Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Gezuiverde allergenen van pollen, huisstofmijten, dierlijke huidschilfers, haren, veren of schimmels

Samenstelling

Druppel-oplossingen (20 ml) voor gebruik onder de tong (= sublinguaal), die gezuiverde allergenen van pollen, huisstofmijten, dierlijke huidschilfers, haren, veren of schimmels

De sterkte van de oplossingen staan vermeld op het etiket van het flesje (BE = biologische Eenheden; NE = Noon Eenheden; mcg = microgram)

Hulpstoffen: dinatriumfosfaat, dihydraat (E339), glycerol (E422), natriumchloride, mannitol (E421; alleen in oplossingen met huisstofmijt-allergenen) en water

Fabrikant/Leverancier

Artu Biologicals BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische aandoeningen, zoals hooikoorts en allergisch astma

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

ACE-remmers, gebruik van (bijv. bij hartklachten)

Afweersysteem-aandoeningen, zoals immuundeficiënties, auto-immuunziekten en kanker

Allergische overgevoeligheidsreacties, ernstige; in het verlededen gehad

Astma, indien ernstig en niet goed onder controle

Bèta-blokkers, gebruik van (bijv. bij bloeddrukverhoging)

Immunosuppressiva (afweer-onderdrukkende middelen), gebruik van

Hart- en vaatziekten (= cardiovasculaire aandoeningen), ernstige, zoals kransslagader-aandoeningen (= coronaire ziekten) en ernstige bloeddrulkverhoging (= hypertensie)

Medicatie-ontrouw (= slecht medicatiegebruik) ten gevolge van psychische aandoeningen

Mondholte-aandoeningen, ernstige

Ontstekingen (= infecties), indien langdurig en ernstig en met koorts (vooral van de luchtwegen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen, waaronder glycerol (zie samenstelling)

Zwangerschap

Wees extra voorzichtig bij o.a.

Astma, diarree, infecties, verkoudheid of griep tijdens de instelbehandeling. Uw allergische klachten kunnen dan verergeren of opnieuw optreden. U moet de dosis dan niet verhogen .

Gebruik van medicijnen die allergische reacties onderdrukken, zoals antihistaminica, cromoglycaten of corticosteroïden. Bij plotseling staken van het gebruik van deze middelen kunnen de allergische klachten verergeren of opnieuw optreden. U moet de dosis dan niet verhogen .

De instelbehandeling van pollen-bevattende alleergeen-oplossingen ruim vóór het begin van het pollenseizoen (februari tot en met september) afronden

Vermijdt contact met allergenen die bij u allergie veroorzaken zoveel mogelijk.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en onwel worden veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De gezuiverde allergen stimuleren de aanmaak van antistoffen (= antilichamen) tegen zichzelf (= immuuntherapie).
Hierdoor neemt de gevoeligheid voor allergenen van pollen, huisstofmijten, dierlijke huidschilfers, haren, veren of schimmels af (= hyposensibilisatie) .

Bijwerkingen

Ademhaling, versnelde (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Allergische klachten verergeren (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Branderig gevoel in de mond (tong- en keelholte), op de handplamen of op de voetzoelen (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Duizeligheid (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts)

Jeuk, ernstige (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Onwel worden (stop het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de meest nabijzijnde Eerste Hulp)

Mogelijke extra bijwerkingen tijdens de instelfasen

Allergische klachten, tijdelijke verergering

Allergische reacties zoals jeuk, bultjes en uitslag

Maagdarm-stoornissen, lichte

Wisselwerkingen

Medicijnen die de allergische reactie onderdrukken, zoals antihistaminica, cromoglycaten en corticosteroïden

Hoe te gebruiken?

Instelschema: zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Onderhoudsschema: zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
De aanbevolen duur van de onderhoudsdosering bedraagt 3-5 jaar.

Gebruik dit medicijn 's ochtends vóór het ontbijt.

Druppel dit middel op een dessertlepel en vermeng de vloeistof eventueel met een kleine hoeveelheid water.

Houdt dit middel minimaal één minuut voor in de mondholte onder de tong (= oromucosaal) en slik dit middel daarna door.

Vergeten:
Langer dan 4 weken : opnieuw beginnen met volgens het instelschema
Korter dan 4 weken : hervat het gebruik met de helft van de onderhoudsdosering (bijvoorbeeld 10 in plaats van 20 druppels) en verhoog daarna de dosering iedere keer met één druppel tot u de onderhoudsdosering heeft bereikt.
Ga daarna door met de voorgeschreven onderhoudsdosering.

Hoe te bewaren?

Bewaar dit middel in de kolekast (2-8 oC (niet in de vriezer!).

Na openen van het flesje is de inhoud nog 3 maanden houdbaar.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Oralgen®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Ernstige allergische klachten en verergering van de bijwerkingen van dit middel (zie Mogelijke bijwerkingen ...)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017