Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Abciximax

Geneesmiddelgroep

Geneesmiddelgroep
Trombocyten-aggregatie-remmers (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners, anti-coagulantia)

Samenstelling

Reopro® injectievloeistof, flacon 5 ml: 2 mg abciximax per ml

Fabrikant/Leverancier

Reopro®: Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

In combinatie met heparine en acetylsalicylzuur tijdens medisch-specialistische behandeling van hartpatiënten in het ziekenhuis.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Vraag hierover zo nodig informatie aan de huisarts of medisch specialist.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de schadelijkheid tijdens zwangerschap te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de medisch specialist anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van de bloedplaatjes (= trombocyten).

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloedingen

Braken

Hartritme, afname (= bradycardie)

Koorts

Misselijkheid

Pijn op de aanprikplaats

Pijn op de borst

Rugpijn

Wisselwerkingen

Vraag hierover zo nodig informatie aan de medisch specialist.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele problemen met of na toediening van dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Reopro®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkeingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017