Bij een erectiestoornis kunnen verschillende factoren een rol spelen. De behandeling door de huisarts is gebaseerd op een inschatting van de overwegende factoren.

Wanneer de erectiestoornis vooral veroorzaakt lijkt door psychische factoren (psychogene ED) ligt de nadruk op begeleidende gesprekken. De huisarts kan deze gesprekken zelf houden of verwijzen naar een seksuoloog. Er kunnen ‘huiswerkopdrachten’ worden meegegeven, zoals het bijhouden van een erectiedagboek en het uitvoeren van streeloefeningen. Medicijnen zijn bij een psychogene ED vooral bedoeld als kortdurende ondersteuning. Wanneer relatieproblemen een rol spelen, zullen bij voorkeur geen medicijnen worden voorgeschreven.

Bij een overwegend lichamelijke oorzaak van de erectiestoornis (somatogene ED) bestaat de behandeling hoofdzakelijk uit medicijnen. De medicatie kan vergezeld gaan van gesprekken met de huisars of – na verwijzing – met een seksuoloog.