Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Zovirax Koortslip zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter. het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen,
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verbeteren of binnen 14 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Zovirax Koortslip en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Zovirax Koortslip gebruikt.
3. Hoe wordt Zovirax Koortslip gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Zovirax Koortslip?

Zovirax Koortslip, aeiclovir 50 mglg, creme
- Het werkzame bestanddeel is aciclovir. Een gram creme bevat 50 mg aciclovir.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: propyleenglycol. vaseline, cetostearvialcohol. vloeibare paraffine, poloxameer 407. natriumlaurvlsulfaat. dirnethicon 20 en gezuiverd water.

Registratiehouder:
GlaxoSm.ith.Kline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 293
3700 AG Zeist
tel.: 030- 6938760

In het register ingeschreven onder RVG 19078.

Wat is Zovirax Koortslip en waarvoor wordt het gebruikt?
* Zovirax Koortslip is een witte creme.
* Het werkzame bestanddeel van Zovirax Koortslip is aciclovir. Aciclovir is een antiviraal middel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vemenigvuldiging van herpesvirussen in de huid tegen.
* Zovirax Koortslip creme versnelt de genezing van de koortslip en verkort de periode van pijn.
* Zovirax Koortslip is als tube en als doseerpomp a 2 gram verkrijgbaar.
* Zovirax Koortslip kan gebruikt. worden voor de behandeling van een koortslip veroorzaakt door het herpesvirus.

Wat u moet weten voordat u Zovirax Koortslip gebruikt.

Gebruik Zovirax Koortslip niet
* Wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel aciclavir, valaciclovir, propvieenglycal of voor een van de overige bestanddelen van de creme.

Wees extra voorzichtig met Zavirax Koortslip
* Vermijd elk contact met uw slijmvliezen, zoals de mond, het oog of de vagina, aangezien hierbij irritatie zou kunnen optreden.
* Ongewilde toediening in uw oog dient te worden voorkomen.
* Indien u een ernstig verminderde werking van het afweersysteem (bijv, indien u AIDS patient bent of wanneer u een ontvanger bent van een beenmergtransplantaat) heeft kunt u toediening met Zovirax tabletten overwegen. Vraag uw arts om advies over de behandeling van iedere infectie.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest,

Gebruik van Zovirax Koortslip in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap
Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten van Zovirax Koortslip op de gezondheid van u of van uw ongeboren of pasgeboren kind,

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Indien u borstvoeding geeft, mag u Zovirax Koortslip creme slechts gebruiken na overleg met de arts. Het is niet bekend of het werkzame bestanddeel in moedermelk voorkomt na toepassing van de Zovirax Koortslip creme.
In verband met het risico van besmetting van de baby dient u bij het geven van borstvoeding tijdens een koortslipaanval extra op te letten. Omdat het afweermechanisme van baby's nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties bij hen zeer heftig verlopen. Het is dus erg belangrijk om vooraf uw handen te wassen en een mondmasker te dragen tijdens het voeden en verzorgen van uw baby. Voor uw partner en familieleden gelden dezelfde regels.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zovirax Koortslip heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Zovirax Koortslip in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn van het plaatselijk toedienen van aciclovir, zoals bij de behandeling van een koortslip met Zovirax Koortslip creme, geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Wanneer u merkt dat delen van uw lippen pijnlijk worden, juist gevoelloos zijn, gloeien of jeuken, zijn dit voortekenen van koortsblaasjes. Indien u regelmatig last heeft van koortsblaasjes herkent u deze tekenen en kunt u de aanval voelen aankomen. Breng dan zo spoedig mogelijk op deze plaatsen Zovirax Koortslip creme aan volgens het voorschrift. De behandeling kan echter ook in een latere fase worden gestart.

Dosering en wijze van toediening

Volwassenen en kinderen:
- Breng zodra u klachten krijgt, 5 maal per dag, met tussenpozen van 4 uur, Zovirax Koortslip creme aan. 's Nachts hoeft u geen creme aan te brengen.
De behandeling dient 5 dagen voortgezet te worden. Wanneer de genezing niet volledig is, kan de behandeling nog eens 5 dagen worden voortgezet
* Breng Zovirax Koortslip aan door een beetje creme uit de tube of de pomp op uw vingertop te knijpen en dit vervolgens op de aangedane delen aan te brengen, De aangedane delen zijn die delen, ook van de lippen, waar de infectie actief is, dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn verschenen.
* Om overdracht van het virus op andere delen van het lichaam (bijv, de ogen) of op andere personen (bijv. door kussen) te voorkomen is het van belang om aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en uw handen te wassen nadat u de blaasjes heeft aangeraakt.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
In geval u bemerkt dat Zovirax Koortslip te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Zovirax Koortslip heeft gebruikt.
Wanneer u teveel van Zovirax Koortslip heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zovirax Koortslip te gebruiken.
Breng Zovirax Koortslip creme alsnog aan en ga verder met de behandeling zoals aangegeven onder het kopje "dosering en wijze van toediening".

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Zovirax Koortslip wordt gestopt.

Het gebruik van Zovirax Koortslip kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Zovirax Koortslip bijwerkingen veroorzaken.

Aandoeningen van de huid of onderhuid
Soms:
* Licht stekend of branderig gevoel op de plaats van het aanbrengen.
* Licht uitdrogen of schilferen van de huid
* Jeuk.
Zeiden:
* Overgevoeligheid in de vorm van huiduitslag.
* Roodheid van de huid.

Aandoeningen van het afweersysteem
Zeer zelden:
* Overgevoeligheidsreacties, waaronder angio-oedeem. Dit is een plotselinge jeukende vochtophoping in de huid en slijmvliezen, die eventueel gepaard gaat met ademhalingsmoeilijkheden of huiduitslag. 1ndien deze laatste symptomen zich voordoen, staak dan het gebruik van Zovirax Koortslip creme en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Zovirax Koortslip?
* Zovirax Koortslip buiten bereik van kinderen houden.
+ Niet bewaren haven 25°C.
* Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Uiterste gebruiksdatum
Op de buitenverpakking staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) van Zovirax Koortslip creme aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door "Niet te gebruiken na". Op tube of doseerpomp is de uiterste gebruiksdatum vermeld achter "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: Mei 2005.