Onderverdeling behandelingen

Curatief, palliatief, adjuvant, neo-adjuvant: wat is het verschil?

Behandelingen kunnen onderverdeeld worden naar het doel dat ze hebben. Is het doel van de behandeling om je te genezen? Dan is het een curatieve behandeling. De curatieve behandeling krijg je om de tumor uit je lichaam halen. Meestal is dit een operatie. Daarnaast bestaat er ook adjuvante behandeling, dit is een aanvullende behandeling. Het doel hiervan is om te voorkomen dat de tumor terug komt of uitzaait. Het is dus een aanvulling op de curatieve behandeling. Dit kan bijvoorbeeld chemotherapie of hormoontherapie zijn. Als deze aanvullende behandeling gegeven wordt voorafgaand aan de curatieve behandeling, heet het een neo-adjuvante behandeling. Het doel hiervan is om de tumor alvast wat kleiner te maken voordat de tumor verwijderd wordt tijdens de operatie.

Is je ziekte niet meer te genezen? Dan kun je nog wel een palliatieve behandeling krijgen. Het doel van een palliatieve behandeling is om je nog zo lang mogelijk te laten leven en met zo min mogelijk klachten. De behandeling zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tumor niet verder groeit of in ieder geval langzamer groeit. Ook kan de palliatieve behandeling er op gericht zijn om je pijn te verminderen.

Wanneer er geen behandelingen meer mogelijk zijn voor jou, ben je uitbehandeld. In sommige gevallen kun je dan nog wel mee doen aan wetenschappelijk onderzoek.

In de laatste fase van het leven, de terminale fase, richt de behandeling zich meestal alleen nog op je klachten. Bijvoorbeeld pijn, misselijkheid en obstipatie.

Systemisch of lokale behandelingen

Onder lokale behandelingen vallen chirurgie en bestraling. Deze behandelingen hebben alleen effect op de oorspronkelijke tumor. Hormoontherapie en chemotherapie zijn voorbeelden van een systemische behandeling. Dat betekent dat ze werken door het hele lichaam. Systemische behandelingen hebben dus niet alleen effect op de oorspronkelijke tumor, maar ook op de eventuele (micro-)uitzaaiingen elders in het lichaam.