Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Alteplase (= weefsel-plasminogeen-factor = rt-pA)

Geneesmiddelgroep

Trombolytica (= bloedstolsel-oplossende middelen)

Samenstelling

Actilyse® poeders voor infusievloeistof (+ oplosmiddel): 20 mg en 50 mg alteplase

Fabrikant/Leverancier

Actilyse®: Boehringer Ingelheim BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Long-embolie

Myocard-infarct (= hart-infarct)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis), acute

Bevalling (= partus), zware, minder dan 10 dagen geleden

Bloedingen, aantoonbare (= manifeste) of onlangs gehad (= recente)

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstig en ongecontroleerd

Bloedvaten, misvormingen (= arteriële en/of veneuze malformaties)

Gezwellen (= neoplasmata), met bloedingsneiging

Hart-binnenwand-ontsteking (= endocarditis), door infectie met bacteriën

Hartmassage, uitwendige, met aantoonbare, negatieve gevolgen (= traumatische), minder dan 10 dagen geleden

Hartzakje-ontsteking (= pericarditis), door infectie met bacteriën

Hersenbloedingen (= intracraniale bloedingen) en/of -beschadigingen, ook indien eerder gehad

Leverfunctie-aandoeningen, ernstige

Netvlies-aandoeningen (= retinopathie) ten gevolge van bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suikerziekte (= diabetes mellitus)

Operatie, grote, gedurende de afgelopen 3 maanden

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Slokdarm-spataderen (= oesofagale varicose)

Verwondingen (= traumata), ernstige, gedurende de afgelopen 3 maanden

Zweren van slokdarm, maag en/of darm (= ulcus pepticum), gedurende de afgelopen 3 maanden

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen. In dierproven is dit middel schadelijk gebleken.

Dit middel bij voorkeur niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn lost bloedstolsels (= thrombi) op bij trombose en embolie.

De werking begint binnen enkele minuten na toediening.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedingen, meestal alleen op de plaats van injectie

Braken

Koorts

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') van het cumarine-type, zoals acenocoumarol (= Sintrom®) en fenprocoumon (= Marcoumar®)

Heparine

Medicijnen die direct of indirect (bijvoorbeeld als bijwerking) de bloedstolling beïnvloeden.

Trombocyten-aggregatie-remmers, zoals abciximab (= Reopro®), acetylsalicylzuur (diverse merknamen), carbasalaat-calcium (= Ascal®), clopidogrel (= Iscover® = Plavix®), dipyridamol (in Asasantin®), eptifibatine (= Integrilin® en tirofiban (= Aggrastat®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Actilyse®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017