Leiden, 22 september 2016 – Blijkens recent onderzoek heeft maar liefst 4 op de 5 volwassen Nederlanders last gehad van plasklachten in het afgelopen jaar. De meest genoemde klachten zijn veel (in de nacht) moeten plassen en een sterke aandrang hebben tot plassen. Mannen geven vaker aan last te hebben van een zwakke of onderbrekende urinestraal en een moeilijk op gang komende plasbeurt, terwijl vrouwen juist vaker kampen met incontinentie en aangeven last te hebben van veel moeten plassen. Een derde van de vrouwen geeft aan in de afgelopen drie jaar weleens in haar broek te hebben geplast, bij mannen was dit 11%. Dit blijkt uit het Nationaal Plasonderzoek dat door onderzoeksbureau GfK (n=1.289) in het kader van de Nationale Plasdag op 22 september 2016 uitgevoerd is. Deze dag is in het leven geroepen om het taboe op plasklachten te doorbreken.

Schaamte over plasklachten

Plasklachten zijn nog altijd taboe, zo zegt twee derde van de respondenten in het Nationaal Plasonderzoek. Het merendeel van de respondenten met plasklachten geeft aan dit eenvoudig bespreekbaar te maken, bij mannen echter blijkt dit minder eenvoudig.

Belemmering op het dagelijks leven

Plassen blijkt een intieme gebeurtenis, 34 procent geeft aan moeite te hebben met plassen in de directe aanwezigheid van anderen. Ruim een derde van de Nederlanders wil zelfs niet plassen in het bijzijn van de partner. Voor mensen met plasklachten is plassen nog intiemer, zij willen hun partner niet in de buurt hebben wanneer zij nodig moeten. Toch nemen mensen met plasklachten hun partner wel in vertrouwen. Ruim 60% van de respondenten die praat over plasklachten wendt zich als eerste tot de partner als zij plasproblemen ervaren.

Mensen die kampen met een vorm van  incontinentie geven aan dat zij het vervelend vinden hier altijd rekening mee te moeten houden en daardoor worden belemmerd in het spontaan ondernemen van leuke dingen (26%).

Hangen of zitten

Als het aankomt op toiletbezoek dan houden mannen en vrouwen er zo hun eigen methoden op na. Over het algemeen vindt de helft van de respondenten dat het mannentoilet viezer is dan het vrouwentoilet. En hoewel mannen bij openbare toiletten doorgaans een urinoir tot hun beschikking hebben, geeft 43% van de mannen de voorkeur aan een normaal toilet. Een derde van de heren wil liever zitten tijdens het plassen. Hygiëne is daarbij wel een voorwaarde. Maar liefst 39% van de heren ziet af van een toiletbezoekje wanneer zij urinesporen aantreffen op het urinoir.

Onder de vrouwen die een openbaar toilet bezoeken bevindt zich vooral veel ‘hangpubliek’. Slechts 4 op de 10 vrouwen zit altijd op de bril. Ruim 40% van de dames hangt boven de toiletpot. Voor de vrouwen die deze fitness oefening niet meester zijn, is er ook een alternatief, namelijk het bedekken van de bril met toiletpapier. Een derde van de dames drapeert een laagje wc-papier op de bril.

Telefoon wassen na het plassen

Hygiëne speelt voor zowel mannen als vrouwen een belangrijke rol als het om toiletbezoek gaat. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan de handen na het toiletteren te wassen met water én zeep. 39% maakt zich er snel vanaf door alleen water te gebruiken. Slechts 8% wast de handen meestal niet.

Opmerkelijk zijn de bezigheden van mannen en vrouwen op het toilet. 59% van de ondervraagden maakt gebruik van hun telefoon op de wc. Naast social media bekijken en het lezen van het nieuws verstuurt 58% e-mails, WhatsAppjes of sms’jes tijdens het plassen. 37% speelt graag een spelletje, maar 17% schroomt er ook niet voor op het toilet een telefoongesprek te voeren of te internetbankieren (14%).

Hoewel het overgrote deel van de respondenten wel plichtsgetrouw de handen wast na hun kleine boodschap, wordt een ander aspect van hygiëne vaak vergeten: het schoonmaken van de mobiele telefoon na op het toilet te hebben gezeten. Meer dan de helft van de ondervraagden maakt het toestel nooit schoon.