BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is ZYPREXA VELOTAB en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u ZYPREXA VELOTAB gebruikt
3. Hoe wordt ZYPREXA VELOTAB gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ZYPREXA VELOTAB
6. Aanvullende informatie

ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg Orodispergeerbare tablet (Olanzapine)
Iedere ZYPREXA VELOTAB bevat ofwel 5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg van het werkzame
bestanddeel, olanzapine. De exacte hoeveelheid wordt weergegeven op uw verpakking met ZYPREXA VELOTAB.
Alle ZYPREXA VELOTAB bevatten de volgende andere bestanddelen:
Gelatine, mannitol (E421), aspartaam (E951), natriummethylparahydroxybenzoaat (E219) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217).

Registratiehouder:
Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1- 5,
NL-3991 RA Houten, Nederland.

Fabrikant:
Eli Lilly and Company,
Kingsclere Rd,
Basingstoke, Verenigd Koninkrijk.

1. WAT IS ZYPREXA VELOTAB EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg zijn gele orodispergeerbare tabletten.
Orodispergeerbare tabletten is een technische naam voor een tablet die direct oplost in uw mond, zodat het gemakkelijk kan worden doorgeslikt.
ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg zijn verkrijgbaar in verpakkingen die 28 of 56 tabletten bevatten. Niet alle verpakkingsgrootten van ZYPREXA VELOTAB zijn verkrijgbaar in alle EU-landen.

ZYPREXA VELOTAB behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd.

ZYPREXA VELOTAB wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten; ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

ZYPREXA VELOTAB wordt gebruikt voor de behandeling van een toestand die zich uit in zich .high. voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, heel snel praten, rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Het is ook een stemmingsstabilisator die verdere invaliderende pieken en dalen (depressie) in de stemming, die in verband staan met deze
aandoening, voorkómt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZYPREXA VELOTAB GEBRUIKT

Gebruik ZYPREXA VELOTAB niet:
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor olanzapine of één van de bestanddelen van ZYPREXA VELOTAB. Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen, of kortademigheid. Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan de arts.
- Indien voorheen reeds nauwe kamerhoekglaucoom bij u werd vastgesteld.

Pas goed op met ZYPREXA VELOTAB:
-Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u ZYPREXA VELOTAB gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.
-In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Indien dit voorkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
-Het gebruik van ZYPREXA bij oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.
Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:
-diabetes
-ziekte van het hart
-lever- of nierziekte
-ziekte van Parkinson
-epilepsie
-prostaatklachten
-belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
-bloedstoornissen
-beroerte of .kleine. beroerte

Indien u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of .kleine. beroerte hebt gehad.
Indien u ouder dan 65 jaar bent, kan als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk door uw arts gecontroleerd worden.

Zwangerschap

Vertel uw arts zo snel mogelijk indien u zwanger bent of indien u denkt dat u zwanger kunt zijn of wilt worden. U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij u dit heeft overlegd met uw arts.

Borstvoeding

Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden ZYPREXA VELOTAB in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en bediening van machines:
Er bestaat een risico op slaperigheid als u ZYPREXA VELOTAB gebruikt. Als dit optreedt dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Vertel dit aan uw arts.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ZYPREXA VELOTAB:
Patiënten die geen fenylalanine mogen innemen, moeten weten dat ZYPREXA VELOTAB
aspartaam bevat, dat een bron is van fenylalanine.
Patiënten die geen mannitol mogen innemen, moeten weten dat ZYPREXA VELOTAB mannitol bevat.

ZYPREXA VELOTAB bevat natrium methyl parahydroxybenzoaat en natrium propyl
parahydroxybenzoaat, dat bij sommige mensen een allergische reactie kan veroorzaken. Een allergische reactie kan worden herkend als een uitslag, jeuk of kortademigheid. Dit kan voorkomen onmiddellijk na of enige tijd nadat u ZYPREXA VELOTAB neemt.

Gebruik van ZYPREXA VELOTAB samen met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Vertel met name uw arts wanneer u geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt.

Drink geen alcohol als u ZYPREXA VELOTAB gebruikt omdat ZYPREXA VELOTAB en alcohol samen u slaperig kunnen maken.
Gebruik alleen andere geneesmiddelen indien u ZYPREXA VELOTAB gebruikt als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u ZYPREXA VELOTAB samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).
U moet uw arts vertellen indien u fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie), of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt, omdat het nodig kan zijn om uw dosis ZYPREXA VELOTAB aan te passen.

