Met of zonder recept

Dit medicijn ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept-geneesmiddel = NR-geneesmiddel = zelfzorg-medicijn).

Registratienummer (RVG-nummer)

Geen

Werkzame stof

Geioniseerde zuurstof (zuurstof in status nascendi)

Geneesmiddelgroep

Ontsmettingsmiddelen (= antiseptica/desinfectantia)

Samenstelling

Gel: bevat gezuiverd water, zeezout en zuurstof in staus nascendi.

Wondspoelvloeistof: bevat gezuiverd water, zeezout en zuurstof in staus nascendi.

Forte: bevat gezuiverd water, zeezout en zuurstof in staus nascendi.

Fabrikant/Leverancier

Actimaris

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Wonden, acute en chronische bv
- Bijt-, snij- en schaafwonden
- Postoperative wonden
- Doorligplekken
- Arterioveneuze ulcera
- Diabetische ulcera

Brandwonden ,
eerste- en tweedegraads brandwonden.

Ontsmetting , ingangen van urologische katheders, PEG slangen en drains.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Niet gebruiken bij zuigelingen en peuters.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen bewijs dat de bestanddelen schadelijk zijn voor de embryo.
Raadpleeg voor gebruik bij zwangerschap een dokter

Borstvoeding

Bij het geven van borstvoeding voor gebruik een dokter raadplegen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel doodt (= bactericide) bacteriën en is ook werkzaam tegen bepaalde huidparasieten en schimmels.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel alleen uitwendiggebruiken, maar niet in of bij de ogen (!).

Lees de bijsluiter voor een juist gebruik.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.
Bescherm de vloeistof tegen direct zonlicht.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw (huis)arts, apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijluiter i]zorgvuldig

Bijzonderheden

Niet gebruiken in infusen en niet injecteren.

Overdosering

In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017