Een astma inhalator stoot een specifieke hoeveelheid medicijnen uit, die de patiënt vervolgens kan inhaleren. Een inhalator bestaat uit een busje en de bedieningssleutel. Het busje zelf bevat het medicijn en vloeibaar drijfgas.