Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Acetylsalicylzuur en metoclopramide

Samenstelling

Migrafin®: Sachet: 900 mg acetylsalicylzuur en 10 mg metoclopramide (bevat ook aspartaam/fenylalanine)

Fabrikant/Leverancier

Migrafin®: Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine , behandeling van migraine-aanvallen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer eerder maagklachten en/of maagpijn gehad na gebruik van Migrafin® of andere medicijnen die (acetyl)salicylzuur bevatten (o.a. Aspirine<®)

Antistollingsmiddelen (= anticoagulantia)

Bloedingsneiging (= hemorragische diathese)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Leverfunctievermindering (= leverinsufficiëntie), ernstige

Maagdarmzweren, (= ulcus pepticum), maagslijmvliesbeschadiging (= erosieve gastritis) en/of maagbloedingen, indien actief aanwezig

Nierfunctievermindering (= nierinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid voor (acetyl)salicylzuur (o.a. Aspirine®) of andere pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (NSAID's)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de werkzame stoffen, voor een van de hulpstoffen of voor vergelijkbare medicijnen

Protrombine-gehalte van het bloed, verlaagd (= hypoprotrombinemie)

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap kan een schadelijk effect van dit medicijn niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -vooral bij langdurig gebruik van hoge doses- als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, slaperigheid en gezichtssotoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Acetylsalicylzuur remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Acetylsalicylzuur verlengt de bloedingstijd en wordt daarom in lage doseringen als bloedverdunnend middel gebruikt. Bijvoorbeeld om een hartinfarct te voorkomen.

De pijnstillende en koortsverlagende werking van acetylsalicylzuur begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur. De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Metoclopramide gaat braken tegen door verbetering van de peristaltiek van de darm en verbeterde sluiting van de maagdoorgang naar de darm (pylorus).

Bijwerkingen

Bloedverlies via ontlasting (vooral bij langdurig gebruik)

Borstvorming bij mannen (= gynaecomastie), vooral bij langdurig gebruik

Braken

Diarree

Doofheid, vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Duizeligheid, vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Hoofdpijn, vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Hyperventilatie, vooral bij kinderen

Impotentie bij mannen

Leverfunctiestoornissen, vooral bij hoge doseringen

Maagdarmklachten

Maagpijn

Melkafscheiding, overvloedig (= galactorroe)

Menstruatie, uitblijven van (= amenorroe)

Misselijkheid

Moeheid

Nierfunctiestoornissen, vooral bij hoge doseringen

Oorsuizen (= tinnitis), vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag, neusverkoudheid, benauwdheid, shockreactie)

Slaperigheid

Spierbewegingsstoornissen (= extrapiramidale verschijnselen), vooral bij ouderen, kinderen en bij hoge doseringen

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Sufheid, vooral bij kinderen

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Vochtophoping in de longen (= longoedeem), vooral bij ouderen

Zuurbranden

Zweten, vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen

Wisselwerkingen

Alcohol, verhoogde kans op maagbloeding

Ammoniumchloride

Andere pijnstillers met een prostaglandine-synthetase-remmende werking

Antidepressiva

Antipsychotica

Benzbromaron (= Desuric®)

Bloedverdunnende middelen (= orale anticoagulantia)

Bloedsuikerverlagende middelen, die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica)

Bromocriptine (= Parlodel®)

Butyrofenonen

Corticosteroïden

Fenothiazinen

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Parasympathicolytica

Parkinsonmiddelen

Probenecide

Sulfinpyrazon

Thioxanthenen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Ná het begin van de migraine-aanval 1 sachet gebruiken; zo nodig 3 x per dag.

De inhoud van een sachet vóór gebruik oplossen in een glas water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of een ander medicijn nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Migrafin®

Bijzonderheden

De sachets bevatten aspartaam/fenylalanine.

Overdosering

Ademproblemen, braken (vooral bij kinderen), duizeligheid, gezichtsstoornissen, oorsuizingen (= tinitis), hyperventilatie, verhoogde lichaamstemperatuur (hyperpyrexie), rusteloosheid, waanvoorstellingen (= hallucinaties), uitdroging, zweten, bewustzijnsafname, bewusteloosheid (= coma), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017