Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1989

Werkzame stof

Aldesleukin (= interleukine-2)

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: immunomodulantia

Samenstelling

Proleukin® poeder voor injectie- of infusievloeistof: 18 x 106 IE (= Internationale Eenheden) aldesleukin (= interleukine-2)

Fabrikant/Leverancier

Proleukin®: Chiron-PathoGenesis BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Niercel-carcinoom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Actieve bacteriële infecties

Epileptische aanvallen

Hart- en/of vaataandoeningen, ernstige (ook indien eerder gehad)

Kankeruitzaaiingen in de hersenen (= hersenmetastasen)

Orgaanstoornissen, ernstige

Zuurstofspanning in bloed, verlaagde (pO2 < 60 mm Hg)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tijdens de periode van toediening moeten man of vrouw maatregelen nemen om zwangerschap te voork¢men (= anticonceptieve maatregelen).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert het afweersysteem (= immuun-systeem).
De werking van dit medicijn komt overeen met die van menselijk interleukine-2, een natuurlijk voorkomende afweerstof.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Angstgevoelens

Bewegingsstoornissen

Bewusteloosheid

Bloedbeeld-afwijkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloedstolling, verlengde bloedingstijd

Braken

Desori?ntatie

Diarree

Duizeligheid

Gehoorstoornissen

Gewichtstoename

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Griepverschijnselen

Hartklachten, o.a. angina pectoris, pijn op de borst en hartritme-stoornissen (= hartaritmieën)

Hoesten

Huid, droge

Huid, lichte pigmentloze vlekken (= vitiligo), mild tot ernstig

Huiduitslag (erytheem)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornissen

Persoonlijkheids-veranderingen

Slaperigheid

Slijmvlies-ontsteking (= mucositis)

Smaak-stoornissen

Spierschokken (= convulsies)

Spraak-stoornissen

Sufheid

Verstopping (= constipatie)

Verwardheid

Vochtophoping in de longen (= longoedeem) en onder de huid (= perifeer oedeem)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zoutbalans, afwijkingen

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Corticosteroïden

Medicijnen die de beenmergfunctie negatief kunnen beïnvloeden (= myelotoxisch)

Medicijnen die de bloedsamenstelling en -functie negatief kunnen beïnvloeden (= hematotoxisch)

Medicijnen die het centrale zenuwstelsel be?nvloeden, zoals psychofarmaca, anti-epileptica en parkinson-middelen

Medicijnen die de hartwerking negatief kunnen beïnvloeden (= cardiotoxisch)

Medicijnen die de leverwerking negatief kunnen beïnvloeden (= hepatotoxisch)

Medicijnen die de nierwerking negatief kunnen beïnvloeden (= nefrotoxisch)

Röntgen-contrastmiddelen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Proleukin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar)..

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017