Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09006-7
RVG 14484
RVG 19630

Werkzame stof

Naproxen

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 275 mg naproxen-natrium per tablet (Feminax)

Hulpstoffen:
- hypromellose (E464)
- indigokarmijn (E132)
- magnesiumstearaat
- microkristallijne cellulose
- polyethyleenglycol 8000
- polyvinylpyrolidon
- titaandioxide (E171)
- talk

Tabletten, omhulde: 550 mg naproxen-natrium per tablet (Intense)

Tabletten, omhulde: 220 mg naproxen-natrium per tablet (Classic)

Tabletten, omhulde: 275 mg naproxen-natrium per tablet (Select)

Fabrikant/Leverancier

Bayer Healthcare BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Menstruatiepijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Bloedingen, aanleg (= hemorragische diathese) of eerder gehad

Jeukende huiduitslag (= urticaria) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actief (= actieve ulcus pepticum)

Maagontsteking (= gastritis)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's)

Nierfunctiestoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor één of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of voor andere pijnstillers van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Pas op!

NB. Dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

- Raadpleeg de (huis)arts als de pijn- en/of koortsklachten na gebruik van dit middel niet verdwijnen of terugkeren.
- Raadpleeg bij maagdarm-pijn voor gebruik van dit middel eerst de (huis)arts. NB. Maag/darmpijn is geen indicatie voor dit middel.
Raadpleeg bij overgevoeligheidsreacties (= anafylactoide reacties) zo snel mogelijk uw (huis)arts.
- De kans op maagdarmklachten als gevolg van gebruik van dit middel neemt toe bij hogere doseringen en bij verzwakte patiënten. NB. Bij verzwakte patienten alleen de laagste aanbevolen dosis gebruiken.
- Raadpleeg uw (huis)arts als tijdens of na gebruik van dit middel maagdarmklachten optreden.
- Wees voorzichtig met het gebruik van dit medicijn bij infecties, bloeddrukverhoging (= hypertensie)en hart-aandoeningen. Raadpleeg in dat geval eerst de (huis)arts.
- Raadpleeg bij nier- of lever-aandoeningen voor gebruik van dit middel eerst de (huis)arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. verminderd concentratievermogen , duizeligheid , wazig zien , verminderd gehoor en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandines in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit middel verlengt de bloedingstijd.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 8-12 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Deze pijnstiller behoort tot de prostaglandine-synthetase-remmers, die ook wel NSAID's (= Non-Steroïde Anti-Inflammatoire Drugs) worden genoemd.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Benauwdheid, kortademigheid (= dyspnoe)

Bloeddruk, verhoogd (= hypertensie)

Bloedsamenstelling, veranderde

Bloedverlies via ontlasting of braaksel

Buikpijn

Concentratievermogen, verminderd

Diarree

Depressie

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Gehoor, verminderd

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Gehoorstoornissen

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig zien)

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren, verergering van

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Nervositeit

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag).

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierzwakte

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophopingen (= oedeem) in de weefsels

Wazig zien

Zuurbranden

Zweten

Wisselwerkingen

Beta-blokkers

Bloedverdunnende middelen, zoals heparine en orale anti-coagulantia

Ciclosporine (Neonoral®,Sandimmune®)

Fenytoine (= Diphantoine®, Epanutin®)

Furosemide (Lasix®, Lasiletten®)

Hydantoine (bij gebruik van hoge dosis Aleve)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methotrexaat (Emtrexate®, Ledertrexate®)

Middelen met dezelfde werkingswijze als dit medicijn (remming van prostaglandine-synthetase)

Probenecide

Sulfonamiden

Sulfonylureum-verbindingen

Thiopental (bij gebruik van hoge dosis Aleve)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke doseringen
- volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: bij menstruatiebloeding of pijnlijke krampen: 1 tablet iedere 8-12 uur (= 2-3 x daags) NB. Gebruik niet meer dan 3 tabletten per 24 uur.
- bij leveraandoeningen: laagst mogelijke dosering gebruiken

Tablet(ten) bij voorkeur tijdens of ná de maaltijd heel innemen via de mond met een water of melk.

Een vergeten dosering alsnog innemen, maar neem nooit een dubbele dosering. Sla in dat geval de vergeten dosis over.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter als de werking u tegenvalt. Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

- Raadpleeg de (huis)arts als de pijn- en/of koortsklachten na gebruik van dit middel niet verdwijnen of terugkeren.
- Raadpleeg bij maagdarm-pijn voor gebruik van dit middel eerst de (huis)arts. NB. Maag/darmpijn is geen indicatie voor dit middel.
- Raadpleeg bij overgevoeligheidsreacties (= anafylactoide reacties) zo snel mogelijk uw (huis)arts.
- De kans op maagdarmklachten als gevolg van gebruik van dit middel neemt toe bij hogere doseringen en bij verzwakte patiënten. NB. Bij verzwakte patienten alleen de laagste aanbevolen dosis gebruiken.
- Raadpleeg uw (huis)arts als tijdens of na gebruik van dit middel maagdarmklachten optreden.
- Wees voorzichtig met het gebruik van dit medicijn bij infecties, bloeddrukverhoging (= hypertensie)en hart-aandoeningen. Raadpleeg in dat geval eerst de (huis)arts.
- Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na 10 dagen gebruik geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Di zelfzorg-medicijn wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Aleve Feminax®

Bijzonderheden

De tabletten bevatten ook natrium.

Overdosering

- braken
- buikpijn
- diarree
- duizeligheid
- maagbloedingen
- misselijkheid
- slaperigheid
- spierschokken (= convulsies)
- tijdelijk inhouden van de adem
- verwardheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017