Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Alprostadil (= prostaglandine E1)

Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen

Samenstelling

Caverject©: Poeder voor injectievloeistof (= intra-caverneus)): 10 microgram of 20 microgram alprostadil (= prostaglandine E1) per ml (bevat benzylalcohol als conserveermiddel)

Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Erectiestoornissen, waaronder bepaalde vormen van impotentie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Eikel-ontsteking (= balanitis)

Hart- en vaataandoeningen, instabiele, waarbij seksuele activiteit wordt ontraden

Hersenberoerte, klein en voorbijgaand (= TIA), waarbij seksuele activiteit wordt ontraden

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor het conservermiddel benzylalcohol

Peniskromming (= angulatie)

Peyronie, ziekte van (verharding van de zwellichamen door bindweefselvorming)

Plasbuis-ontsteking (= urethritis)

Priapisme (= aanhoudende erectie) en neiging tot priapisme, veroorzaakt door sikkelcelanemie, ruggen- of beenmerggezwellen (= myeloom) of leukemie

TIA (= kleine, voorbijgaande hersenberoerte), waarbij seksuele activiteit wordt ontraden

Trombose, veneuze; bij verhoogd risico

Voorhuidvernauwing van de penis (= phimosis)

Zwellichamen van de penis, bindweefselvorming (= fibrose)

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

Borstvoeding

Niet van toepassing

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verslapt de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Deze vullen zich dan met bloed waardoor de penis stijf wordt (= erectie).

De werking begint na 5-10 minuten en duurt ca. 30-60 minuten na de injectie.

Bijwerkingen

Benen, pijn en zwelling van de bloedvaten

Bloed in de urine (= urethrale bloedingen)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Branderig, pijnlijk gevoel op de plaats van injectie tijdens erectie van de penis

Duizeligheid

Erectie, langdurige, eventueel met pijn (= priapisme)

Hoofdpijn

Pijn in de ballen (= testes)

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Geneesmiddelen die zwelling van het slijmvlies tegengaan (= decongestiva)

Hoe te gebruiken?

De injectieplaats dient voordat injectie plaatsvindt te worden ontsmet met een alcoholdoekje.

Er moet geregeld van injectieplaats worden veranderd door bijvoorbeeld afwisselend de linker- en rechterzijde van de penis aan te prikken.

Niet injecteren in zichtbare bloedvaten.

Wanneer na injectie geen erectie optreedt niet opnieuw injecteren.

Bij langdurige erectie (3-6 uur of langer (= priapisme) -eventueel met pijn- contact opnemen met de (huis)arts.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast (niet laten bevriezen!).

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Bijsluiter van Caverject©

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017