Bij het werken met patiënten is een schone werkruimte altijd van belang. Echter op plekken waar mensen met astma komen, zoals in een ziekenhuis of een zorginstelling, is schoonmaken vrijwel lopende band werk. De ruimtes moeten astma-vriendelijk zijn. Maar wat komt daar precies bij kijken?

Astmaklachten kunnen veroorzaakt worden door verschillende prikkels in een ruimte. Daarom is het van belang om de omgeving waar personen met astma komen, zo gezond mogelijk te maken. Het is niet voor niets dat er specialistische bedrijven zijn voor schoonmaak ziekenhuis en schoonmaak zorginstelling. Zij weten precies waar ze rekening mee moeten houden en hoe vaak het nodig is schoon te maken. Fijn om dit uit te kunnen besteden, zodat artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zich kunnen bezighouden met hun eigen zorgtaken.

Prikkels bij astma

Niet iedereen heeft bij astma last van dezelfde prikkels. Daarom is het belangrijk voor ziekenhuizen en zorginstellingen om zoveel als mogelijk de verschillende prikkels te minimaliseren, ofwel volledig uit te sluiten. Om een schone werkruimte te creëren, is het van belang te weten welke verschillende prikkels er zijn. Allergische prikkels waar astmapatiënten op kunnen reageren, zijn:

  • Huisstofmijt

Huisstofmijt staat bovenaan het lijstje met allergische prikkels. Het is een spinachtig beestje. Veel mensen met astma zijn overgevoelig voor de allergenen in de uitwerpselen van huisstofmijt. Helaas komt huisstofmijt overal voor, hoe goed er ook wordt schoongemaakt. Huisstofmijt leeft het liefst in een beschutte omgeving met een temperatuur van zo’n 22 graden, in een matras of meubelbekleding en een vochtige omgeving. Door in te grijpen in deze ideale situatie voor het beestje, voelt hij zich minder prettig en zal zich daardoor minder snel voortplanten. De belangrijkste bestrijding van huisstofmijt is regelmatig en goed schoonmaken.

  • Huidschilfers van huisdieren

Huidschilfers zijn een goede voedingsbron voor huisstofmijt. Net als mensen, verliezen huisdieren huidschilfers gedurende de dag. Deze kun je met het blote oog niet zien, maar komen wel in de lucht terecht. En die lucht wordt ingeademd. Huidschilfers kunnen zich niet nestelen in gladde oppervlakken. Vervang dus gestoffeerd meubilair door gladde meubels om het nestelen te voorkomen.

  • Schimmelsporen

Het inademen van afvalproducten van schimmelsporen kan tot meer benauwdheidklachten leiden. Schimmels groeien het best in een vochtige en warme omgeving, net als huisstofmijt. Je ziet ze bijvoorbeeld op vochtplekken op de muur of in de kitranden van de badkamer of keuken. Zorg er dus voor dat schimmel geen kans krijgt om te groeien. Wanneer vocht de ruimte niet kan verlaten, ontstaan schimmels. Zorg daarom voor voldoende ventilatie via een raam of afzuigsysteem, zodat het eventuele vocht de ruimte goed kan verlaten.

  • Overige prikkelende stoffen

Naast bovenstaande, zijn er nog een aantal overige prikkelende stoffen die we dagelijks inademen. Mensen met astma kunnen hier extra last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan tabaksrook, bak- en braadluchtjes, verbrandingsgassen, schoonmaakmiddelen, parfum en haarlak. De fijne geurdeeltjes hebben bij mensen met astma een irriterende werking op de luchtwegen.

Schoonmaken van de werkruimte

Bij het schoonmaken van ruimtes waar mensen met astma eventueel komen, is het belangrijk te letten op welke schoonmaakmiddelen gebruikt worden. In ziekenhuizen en zorginstellingen worden het best astmavriendelijke reinigingsproducten gebruikt. Denk hierbij aan vloeibare of vaste reinigingsmiddelen in plaats van sprays of spuitbussen. Dit beperkt de eventuele inademing van dampen. Ook het gebruik van natuurlijke schoonmaakmiddelen zoals warm water, citroen, azijn, zuiveringszout en schoonmaakproducten met daarop allergievriendelijke labels kunnen helpen. Wat altijd belangrijk is, is om tijdens het schoonmaken de ruimtes goed geventileerd te houden. Eventuele schoonmaakdampen die in de lucht zweven, kunnen dan naar buiten toe worden afgevoerd. Door met bovenstaande rekening te houden, kunnen astmasymptomen beter beheerst en verminderd worden.