Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 104522
RVG 104526-7

Werkzame stof

Sildenafil

Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen

Samenstelling

Tabletten: 25 mg, 50 mg en 100 mg sildenafil

Fabrikant/Leverancier

Laboratorios Liconsa S.A.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Erectiestoornissen (= erectyle dysfunctie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Andere behandeling van de erectiestoornis.

Beroerte, kort daarna

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), indien lager dan 90/50 mm Hg

Hartinfarct (= myocardinfarct), kort daarna

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Oogafwijkingen, bepaalde erfelijke (o.a. retinitis pigmentosa)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere nitraten

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel is niet bestemd voor vrouwen.

Borstvoeding

Dit middel is niet bestemd voor vrouwen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt tijdens seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Deze vullen zich dan met bloed waardoor de penis stijf wordt (= erectie).

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Blozen

Duizeligheid

Gezichtsvermogen, stoornissen (o.a. wazig zien, gekleurde waas voor de ogen, verhoogde lichtgevoeligheid)

Hoofdpijn

Neus, verstopte

Priapismus (= aanhoudende erectie)

Spierpijn (bij hoge doses)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen die het enzym CYP3A4 remmen (o.a. ketoconazol = Nizoral®, erytromycine = Eryc®, Erythrocine®, cimetidine = Tagamet®)

Grapefruitsap

HIV-protease-remmers

Nitraten, zoals o.a. nitroglycerine = Estaro®, Glytrin®, Nitrolingual), isosorbide-5-mononitraat (= Monocedocard®, Promocard®), isosorbidedinitraat (= Isordil®, Prodicard®)

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking

Gezonde mannen: 1 tablet van 50 mg ca. 1 uur voorafgaande aan de seksuele activiteit.

De dosis zo nodig aanpassen (25-100 mg sildenafil) tot maximaal 100 mg sildenafil.

Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken.

Ouderen met lever- en/of ernstige nierfunctie-stoornissen: 1 tablet van 25 mg ca. 1 uur voorafgaande aan de seksuele activiteit. De dosis zo nodig aanpassen tot maximaal 100 mg sildenafil.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens voorschrift van uw (huis)arts en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017