatiestoornis, uitspraakstoornis, halIucinaties, psychotische symptomen, toevallen, slaperigheid, hersenvliesontsteking, coma.,

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE MOET U ZOVIRAX BEWAREN?
Zovirax suspensie worden droog en buiten invloed van licht en niet boven 30°C bewaard (en niet in de koelkast). Op de verpakking is de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) vermeld met de woorden "Niet te gebruiken na". Gebruik Zovirax na deze datum niet meer, maar breng eventuele restanten terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT ZOVIRAX?
Wat Is herpis genitalis;
Herpes genitalia is een geslachtsziekte die veroorzaakt wordt door een virus, Herpes simplex type 2 (soms ook door herpes simplex type 1). In het algemeen wordt de aandoening gekenmerkt door een branderig gevoel en
pijnlijke blaasjes die hunnen overgaan in zweertjes. Het kan zijn dat de lymfeklieren opgezet zijn. Bij de vrouw komen blaasjes en zweertjes meestal voor aan de schaamlippen, in de vagina, aan de baarmoederhals en aan de anus. Bij mannen komen de blaasjes en zweertjes meestal voor op de penis en aan de anus.

Besmetting
Herpes genitalia wordt overgebracht door geslachtsgemeenschap tijdens een aanval, d.w.z. als bij een van de partners klachten zoals hierboven
beschreven zijn, aanwezig zijn. Herpes genitalis kan tevens worden veroorzaakt door het virus dat koortslip veroorzaakt
Besmetting vindt dan meestal plaats door orale sex. De incubatietijd, dat is de tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen, loopt uiteen van 2 tot 12 dagen.

Ziekteverloop
De eerste aanval (primaire infectie) verloopt meestal het hevigst. Zonder behandeling treedt na 2 tot 3 weken spontane genezing op. De verschijnselen kunnen echter terugkeren. Het virus trekt zich namelijk terug in een bepaalde zenuwknoop (ganglion) waar het in een rustfase verkeert. Onder invloed van bepaalde omstandigheden die de weerstand verminderen, bijv, menstruatie, vermoeidheid, stress, kunnen er weer nieuwe aanvallen ontstaan. Tijdens zo’n terugkerende aanval (recidief) zijn de klachten vaak minder dan tijdens de eerste aanval. Sommige patienten worden geplaagd door veelvuldig terugkerende aanvallen. De arts kan dan overwegen een onderhoudsbehandeling in te stellen. D.w.z. dat Zovirax suspensie in een dosering van 2x daags 200 mg gedurende langere tijd ingenomen dient te worden om aanvallen van herpes genitalis te voorkomen.

Complicaties
Als een zwangere vrouw lijdt aan herpes genitalis bestaat er een kans dat de baby tijdens de geboorte besmet wordt vanuit de herpesblaasjes in de vagina. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de baby. Zwangere vrouwen die lijden aan herpes genitalis kunnen vlak voor de bevalling op herpes worden onderzocht. In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn het kind geboren te laten worden door middel van een keizersnede.
Voorzorgen
Ondanks dat het virus in het lichaam aanwezig blijft, krijgt niet iedereen na de eerste besmetting een herhaling van de infectie.
Stop seksuele activiteiten zodra de eerste klachten zich voordoen, die meestal voorafgaan aan de blaasjesvorming. Hiermee kan men de kans op een besmetting verkleinen. Ook het gebruik van een condoom kan de kans op besmetting kleiner maken. De klachten zijn voor iedereen verschillend maar de meesten zullen deze herkennen. De klachten kunnen zijn jeuk, pijn, irritatie en dergelijke.
Informatie
Informatie kunt u krijgen bij alle diensten geslachtsziektenbestrijding. Deze diensten zijn meestal verbonden aan een GGD. Men kan deze diensten vinden onder de G van geslachtsziekten in het telefoonboek van de dichtstbijzijnde grotere stad of in de Gouden Gids.
Stichting soa-bestrijding (anonieme informatie over herpes genitalis)
030-2343700 of Aids Soa Infolijn 0900 - 204 204 0 (10 euroct/min, 24 uur per dag)
www.soa.nl
Internationale organisatie voor herpes genitalis patienten "International Herpes Alliance, IHA", www.herpesalliance.org