Alzheimer-eiwitten zichtbaar met PET-scan

Geavanceerde PET-technieken maken het mogelijk om het Alzheimer-eiwit amyloid-beta zichtbaar te maken bij levende patiënten. Onderzoeker R. Ossenkoppele van het VU mc stelde vast dat het al in een vroeg stadium van de ziekte aanwezig is.

Kenmerkend voor Alzheimer zijn ophopingen van het eiwit amyloid-beta in de hersenen. Deze ophopingen leiden tot verminderd functioneren en afname van hersencellen, achteruitgang in het geheugen en uiteindelijk dementie. Ossenkoppele toonde met PET-scans aan dat het eiwit al jaren voordat een patiënt de diagnose ziekte van Alzheimer krijgt, aanwezig is. Zo kan de diagnose al in een vroeger stadium worden gesteld. Als er in de toekomst geneesmiddelen tegen Alzheimer beschikbaar komen, kan er ook eerder met een behandeling worden gestart.

Recente video

Loading...