Meeste Nederlanders eten te veel zout

Meer dan 85 procent van de Nederlandse bevolking consumeert meer zout dan de aanbevolen maximum richtlijn van 6 gram per dag. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen 7,5 gram per dag. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

Het rapport toont aan dat overmatige zoutconsumptie doorgaans al jong begint. Jongens krijgen gemiddeld 8,3 gram zout per dag binnen en meisjes 6,8 gram. De voornaamste bronnen zijn brood, vleeswaren en kaas. Naar schatting een vijfde van het geconsumeerde zout wordt toegevoegd bij de bereiding. De voornaamste zoutbronnen bij de warme maaltijd zijn vleesproducten en sauzen, maar ook koekjes en gebak leveren hun aandeel zout. Te veel zout eten per dag kan op termijn leiden tot verhoogde bloeddruk.