Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Alfa-tocoferol (= vitamine E)

Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Samenstelling

Vitamine E tabletten: 50 mg alfa-tocoferol-acetaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Vitamine E Tabletten: diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Vitamine E-tekort

Bloedarmoede, bepaalde zeldzame vorm (hemolytische anemie) bij kleine kinderen

Kwasjiorkor (= eiwitgebreksziekte door ondervoeding)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris (= pijn in de hartstreek), geen hoge doseringen van dit middel gebruiken

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Suikerziekte (= diabetes mellitus), geen hoge doseringen van dit middel gebruiken

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Alfa-tocoferol (= vitamine E) gaat waarschijnlijk bepaalde, schadelijke oxidatieprocessen in het lichaam tegen.

Bijwerkingen

Algemeen

Aderontsteking (= tromboflebitis)

Bloedstollingsafwijkingen

Braken

Duizeligheid

Gezichtsstoornissen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Moeheid

Darmontsteking (necrotiserende enterocolitis)

Netvliesbloedingen (hemorragische retinopathie)

Spierzwakte

Pasgeborenen (= neonaten) met laag geboortegewicht

Darmontsteking (necrotiserende enterocolitis)

Infecties, verhoogd risico

Netvliesbloedingen (hemorragische retinopathie)

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = bloedverdunners = trombsoe-middelen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten geruime tijd ná de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift op het etiket.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Vitamine E Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017