3. HOE WORDT ZYPREXA VELOTAB GEBRUIKT

Uw arts zal u vertellen hoeveel ZYPREXA VELOTAB tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang.

De dagelijkse dosis ZYPREXA VELOTAB is tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van ZYPREXA VELOTAB tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

ZYPREXA VELOTAB tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet.

ZYPREXA VELOTAB tabletten breken gemakkelijk. U moet er daarom voorzichtig mee omgaan.
Pak de tabletten niet met natte handen omdat de tabletten uit elkaar kunnen vallen.
1. Houdt de stripverpakking bij de hoeken vast. Haal een blister van de strip af door de blister voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.
2. Trek voorzichtig de achterkant los.
3. Druk de tablet er voorzichtig uit.
4. Doe de tablet in uw mond. Hij zal onmiddellijk in uw mond oplossen zodat u het gemakkelijk kan doorslikken.
U kunt de tablet ook toevoegen aan een vol glas of kopje water, sinaasappelsap, appelsap, melk of koffie, en roeren. Bij sommige dranken kan het mengsel van kleur veranderen en mogelijk troebel worden. Drink het direct op.

Stop niet met uw geneesmiddel alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ZYPREXA VELOTAB gebruikt zolang uw arts dit aangeeft.

ZYPREXA VELOTAB is niet bestemd voor patiënten jonger dan 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van ZYPREXA VELOTAB heeft gebruikt dan u zou mogen:

Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Wat u moet doen als u ZYPREXA VELOTAB vergeet te gebruiken:

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem niet 2 doses in op een dag.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ZYPREXA VELOTAB bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen met ZYPREXA VELOTAB kunnen zijn: slaperigheid of extreme vermoeidheid, gewichtstoename, duizeligheid, toegenomen eetlust, vasthouden van vocht, constipatie, een droge mond, rusteloosheid, ongewone bewegingen (in het bijzonder van het gezicht of de tong), beven, spierstijfheid of kramp, problemen met de spraak en veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en vetten in het bloed. Zeer zelden hebben enkele patiënten een ontsteking van de
alvleesklier ontwikkeld welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.
Sommige patiënten kunnen zich duizelig of flauw (met trage hartslag) voelen in het begin van de behandeling, in het bijzonder bij het opstaan vanuit een liggende of zittende houding. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als dit niet zo is, vertel dit dan aan uw arts.
Zeer zelden is bij sommige patiënten een afwijkend hartritme gerapporteerd, dat ernstig kan zijn.
Tijdens olanzapine-behandeling, hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen
ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan ZYPREXA VELOTAB de symptomen verergeren.

In zeldzame gevallen kan ZYPREXA VELOTAB een allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag), of een langzame hartslag veroorzaken, of u gevoelig voor zonlicht maken.

In zeer zeldzame gevallen zijn er meldingen geweest van een leveraandoening, een
aanhoudende en/of pijnlijke erectie of moeite met urinelozing, een verlaging van de normale lichaamstemperatuur, bloedpropjes die bijvoorbeeld tot uiting komen als diep-veneuze trombose van het been en een spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen.

Enkele patiënten kregen een hoge bloedsuikerspiegel, of ontwikkelden of kregen een verslechtering van hun diabetes, met zeer zelden optredende ketoacidose (ketonen in het bloed en de urine) of coma.

Als u plotseling stopt met het innemen van ZYPREXA VELOTAB, zouden zich symptomen zoals transpireren, niet in slaap komen, beven, angst of misselijkheid en overgeven kunnen voordoen. Uw arts kan u aanraden de dosis geleidelijk te verminderen voordat met de behandeling gestopt wordt.
Zelden hebben geneesmiddelen van dit type na langdurig gebruik, bij vrouwen melkafscheiding, een uitblijven van hun menstruatie of onregelmatigheden in de menstruele cyclus veroorzaakt. Als dit aanhoudt, vertel dit aan uw arts. Zeer zelden kunnen babys, van moeders die ZYPREXA VELOTAB namen in het laatste trimester van de zwangerschap (3e trimester), bevingen hebben of slaperig of suf
zijn.

Convulsies kunnen zelden optreden. In de meeste gevallen is een voorgeschiedenis van convulsies (epilepsie) gemeld.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U ZYPREXA VELOTAB

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
ZYPREXA VELOTAB dient in zijn oorspronkelijke verpakking te worden bewaard ter bescherming tegen licht en vocht.

De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet na deze datum.

Niet gebruikte geneesmiddelen dienen naar de apotheker terug gebracht te worden.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Nederland Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op