Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (EU)

2004

Werkzame stof

Pemetrexed

Geneesmiddelgroep

Anti-kankermiddelen: anti-metabolieten: restgroep

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof: 500 mg pemetrexed-dinatrium (na bereiding: 25 mg/ml)

Overige bestanddelen:
- mannitol
- natriumhydroxide
- zoutzuur

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstvlies-kanker (= mesothelioom van het borstvlies), in combinatie met cisplatine (= Platosin®)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Vlak voor of na gele koorts-vaccinatie

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

Overleg vóór gebruik eerst met uw arts of ziekenhuisapotheker bij:
- nier-aandoeningen (ook indien eerder gehad)
- vaccinaties (= inentingen)
- vochtophoping in of rond de longen (= long-oedeem)
- plan om kind te verwekken tijdens en tot 6 maanden na het gebruik van dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen door gebruik van voorbehoedsmiddel (= anticonceptie-middel.

Neem contact op met uw arts als u tijdens het gebruik of binnen 6 maanden na stoppen met het gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als bijwerking vermoeidheid veroorzaken.
Wees daarom voorzichtig met het besturen van een auto en het bedienen van machines.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt een aantal enzymen die nodig zijn voor de vorming van nieuwe tumorcellen.

Bijwerkingen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts bij (o.a.)

- allergische reactie (o.a. huiduitslag, branderig-tintelend gevoel, koorts)
- bloedend tandvlees, neusbloedingen, mondbloedingen, bloedingen die niet stoppen, onverwachte bloeduitstortingen
- infectie
- koorts en zweten
- pijn, roodheid, zwellingen of zweren in de mond
- pijn op de borst
- rood-roze urine
- snelle hartslag
- vermoeidheid, gevoel van zwakte, snel ademnood, bleekheid

Overige mogelijke bijwerkingen (o.a.)

- bloedafwijkingen
- buikpijn
- diarree
- gevoelsverlies
- haaruitval (= alopecia)
- huidirritatie, jeuk, branderig-tintelend gevoel
- kleine hersenberoerte (= TIA)
- maagklachten
- misselijkheid
- nierfalen
- oog-ontsteking (= conjunctivitis)
- overgeven
- smaakverandering
- spierzwakte
- uitdroging (= dehydratie)
- verminderde eetlust (= anorexie)
- verstopping (= obstipatie)

NB.
- Neem zo snel mogelijk contact op met uw (huis)arts als één of meer van deze bijwerkingen zich voordoen.
- Neem ook zo snel mogelijk contact op met uw (huis)arts als u twijfelt aan de werking of last denkt te hebben van andere bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Eenvoudige pijnstillers met ontstekingremmende werking (= NSAID's), zoals aspirine en ibuprofen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

De gebruikelijke dosering is 1 infuus per 3 weken. Het infuus duurt ca. 10 minuten.

Dit medicijn wordt toegepast in combinatie met cisplatine (= Platosin), dat ca. 30 minuten na het infuus via een ader (= intra-veneus) wordt toegediend.

Dit medicijn wordt vaak gecombineerd met corticosteroiden en vitamine-supplementen.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Na bereiding het infuus onmiddellijk gebruiken.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Neem onmiddellijk of zo snel mogelijk contact op met uw arts bij twijfel aan de werking, bijwerkingen heeft of bijwerkingen vermoedt.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Alimta®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017