Met of zonder recept

Dit middel uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/476/001

Werkzame stof

Tadalafil

Geneesmiddelgroep

Middelen bij erectie-stoornissen

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 20 mg tadalafil per tablet

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Erectiestoornis (= erectiele disfunctie)
Dit is wanneer een man aanhoudend geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden om een succesvolle geslachtsgemeenschap te hebben.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit middel.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beroerte, recent

Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle

Hoge bloeddruk (= hypertensie), indien niet goed onder controle

Ernstige hartproblemen of recent hartinfarct (= myocard-infarct)

Kinderen

Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard®, Isosordil®) en nitroglycerine (Deponit®, Minitran®, Transiderm®, Trinipatch®)

Medicijnen die stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)

Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen (o.a. lactose)

Vrouwen

Let op!

Overleg vóór gebruik van dit middel eerst met uw arts bij:
- ernstige hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)
- lever- en/of nierproblemen, indien ernstig
- misvorming van de penis
- multipel myeloom (= beenmergkanker), leukemie (= bloedcelkanker)
- sikkelcelanemie (= afwijking van de rode bloedcellen)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen. Het middel lijkt geen effect te hebben op de vruchtbaarheid.

Borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan dient men zich bewust te zijn bij allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit middel op het reactie, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Bijwerkingen

Blozen in het gezicht

Duizeligheid

Erectie, langer aanhoudend dan 4 uur
NB. Neem in dat geval contact op met een arts.

Hartproblemen
NB. Neem in dat geval contact op met een arts.

Hoofdpijn

Neusverstopping

Oogklachten, zoals rode of gezwollen oogleden en oogpijn

Overgevoeligheidsreacties

Pijn op de borst
NB. Gebruik in dat geval geen nitraten, maar neem onmiddellijk contact op met een arts.

Rugpijn

Spierpijn (= myalgie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Wisselwerkingen

Alcohol

Alfa-blokkers

Andere middelen voor de behandeling van erectiestoornis

Nitraten

Hoe te gebruiken?

Zie ook de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen middel voor erectiestoornis zou gebruiken.

Gebruikelijke dosering: 1 tablet van 10 mg 30 minuten tot 12 uur vóór de seksuele activiteit (het middel is werkzaam tot 24 uur na inname van de tablet) zonder rekening te houden met inname van voedsel.
Zo nodig kan uw arts de dosis verhogen tot 20 mg.

Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken. Dagelijks gebruik wordt sterk afgeraden.

Bij ouderen hoeft de dosering niet te worden aangepast.
Bij ouderen met nier- en leverfunctie-stoornissen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vóór de verwachte seksuele activiteit.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatiebegeleiding

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit middel.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit middel wordt niet vergoed.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017