Nu online: Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Voor het eerst is er een uitgebreid rapport met specifieke cijfers gemaakt over onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland die overwogen of besloten hun kind af te staan ter adoptie. Wanneer vrouwen (en mannen) geen andere optie zien dan hun kind ter adoptie af te staan, leidt dit regelmatig tot onbegrip. Fiom wil met de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie (LATAR) en door het delen van ervaringsverhalen het taboe op afstand ter adoptie doorbreken. 
Enkele cijfers
  • In de afgelopen drie jaar hebben 196 vrouwen overwogen hun kind af te staan ter adoptie;
  • 52 van hen besloten hun kind daadwerkelijk af te staan ter adoptie;
  • 20 van de 52 vrouwen die afstand deden, hielden hun zwangerschap geheim;
  • 18 van de 196 vrouwen die afstand overwogen, ontdekten de zwangerschap pas rond de bevalling.
Voornemen tot afstand
Als een vrouw onbedoeld zwanger is en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze overwegen om haar kind af te staan ter adoptie. Dit noemen we een ‘voornemen tot afstand’. Het uiteindelijke besluit wordt genomen na een bedenktijd van drie maanden vanaf de bevalling. Fiom haalt sinds 2015 uitgebreide informatie op over de jaarlijkse (voornemens tot) afstand ter adoptie in Nederland. Dit heeft geresulteerd in de LATAR. De gegevens zijn afkomstig van de protocolpartners die betrokken zijn bij een voornemen tot afstand ter adoptie: Fiom, Siriz en de Raad voor de Kinderbescherming. De LATAR biedt inzicht in de omvang, achtergrond en omstandigheden van de groep vrouwen die overwegen of besluiten om hun kind ter adoptie af te staan. De informatie betreft de periode 2015 t/m 2017.
Aandacht voor geheimhouding 
In de LATAR zijn ook gegevens opgenomen over vrouwen die onder geheimhouding bevielen. De redenen dat vrouwen hiervoor kozen waren schaamte, schande of gevaar. Voor een deel van de vrouwen was een belangrijke factor de dreiging van eerwraak/verstoting. De gevolgen van geheimhouding zijn ingrijpend.
Will van Sebille, afstandsmoeder die haar kind lang geleden afstond, vertelt over de impact ’Keuzes die je constant moet maken. Liegen of de waarheid? (…) er komt altijd een moment dat je niet zonder meer kunt vertellen wat er is gebeurd. Je bent bijvoorbeeld op kraamvisite, maakt een opmerking en dan krijg je als reactie ‘Wat weet jij daar nou van, jij hebt toch geen kinderen!?’ en daar sta je dan.’
Late ontdekking zwangerschap
Wat elk jaar weer opvalt is het grote aantal vrouwen dat de zwangerschap pas laat ontdekt. 1 op de 4 vrouwen met een voornemen tot afstand ontdekte de zwangerschap pas nadat ze al meer dan 30 weken zwanger was en 18 van de 196 vrouwen ontdekten de zwangerschap zelfs pas vlak voor of tijdens de bevalling. In de LATAR is er naast geheimhouding en de late ontdekking van de zwangerschap, aandacht voor de omstandigheden en motieven van de vrouwen en de betrokkenheid van de biologische vader. 
Meer informatie?