McDD is een persoonlijkheidsstoornis en wordt als een variant op autismebeschouwd, maar vanuit de kern op enkele aspecten verschilt. Zo kunnen mensen die met McDD te maken hebben bijvoorbeeld wel gemakkelijk communiceren met anderen en hebben zij geen problemen bij het maken van nieuwe vrienden. Dit in tegenstelling tot mensen die aan autisme lijden. Daarentegen hebben zij wel moeite hun eigen gedrag en emoties in toom te houden, waardoor we spreken van een variant van autisme.

In het Nederlands staat McDD bekend als “meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis”. Mensen die hiermee te maken hebben kunnen in situaties erg angstig of paniekerig worden, ook als de situatie voor anderen niet direct zo ervaren wordt. Vooral in drukke omgevingen, waar ontzettend veel prikkels aanwezig zijn, kan het voor mensen met McDD lastig zijn om hun gedachten op orde te houden en normaal te blijven functioneren. De stoornis komt niet alleen op jonge leeftijd voor, het is een aangeboren stoornis die iemand gedurende het gehele leven heeft. Toch zijn er diverse factoren die kunnen helpen om de kenmerken hiervan zo veel mogelijk te beperken.

Kenmerken van McDD

Vooral op emotioneel gebied en bij het gedrag van mensen met McDD vallen een aantal factoren op:

Stoornissen in het denken

Vaak ervaart men momenten waarin zij geen onderscheid kunnen maken tussen fantasie en de realiteit. Daarbij is verhoogde achterdocht ook een veel voorkomende kenmerk bij iemand met McDD. Op jonge leeftijd kunnen kinderen moeite hebben om goed te begrijpen wat er exact om hen heen gebeurt, waardoor zij verward raken. Denkbeeldige vrienden zijn voor jonge kinderen vaak erg normaal, maar als men aan deze stoornis lijdt dan kunnen deze ook gedurende de jeugd nog voorkomen.

Moeite met sociale signalen

Bij McDD bouwt men minder snel goede relaties op met leeftijdsgenoten. Vaak zoekt men mensen die veel ouder of juist jonger zijn om daar relaties mee op te bouwen. Een gebrek aan empathie komt ook voor. Men kan ook te maken krijgen met een sterke desinteresse in sociaal contact. Toch gaat het, wanneer het sociale contact er wel is met anderen, vaak gewoon goed.

Last bij reguleren van emoties

Waar de meeste mensen hun emoties redelijk goed onder controle houden, heeft men bij McDD moeite om dit goed te doen. Er kunnen driftbuien voorkomen die voor de omgeving zeer onredelijk lijken. Paniekaanvallen zijn ook een veel voorkomende kenmerk van McDD. Gespannenheid en angst komen bij veel mensen voor, maar bij mensen met deze stoornis komen deze vaak ook op irrationele en onlogische momenten voor.

Omgaan met iemand die lijdt aan McDD

Voor de omgeving kan het lastig zijn om een goede relatie op te bouwen met iemand die aan deze stoornis lijdt. Het is voor ouders en docenten daarom altijd goed om te begrijpen dat sommige emoties en problemen binnen het sociale contact met leeftijdsgenoten simpelweg bij deze aandoening horen. Deze zijn niet te genezen, maar de gevolgen ervan zijn wel te beperken. Zo kunnen kinderen gestimuleerd worden meer open te zijn over hoe zij zich op bepaalde momenten voelen, zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden. Een kind dat aan driftbuien lijdt omdat een drukke omgeving angst tot gevolg heeft, kan zo bijvoorbeeld eerder uit die situatie worden gehaald.

Voor ouders helpt het om zelf begeleiding aan te vragen om te leren hoe zij zo goed mogelijk met hun kind kunnen omgaan. Als ouder is het ontzettend lastig om een kind met McDD op te voeden, maar met de juiste begeleiding worden de lastige situaties al gemakkelijker. Het is als ouder een lange leerweg om het kind echt goed te leren begrijpen en op tijd signalen op te merken die bijvoorbeeld voor angst of paniek kunnen zorgen.

Tot slot

In dit artikel heb je kunnen lezen dat McDD een variant op autisme is, maar op een aantal cruciale aspecten verschilt.  Wil je meer informatie over McDD? Lees dan dit uitgebreide artikel over McDD op zobegaafd.nl voor meer informatie.