PDD-NOS is een aandoening die al vanaf de geboorte voorkomt. Je kunt PDD-NOS niet aan de buitenkant zien. Het gaat vooral om het gedrag en wat er in iemands hoofd omgaat. Zo kunnen mensen met PDD-NOS bijvoorbeeld informatie op een andere manier verwerken dan anderen om hen heen. Dit maakt het niet alleen voor hen lastig in bepaalde situaties, maar kan ook voor de omgeving een lastige aandoening zijn om mee om te gaan.

Vaak worden mensen al op jonge leeftijd gediagnosticeerd met PDD-NOS. Het is een vorm van autisme. De naam komt oorspronkelijk uit het Engels en is een afkorting. In het Nederlands spreken we bij PDD-NOS van “Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, Niet Anders Omschreven”. Veel van de kenmerken van PDD-NOS zijn overeenkomend met de kenmerken van autisme, maar de mate waarin een kenmerk voorkomt is aanzienlijk minder merkbaar dan bij autisme.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis, afgekort ASS, is een term voor verschillende vormen van autisme. PDD-NOS valt  net als bijvoorbeeld McDD< PDD-NOS en  klassiek autisme in het ASS.

Wat zijn de kenmerken van PDD-NOS?

Bij PDD-NOS komen diverse kenmerken kijken. Deze vallen niet altijd direct op, omdat deze kenmerken dus ook in lichte mate bij iemand kunnen voorkomen.

Sociaal contact

Iemand met PDD-NOS heeft vaak moeite om sociaal contact te hebben met mensen om zich heen. Dit kan bij vreemden sterker voorkomen dan bij mensen die zij al jaren kennen. De communicatie van iemand die aan PDD-NOS lijdt is minder sterk dan bij andere mensen. Dit is ook te merken in de manier waarop zij zich gedurende een gesprek gedragen. Zo kijken zij niet altijd anderen aan gedurende een gesprek.

Overgevoeligheid voor prikkels

Het kan voor mensen met PDD-NOS erg lastig zijn om met prikkels om te gaan. Het gaat bij hen al snel om te veel prikkels, waardoor zij alle informatie die hun kant op komt niet op de juiste manier kunnen verwerken. Je zult iemand met PDD-NOS bijvoorbeeld niet snel in een drukke menigte staan, want de hoeveelheid prikkels zal te hoog zijn.

Hoe ga je hier als omgeving mee om?

Het kan voor de omgeving ontzettend lastig zijn om met iemand om te gaan die PDD-NOS heeft. Dit komt vooral doordat men zich moeilijk kan inleven in de ander. Iemand met PDD-NOS kan soms erg emotioneel worden, ook wanneer de situatie voor de meeste mensen gewoon normaal is. Doordat men anders reageert, lijkt het voor de omgeving alsof zij overdrijven. Daarbij is de zwakkere communicatie vaak ook een lastig onderdeel. Mensen met PDD-NOS kunnen niet altijd goed aangeven hoe zij zich voelen, dus dit leidt ook tot miscommunicaties.

Als omgeving kun je dan ook altijd het beste zo goed mogelijk iedere situatie observeren en leren begrijpen wat er gebeurt. Veel kenmerken van PDD-NOS komen meerdere keren per dag voor, waardoor je al snel leert welke momenten bijvoorbeeld tot hoge emoties leiden. Je kunt vervolgens jouw eigen omgang met deze persoon aanpassen, zodat hij of zij zich rustiger voelt. Daarbij dien je als omgeving ook te voorkomen dat iemand met PDD-NOS zich niet in drukke omgevingen en situaties met veel prikkels bevindt. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een rustiger persoon die meer tijd heeft om aan de eigen creatieve kant te werken.

Want mensen met PDD-NOS kunnen erg creatief zijn

Waar men op het communicatieve en emotionele vlak achterloopt, kunnen zij wat betreft creativiteit en het oplossen van problemen ontzettend ver voorlopen op anderen. Vaak zijn autistische kinderen ontzettend creatief - dit geldt ook voor kinderen met PDD-NOS. Als omgeving dien je dit dan ook zo veel mogelijk te stimuleren. Deze creativiteit kan zich op allerlei manieren uiten: muziek, schilderen, programmeren op de computer en nog tientallen andere manieren. Deze creativiteit dient gekoesterd te worden. Veel ouders denken vandaag de dag nog steeds dat kinderen met PDD-NOS of autisme niet aan het werk kunnen. Toch zien we een steeds bredere omslag in het aantal mensen met deze aandoeningen die juist dankzij hun extreme creativiteit een leuke baan kunnen krijgen.

Tot slot

In dit artikel heb je kunnen lezen dat PDD-NOS eigenlijk een rest categorie is binnen het autisme spectrum.  Wil je meer informatie over PDD-NOS? Lees dan dit uitgebreide artikel over PDD-NOS op zobegaafd.nl voor meer informatie.