Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (EMEA)

Abilify®: 2004

Werkzame stof

Aripripazol

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Tabletten: 15 mg of 30 mg aripripazol

Fabrikant/Leverancier

Bristol Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schizofrenie
Schizofrenie is een hersenziekte met verschijnselen zoals het horen, zien en voelen van dingen die er niet zijn; achterdochtigheid, onjuiste veronderstellingen, onsamenhangende spraak en gedrag, en onverschilligheid. Personen met deze aandoening kunnen zich ook teneergeslagen, schukldig, angstig of gespannen voelen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Patiënten jonger dan 18 jaar (hierover zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar)

Borstvoeding

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vertel uw arts direct dat u zwanger bent, dat u denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Vertel uw arts direct dat u borstvoeding geeft of wil gaan geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan de rijvaardigheid en/of het besturen en bedienen van machines negatief beïnvloeden.
Neem daarom totdat u weet of dat het geval is niet deel aan het verkeer en bestuur of bedien geen machines.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een antipsychoticum en deze medicijnen verminderen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen of doet deze geheel verdwijnen (= anti-psychotische werking). Het vermindert ook gevoelens van leegte, gebrek aan emoties en initiatief, depressieve gevoelens, vermoeidheid en problemen met concentratie en denken.

Bijwerkingen

Vaak (1-10 van de 100 gebruikers)

- beven
- braken
- hoofdpijn
- licht gevoel in het hoofd
- maagklachten (onaangenaam gevoel)
- misselijkheid
- moeheid of zwakte (ongebruikelijke)
- rusteloosheid
- slaapproblemen
- slaperigheid
- wazig zien
- verstopping

NB. Raadpleeg zo snel mogelijk uw (huis)arts als één of meer van deze bijwerkingen aanhouden of verergeren!

Soms (1-10 van de 1000 gebruikers)

- duizeligheid (vooral bij opstaan)
- oncontroleerbare, trekkende of schokkende bewegingen en aanvallen
- toename hartslag

Raadpleeg zo snel mogelijk uw (huis)arts als deze bijwerkingen zich voordoen!

Zelden (1-10 op de 10.000 gebruikers)

- combinatie van koorts, spierstijfheid, sneleer ademhalen, zweten, verminderd bewustzijn en plotselinge veranderingen in de bloeddruk en hartslag

NB. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw (huis)arts!

Wisselwerkingen

Alcohol

Bloeddrukverlagers (= antihypertensiva)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 15 mg. De arts kan de dosering verhogen tot maximaal 30 mg per dag.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel, dus onafhankelijk van de maaltijd worden ingenomen.

Neem de tablet(ten) bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag in.

Slik de tabletten heel door met wat water.

Neem een vergeten dosis zo snel mogelijk nog dezelfde dag in. Neem echter nooit een dubbele dosis op één dag.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Abilify®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken nog niet over de verschijnselen die kunnen optreden na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017