Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 31634

Werkzame stof

Natrium-risedronaat en calciumcarbonaat

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen (bifosfonaten)

Samenstelling

ActoKit® tabletten, omhulde
- oranje tabletten: 35 mg natrium-risedronaat per tablet
- blauwe tabletten: 1250 mg calciumcarbonaat (= 500 mg calcium) per tablet

De tabletten bevatten lactose, maar geen gluten.

Fabrikant/Leverancier

Procter & Gamble en Sanofi/Aventis

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 107238//31634

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Osteoporose (= 'bot-ontkalking') na de overgang (= post-menopauzale osteoporose)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- borstvoeding
- calciumgehalte van het bloed te laag (hypo-calciëmie)
- calcium in de urine (calciurie)
- nierfunctie, sterk verminderd
- nierstenen
- overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één meer van de bestanddelen (o.a. lactose)
- zwangerschap

Let op!

Raadpleeg vóór gebruik van dit middel de (huis)arts bij:
- calciumgehalte van het bloed te laag (hypo-calciëmie
- botstofwisseling, gestoorde (bijv. vitamine D-tekort of bijschildklier-aandoening)
- nierproblemen
- nierstenen
- slokdarmklachten (ook indien eerder gehad)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding/ geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op de rijvaardigheid of het vemogen machines te besturen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel en versterkt de structuur van het bot.

Bijwerkingen

Soms (1-10 op de 1.000 gebruikers)

Actonel Wekelijks 35 mg:
- braken
- diarree
- misselijkheid
- pijn, algemene (o.a. bot-, buik-, hoof-, spierpijn)
- spijsvertering, verstoorde
- verstopping
- zuurbranden (dyspepsie)
Calcium 500 mg:
- calciumgehalte in bloed, verhoogd (hypercalciëmie)

Zelden (1-0 op de 10.000 gebruikers)

Actonel Wekelijks 35 mg:
- oog-ontsteking
- slokdarm-ontsteking (oesofagitis)
- slokdarm-zweren
Calium 500 mg:
- winderligheid

Zeer zelden (1-10 op de 100.000 gebruikers)

Actonel Wekelijks 35 mg:
- allergische huidreacties
- huidreacties met blaasvorming

Wisselwerkingen

Actonel Wekelijks 35 mg:
- medicijnen die aluminium, calcium, ijzer, magnesium of andere meerwaardige kationen bevatten.
NB. Deze middelen tenminste 30 minuten na inname van dit middel innemen.

Calcium 500 mg:
- niet gelijktijdig innemen met:
- corticosteroïden
- hartglycosiden
- natriumfluoride (tenminste 3 uur vóór dit middel innemen)
- tetracycline (tenminste 2 uur vóór of 4-6 uur na dit middel)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering
- dag 1: 1 tablet Actonel Wekelijks 35 mg (heel innemen!)
- dag 2-7: 1 tablet Calcium 500 mg

Actonel 35 mg niet gelijktijdig innemen met ander medicijnen!
Calcium 500 mg samen met voedsel/i] innemen.

De Actonel 35 mg
tablet(ten) heel (!) innemen minimaal 30 minuten voor het eerste eten of drinken (met uitzondering van leidingwater) van de dag óf tenminste 2 uur voor of na enige andere maaltijd op de dag, maar dan wel tenminste 1/2 uur voor het slapen gaan.

De Actonel 35 mg
tablet(ten) zittend of staand heel innemen met een vol glas leidingwater (tenminste 120 ml). Na inname tenminste 30 min blijven zitten of staan. De tablet komt dan sneller in de maag terecht.

Neem na vergeten van een
tablet Actonel 35 mg de vergeten tablet op de dag dat u dit ontdekt alsnog 's morgens in op een lege maag en start de volgende dag met de calcium 500 mg tabletten.
NB. Neem nooit twee tabletten op één dag!
of Calcium 500 mg contcat op met de apotheek om te vragen wat u het beste kunt doen.

Overdosering:
- Actonel 35 mg: drink onmiddellijk een vol glas melk en neem daarna direct contact op met uw arts of apotheker.
NB. Blijf rechtop zitten en probeer niet te braken.
- Calcium 500 mg: Neem na overdosering altijd contact op met een arts.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Ook wanneer u geen klachten meer heeft, gaat dit medicijn de bot-ontkalking (= osteoporose) tegen. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen heeft met de wijze van gebruik .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) die niet of ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorvuldig

Bijzonderheden

De tabletten bevatten lactose.

De tabletten bevatten geen gluten.

Overdosering

Na overdosering met calcium:
- vermidnerde eetlust, maag-darmklachten, (misselijkheid, buikpijn, braken, verstopping), spierzwakte, vermoeidheid, mentale stoornissen, dorst, verhoogde urine-productie, botpijn, nierstenen, hartritme--stoornissen.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Actokit D (nieuw)
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017