Patienteninformatie Zovirax Oogzalf 1

Oogzalf
PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Zovirax oogzalf gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline S.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ZOVIIAX OOGZALF
Zovirax oogzalf is wit tot Iichtgeel. De oogzalf bevat per gram 30 mg (milligram) van het werkzame bestanddeel, aciclovir. Dit is een antiviraal middel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen tegen. Aciclovir dringt door in de buitenste delen van het oog en oefent daar zijn werking uit. De zalf is steriel (vrij van bacterien en virussen) en bevat geen conserveermiddelen. Zovirax oogzalf bevat vaseline als hulpstof. Zovirax is in een tube met 4,5 g oogzalf uitsluitend op recept verkrijgbaar.

In Nederland wordt Zovirax op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62.
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

Zovirax oogzalf 30 mglg, is in het register ingeschreven onder RVG 09248.

WANNFER SCHRIJFT UW ARTS U ZOVIRAX OOGZALF VOOR?
Zovirax oogzalf is bestemd voor de behandeling van herpes simplex infecties van het hoornvlies van het oog (herpeskeratitis).

WANNEER MAG U ZOVIRAX OOGZALF NIET GEBRUIKEN ?
Zovirax oogzalf mag niet worden gebruikt a]s gebleken is dat u overgevoelig bent voor aciclovir, valaciclovir of voor een van de overige bestanddelen van de oogzalf.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN
Zovirax oogzalf is uitsluitend bestemd voor toediening in het oog. Een licht stekend gevoel van voorbijgaande aard kan direct na toediening voorkomen. Ondanks het vaak hevig prikkende gevoel bij herpes keratitis is wrijven in het oog sterk te ontraden. Het oppervlak van het hoornvlies is door de herpesinfectie beschadigd. Wrijven verergert dit en remt de genezing.

ZOVIRAX EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten van Zovirax oogzalf. Indien Zovirax oogzalf langdurig wordt gebruikt dient bij zwangerschap en borstvoeding overleg met de arts te worden gepleegd.

ZOVIRAX EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN.
Door de aanwezigheid van de zalf op het oog kan het voorkomen dat u na het aanbrengen kortstondig minder scherp hunt zien. Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen zal beïnvloeden,

KUNT U ZOVIRAX OOGZALF SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
Er zijn van het plaatselijk toepassen van aciclovir geen wisselwerkingen met andere Geneesmiddelen bekent.


HOEVEEL ZOVIRAX OOGZALF MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
Uw arts heeft u verteld hoeveel Zovirax oogzalf u moet aanbrengen en hoe vaak per dag. Raadpleeg de op het etiket vermelde, voor u bestemde, aanwijzingen. De gebruikelijke dosering is als volgt: Zovirax oogzalf dient vijfmaal per dag, met tussenpozen van ongeveer 4 uur, te worden aangebracht. 's Nachts heeft Zovirax oogzalf niet te warden toegediend. Was voor eike toediening uw handen. Laat u
eventueel door een ander helpen bij het aanbrengen van de zalf. Knijp voorzichtig 1 cm zalf uit de tube in de bindweefselzak gevormd door het onderste ooglid (onderste conjunetivalezak). let er bij het aanbrengen op dat u met de tube het oog niet aanraakt. Het onderste ooglid tussen duim en wijs- of middelvinger aan de oogharen beetpakken en voorzichtig iets van bet oog vandaan trekken. Na het aanbrengen de zalf over het hoornvlies verspreiden door met de oogleden te knipperen. Sluit de tube met de dop.
Voorstel voor tijdstippen om de Zovirax oogzalf aan te brengen: 7:00 uur, 11:00 uur, 15:00 uur, 19:00 uur en 23:00 uur. Ter voorkoming van opnieuw opvlammen van de infectie dient de behandeling tot tenminste drie dagen na volledige genezing te worden voortgezet. Voor een optimaal resultaat dient Zovirax oogzalf in een zo vroeg mogelijk stadium van de aandoening te worden aangebracht zodat de beschadiging van het hoornvlies door het virus kan worden beperkt of zelfs voorkomen.

Overdosering: er zijn geen gevallen van overdosering bekend. Na het doorslikken van de volledige inhoud van de tube zijn geen ongewenste effecten te verwachten.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen) komt het voor dat een afwijking aan het hoornvlies zichtbaar wordt. Echter, dit heeft geen invloed op de behandeling. Na het opbrengen van de zalf kan men vaak (bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 personen) last krijgen van voorbijgaande milde prikkeling van het nog, ook kan bindvliesonsteking voorkomen. Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan I op de 1.000 personen) komt een ontsteking voor aan de ooglidranden. Daarnaast is zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen) melding gemaakt van een overgevoeligheidsreactie waarbij plotselinge vochtophoping op kan treden (angiodeem)

HOE KUNT U ZOVIRAX OOGZALF HET BEST BEWAREN?
Zevirax oogzalf niet boven 25°C bewaren (niet in de koelkast of vriezer). Op de verpakking en op de tube is de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) vermeld na de woorden "Niet te gebruiken na". Gebruik de Zovirax oogzalf na die datum niet meer, maar breng het in de verpakking terug naar uw apotheek. Een geopende tube Zovirax oogzalf dient niet langer dan een maand te worden gebruikt. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE Werkt ZOVIRAX?
HERPESINFECTIES
Herpesvirussen zijn een groep virussen die diverse infecties kunnen veroorzaken. Drie soorten van deze virussen warden effectief bestreden met Zovirax:
1. Herpes simplex type 1, dat koortslip (herpes labialis) , hoornvliesontsteking (herpes keratitis) en Hersenontsteking (herpes encefalitis) veroorzaakt.
2. Herpes simplex type 2, dat een herpesontstekang van de geslachtsdelen veroorzaakt (herpes genitalis).
3. Yaricella zoster, dat bij kinderen waterpokken veroorzaakt en op latere leeftijd gordelroos.

WAT IS HERPES KERATITIS?
Herpes keratitis is een ontsteking van het hoornvlies van het oog die wordt veroorzaakt door het herpes simplex virus. Er treedt in het oog roodheid met troebeling op en er is een sterk prikkelend gevoel. Onbehandeld geneest de aandoening in vele gevallen binnen veertien dagen maar laat dikwijls beschadigingen achter door littekenvorming. Deze beschadigingen kunnen leiden tot gezichtsverlies en, na herhaalde infecties, zelfs tot blindheid. Behandeling met Zovirax oogzalf beperkt de beschadiging van het hoornvliesoppervlak, waardoor de natuurlijke hersteltijd van het hoornvlies sterk bekort wordt.

Copyright GlaxoSmaithKline B.V., juni 2005.