Zymafluor, zuigtabletten 0,25 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor het voorkomen van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Zymafluor zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Zymafluor en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Zymafluor inneemt?
3. Hoe wordt Zymafluor gebruikt?
4. Eventuele bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zymafluor?

Zymafluor ,zuigtabletten 0,25 mg
Het werkzame bestanddeel is: 1 Zymafluor tablet bevat 0.55 mg natriumfluoride, overeenkomend met 0.25 mg fluoride
De overige bestanddelen (hulpstoffen)zijn: Sorbitol, silica colloidalis anhydrica, pepermuntolie, magnesiumstearaat

Registratiehouder:
Novartis Consumer Health
Claudius Prinsenlaan 140
NL - 4818 CP BREDA

In het register ingeschreven onder RVG 01523

1. Wat is Zymafluor en waarvoor wordt het gebruikt?

• Zymafluor behoort tot de groep van geneesmiddelen die tandbederf voorkomt en remt.

• Zymafluor tabletjes zijn kleine, ronde tabletjes. Zymafluor is beschikbaar in potjes van 200 of 400 tabletjes. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt zijn.

• Zymafluor behoort tot de geneesmiddelengroep die de weerstand van het tandglazuur verhoogt en daardoor het ontstaan van tandbederf voorkomt. Fluor is een belangrijke bouwsteen van het tandglazuur.

2. Wat u moet weten voordat u Zymafluor inneemt?
Gebruik Zymafluor niet

• indien u overgevoelig bent voor Fluor of een van de andere bestanddelen van Zymafluor.

Wees extra voorzichtig met Zymafluor:
• Houd rekening met extra fluoridegebruik in de vorm van vitaminedruppels, tandpasta, fluoridespoeling (b.v. op school), fluoride toepassing door de tandarts en voedingsmiddelen / drinkwater.

• Tijdens de glazuurvorming is het belangrijk dat de hoeveelheid fluoride in het bloed in korte tijd (half uur) niet te hoog wordt. Wanneer dit over een periode van enkele weken of maanden wel steeds het geval is, kan dit leiden tot vlekken op de tanden. Vraag advies aan uw tandarts of mondhygiënist.

• Als uw nieren niet goed functioneren, dient u Zymafluor uitsluitend te gebruiken op advies van uw arts.
Raadpleeg uw arts indien een van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Zymafluor in combinatie met voedsel of drank
De opname van fluoride neemt af bij gelijktijdig gebruik van aluminium, magnesium- of ijzerbevattende voedings- of geneesmiddelen. Deze voedings- of geneesmiddelen mogen daarom niet eerder gebruikt worden dan 2 uur na inname van het natriumfluoride

Zwangerschap
Met het gebruik van Zymafluor kan tijdens de zwangerschap worden doorgegaan. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Borstvoeding
De hoeveelheid fluoride die de baby via de moedermelk binnen krijgt is te verwaarlozen. Daarom kan Zymafluor zonder problemen worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing.
Gebruik van Zymafluor in combinatie met andere geneesmiddelen
Gelieve uw arts of apotheker te melden of u nog andere geneesmiddelen inneemt of recent heeft ingenomen, zelfs als het gaat om geneesmiddelen die vrij mogen worden afgeleverd.

3. Hoe wordt Zymafluor gebruikt?

Dosering en wijze van gebruik
Basisadvies volgens het Landelijk Fluoride-advies 1990 van het Adviescollege

Preventie Mond- en Tandziekten :
0 – 2 jaar : 1 Zymafluor tabletje per dag
2 – 5 jaar : 2 x 1 Zymafluor tabletje per dag
5 – 12 jaar : in overleg met de tandarts of mondhygiënist zo nodig doorgaan met 2 x 1 Zymafluor tabletje per dag.

Niet op een lege maag innemen. Voor zuigelingen het tabletje voorzichtig tussen 2 theelepeltjes fijnwrijven en met een beetje water (geen melkproducten) geven.
Zodra uw kind een fruithapje krijgt dient het fijngemalen tabletje hierdoor gemengd te worden.
Ook na het doorkomen van de eerste tandjes de Zymafluor tabletjes niet innemen met melkproducten : de kalk uit de melkproducten maakt het fluor slecht oplosbaar, waardoor het niet in het glazuur kan worden opgenomen.
Laat het kind zo jong mogelijk met Zymafluor tabletjes langzaam in de mond opzuigen, het liefst tussen de wang en het tandvlees, afwisselend links en rechts, zodat de fluoride goed verspreid wordt. De tabletjes moeten gespreid over de dag worden gebruikt, dus niet meer dan 1 Zymafluor tabletje per keer, en niet onmiddellijk na het tanden poetsen.

Wat u moet doen wanneer u teveel Zymafluor gebruikt

Wanneer u teveel Zymafluor heeft gebruikt dan is dat in beginsel geen probleem. Transpiratie, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree kunnen tekenen van acute vergiftiging zijn.
Bij inname van 200 Zymafluor tabletjes of minder : het kind laten braken. Eventueel daartoe een glas water laten drinken of een vinger in de keel steken. Daarna melk geven. Waarschuw uw huisarts voor eventuele verdere behandeling.
Bij inname van meer dan 200 Zymafluor tabletjes of het vermoeden daarvan : het kind laten braken, melk laten drinken en direct naar het ziekenhuis brengen voor verdere behandeling.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een dosis Zymafluor te gebruiken

Neem nooit een dubbele dosis in om zo een vergeten dosis in te halen. Wanneer u bemerkt dat u een dosis bent vergeten sla deze dan over en ga verder met de aanbevolen dosering.

4. Eventuele bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Zymafluor bijwerkingen veroorzaken.
Lichte allergische verschijnselen (huiduitslag) kunnen eventueel voorkomen; deze verdwijnen snel na stoppen met gebruik.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Zymafluor?

Bewaar Zymafluor tabletjes beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Het potje zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking aangegeven door de datum die volgt op “Niet te gebruiken na” of ingedrukt in de bodem van het potje “EXP: maand / jaar”.
Voor het openen en sluiten van het potje, zie afbeeldingen.

Deze bijsluiter werd voor het laatst bijgewerkt op februari 2008.