Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 02196-7

Werkzame stof

Biperideen

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 5 mg biperideen-lactaat per ml

Tablet: 2 mg biperideen-chloride

Fabrikant/Leverancier

Abbott BV

EU-Pharma B.V.
RVG 26450//02196

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Parkinson alle vormen van
parkinsonisme

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bewegingsstoornissen, vertraagde bewegingen (= tardieve dyskinesie)

Dikke darm, vergrote (= megacolon)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , slaperigheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert spierstijfheid (= rigor), bewegingsarmoede en bewegingloosheid (= akinesie) en -in greinge mate- bevingen (= tremor).

Bijwerkingen

Bewegingscoördinatie-stoornissen, na injectie

Bloeddrukdaling bij plotseling opstaan (= orthostatische hypotensie), na injectie

Braken

Droge mond

Duizeligheid

Duizeligheid door bloeddrukdaling bij plotseling opstaan (= orthostatische hypotensie), na hoge doses

Geheugenstoornissen of verergering daarvan

Gezichtsstoornissen (accommodatie-stoornissen)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Koorts, zeer hoge (= hyperpyrexie)

Misselijkheid

Opwinding (= agitatie), bij hoge doses

Pupilverwijding (= mydriasis)

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Rusteloosheid, bij hoge doses

Slaperigheid (= somnolentie)

Urine-ophoping (= urine-retentie)

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, bij hoge doses

Waanvoorstellingen (= hallucinaties), bij hoge doses

Warmte, moeilijk verdraagbaar

Wisselwerkingen

Amantadine (= Symmetrel®)

Antacida (= maagzuur-neutraliserende middelen)

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva)

Antihistaminica, bepaalde

Disopyramide ( Dyritmin®, Ritmoforine®, Rythmodan®)

Fenothiazinen

Kinidine (= Cardioquin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten innemen tijdens of ná de maaltijd of met wat voedsel (dus niet op lege maag innemen!).

Niet plotseling stoppen met het gebruik van de tabletten, maar de dosis in overleg met de (huis)arts geleidelijk aan verlagen (= 'uitsluipen').

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Injecties : zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten : in de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Niet plotseling stoppen met het gebruik van de tabletten, maar de dosis in overleg met de (huis)arts geleidelijk aan verlagen (= 'uitsluipen').

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Akineton®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Eerst stimulatie en daarna depressie van het centrale zenuwstelsel, bewustzijnsvermindering (delirium), bewusteloosheid (coma), spierschokken (convulsies), ademhalingsdepressie, shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017