Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2003

Werkzame stof

Laronidase

Geneesmiddelgroep

Middelen bij stofwisselingsstoornissen, restgroep

Samenstelling

Concentraat voor intra-veneuze (= i.v.) infusievloeistof: 100 of 500 U (= units) laronidase per ceoncentraat

Fabrikant/Leverancier

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
Nl-1411 DD Naarden
Nederland

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Muco-poly-saccharide (= MPS, inuronidase-deficiëntie), type 1 (= ziekte van Hurler-Pfaundler)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

De mogelijke effecten van dit medicijn op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen zijn (nog) niet onderzocht.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vervangt (= enzym-substitutie) het ontbrekende alfa-L-iduronidase.

Bijwerkingen

Buikpijn

Gewrichtsaandoeningen

Hoofdpijn

Huiduitslag

Roodheid in het gezicht

Wisselwerkingen

Chloroquine (= Nivaquine®)

Procaïne-bevattende medicijnen (o.a. Pronestyl®, Penidural®, procaïne-benzyl-penicilline)

Informeer uw (huis)arts en apotheker over het eventuele gebruik van andere medicijnen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Gebruikelijke dosering: 1 x per week 100 U per kg lichaamsgewicht (intra-veneus infuus)

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast bij 2-8oC.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijnen is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Aldurazyme®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017