Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Mabcampath®: 2001

Werkzame stof

Alemtuzimab

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: immunomodulantia

Samenstelling

Mabcampath® oplossing voor intraveneuze infusie, ampul 3 ml: 10 mg alemtuzumab per ml

Fabrikant/Leverancier

Mabcampath®: Schering Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische lymfocytaire leukemie (= CLL)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Actieve lichaams-infecties (= systemische infecties)

HIV-infecties

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. knaagdier-eiwiiten = muriene eiwitten)

Uitzaaiingen (actieve, secundaire kwaad-aardige tumoren)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en gedurende 12 maanden na gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen met een effectief anticonceptiemiddel

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de ontwikkeling van het lymfoom.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Bloeddruk-daling (= hypotensie)

Braken

Diarree

Duizeligheid (vaak)

Herpes simplex

Huiduitslag (bultjes = urticaria)

Hoofdpijn

Jeuk (= pruritis)

Koorts

Long-ontsteking (= pneumonie)

Misselijkheid

Pijn, algemene of in buik, rug, borst, gewrichten (= artralgie), spieren (= myalgie)

Sepsis

Spierstijfheid (rigor)

Vermoeidheid

Zweten (= hyperhydrosis)

Wisselwerkingen

Bij voorkeur niet binnen 3 weken combineren met andere chemotherapeutica

Tijdens en tenminste 12 maanden na behandeling met dit middel geen levende, virale vaccins toedienen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemene informatie over bewaren

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele /b] of niet worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Mabcampath®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar)..

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017