Stoppen met roken is nooit makkelijk, maar als je weinig geld en geen goede opleiding hebt, blijkt het nog moeilijker te zijn, zo blijkt uit onderzoek. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Christine Sheffer, volgde rokers uit verschillende sociaaleconomische klassen. Alle rokers hadden samen deelgenomen aan een stopprogramma in Arkansas.

Nadat het programma was afgelopen, werd gekeken in hoeverre de sociaaleconomische klasse invloed had op het stoppen. Direct na het programma bleek er geen enkel verschil te zijn tussen arme en rijke ex-rokers. Na verloop van tijd werden de verschillen wel zichtbaar; de ex-rokers die weinig sociale en financiële mogelijkheden, hadden meer moeite om hun stoppoging ook op de lange termijn vol te houden. Sheffer: 'Des te armer ze zijn, des te moeilijker het wordt'. Uiteindelijk was de kans dat arme ex-rokers weer zouden beginnen 55 procent hoger dan de kans dat rijke ex-rokers weer zouden beginnen. Na zes maanden was de kans dat arme ex-rokers weer begonnen nog ongeveer tweeënhalf keer zo groot.

Bron: Medical News Today